Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

1af yn y DU

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen Therapi Galwedigaethol yw’r un orau yn y DU.

people

Ein cysylltiadau

Mae gennym gysylltiadau agos â Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol ac â chyrff a sefydliadau proffesiynol allweddol eraill.

globe

Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

building

Ein cyfleusterau

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Therapi Galwedigaethol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Roedd ein rhaglen Therapi Galwedigaethol yn y safle 1af yn y DU yn Complete University Guide 2018 a 2019, a'i nod yw eich paratoi ar gyfer eich gyrfa ddewisol fel therapydd galwedigaethol.

Ein sgwrs

Mae'r Tiwtor Derbyn Therapi Galwedigaethol (BSc), Dr Heather Hurst, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Dewisais ddod i Brifysgol Caerdydd oherwydd fy mod am gael yr addysg orau a fyddai'n fy ngalluogi i fod yn Therapydd Galwedigaethol.
Liam myfyriwr Therapi Galwedigaethol (BSc)

Cewch glywed gan un o'n myfyrwyr

Mae Amy, myfyriwr Therapi Galwedigaethol yn y drydedd flwyddyn (BSc) yn sôn am ei phrofiad o astudio gyda ni.

Mae Prifysgol Caerdydd yn fy mharatoi'n dda ar gyfer yr hyn sy'n dod nesaf. Cefais flas go iawn ar y cyfleoedd sydd ar gael i mi, yn sgil fy lleoliadau, ac rwy'n gwybod bod cyflogwyr yn awyddus i gael ceisiadau gan raddedigion Prifysgol Caerdydd. Weithiau mae'r cwrs yn heriol ond mae mor werth chweil.
Ibtisam myfyriwr Therapi Galwedigaethol (BSc)

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Flat 189

Fflat 189

Mae fflat 189 yn galluogi myfyrwyr i ymarfer sgiliau asesu a thrin mewn amgylchedd cartref.

Clinig Therapi Galwedigaethol

Rydym yn cynnal Clinig Therapi Galwedigaethol ar y safle lle y gall ein myfyrwyr gael profiad o weithio gyda chleifion.

Girl on MOTEK treadmill

Canolfan Ymchwil Cinaesioleg Clinigol (RCCK)

Mae’r Ganolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol (RCCK) yn cynnwys offer mesur biomecanyddol a ffisiolegol o’r radd flaenaf.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Ystafell ymarferol

Mae gennym lawer o ystafelloedd ymarferol lle y gall myfyrwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau clinigol.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen
Download icon

Lawrlwythwch lyfryn ein hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr ysgol a’r brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn

Students with a skeleton

Ffisiotherapi

Ein rhaglen yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.