Ewch i’r prif gynnwys

Cymru a’i hamgylchedd

Mae tirwedd amrywiol Cymru yn lle perffaith i ddatblygu a hogi'ch sgiliau maes, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn ymchwil - ble bynnag yn y byd a allai fynd â chi.

Pam astudio gyda ni?

academic-school

Hyblygrwydd

Mae ein rhaglenni gradd arloesol sy'n seiliedig ar ymchwil yn hyblyg iawn, a gallwch deilwra eich cwrs at eich diddordebau chi.

globe

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein Hysgol yn chwarae rhan arweiniol mewn sawl un o Athrofeydd Ymchwil y Brifysgol ac yn gyfrifol am ganolfan maes sy'n canolbwyntio ar gadwraeth yn Borneo, Malaysia.

people

Rhagolygon o ran gyrfa

Dywedodd 93% o’n graddedigion eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (2016/17).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Gwyddorau Biolegol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Gwyddorau Biolegol (MBiol)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein gradd meistr integredig yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiol)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae ein gradd meistr integredig yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Pam astudio'r Gwyddorau Biolegol?

Astudiaeth o fywyd ei hun yw'r Gwyddorau Biolegol – o'r organeb fyw leiaf i'r fwyaf. Mae'n chwarae rhan hanfodol yn dod o hyd i ddatrysiadau i rai o heriau mwyaf cymdeithas - o ofal iechyd a diogelwch bwyd i golli bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd.

Cynigiodd bioleg ym Mhrifysgol Caerdydd ystod eang o fodiwlau blwyddyn gyntaf a ganiataodd imi ddarganfod fy mhrif ddiddordebau a’m brwdfrydedd dros y pwnc. Caniataodd hyn yr arbenigedd priodol yn yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf.
Katie Journeaux Myfyriwr Ysgol y Biowyddorau

Cyflwyno Ysgol y Biowyddorau i chi

Chi fydd y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr arloesol drwy fod yn fyfyriwr yn Ysgol y Biowyddorau. I roi’r cyfle i chi weld sut beth fyddai astudio gyda ni, rydym yn cyflwyno ein Hysgol i chi drwy gyfres o sgyrsiau gan ein darlithwyr a thaith 360, hefyd.

Mae Dr Emma Yhnell yn ateb rhai o’r cwestiynau cyffredin a ofynnir am ein cyrsiau.

Mae Dr Andrew Shore, darlithydd ac Uwch-diwtor Derbyn yn Ysgol y Biowyddorau yn trafod mwy o’r cwestiynau cyffredin.

Student trekking in dolomite mountains

Blwyddyn hyfforddi proffesiynol

Cewch brofiad ymchwil ymarferol gwerthfawr drwy gwblhau blwyddyn hyfforddi proffesiynol, a gall fod o fantais i chi ar gyfer gweddill eich gradd a'ch gyrfa ar ôl gadael y brifysgol.

Female on boat looking through binoculars

Gyrfaoedd

Rydym yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth wyddonol, profiad ymarferol, a sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen gan gyflogwyr yn y farchnad swyddi byd-eang.

Female student looking at skeleton

Graddau Meistr Integredig

Mae ein graddau meistr integredig yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn ymchwil neu sy'n gobeithio cael gyrfa ym maes gwyddoniaeth.

Lleoliadau

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

certificate

Edrychwch ar ein holl gyrsiau yn Ysgol y Biowyddorau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig.

Download icon

Lawrlwythwch lyfryn Ysgol y Biowyddorau

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

O ddiddordeb i chi

Students hiking through trees

Sŵoleg

Astudiwch faes eang bioleg anifeiliaid neu ddewis i arbenigo mewn maes penodol o ddiddordeb gyda'n gradd Sŵoleg hyblyg a rhyngddisgyblaethol.