Ewch i’r prif gynnwys

Cymru a’i hamgylchedd

Mae tirwedd amrywiol Cymru yn lle perffaith i ddatblygu a hogi'ch sgiliau maes, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn ymchwil - ble bynnag yn y byd a allai fynd â chi.

Pam astudio gyda ni?

academic-school

Hyblygrwydd

Mae ein rhaglenni gradd arloesol sy'n seiliedig ar ymchwil yn hyblyg iawn, a gallwch deilwra eich cwrs at eich diddordebau chi.

globe

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein Hysgol yn chwarae rhan arweiniol mewn sawl un o Athrofeydd Ymchwil y Brifysgol ac yn gyfrifol am ganolfan maes sy'n canolbwyntio ar gadwraeth yn Borneo, Malaysia.

people

Rhagolygon o ran gyrfa

Dywedodd 93% o’n graddedigion eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (2016/17).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Gwyddorau Biolegol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Gwyddorau Biolegol (MBiol)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein gradd meistr integredig yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiol)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae ein gradd meistr integredig yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Pam astudio'r Gwyddorau Biolegol?

Astudiaeth o fywyd ei hun yw'r Gwyddorau Biolegol – o'r organeb fyw leiaf i'r fwyaf. Mae'n chwarae rhan hanfodol yn dod o hyd i ddatrysiadau i rai o heriau mwyaf cymdeithas - o ofal iechyd a diogelwch bwyd i golli bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd.

Cynigiodd bioleg ym Mhrifysgol Caerdydd ystod eang o fodiwlau blwyddyn gyntaf a ganiataodd imi ddarganfod fy mhrif ddiddordebau a’m brwdfrydedd dros y pwnc. Caniataodd hyn yr arbenigedd priodol yn yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf.
Katie Journeaux Myfyriwr Ysgol y Biowyddorau

Cyflwyno Ysgol y Biowyddorau i chi

Chi fydd y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr arloesol drwy fod yn fyfyriwr yn Ysgol y Biowyddorau. I roi’r cyfle i chi weld sut beth fyddai astudio gyda ni, rydym yn cyflwyno ein Hysgol i chi drwy gyfres o sgyrsiau gan ein darlithwyr a thaith 360, hefyd.

Mae Dr Emma Yhnell yn ateb rhai o’r cwestiynau cyffredin a ofynnir am ein cyrsiau.

Mae Dr Andrew Shore, darlithydd ac Uwch-diwtor Derbyn yn Ysgol y Biowyddorau yn trafod mwy o’r cwestiynau cyffredin.

Student trekking in dolomite mountains

Blwyddyn hyfforddi proffesiynol

Cewch brofiad ymchwil ymarferol gwerthfawr drwy gwblhau blwyddyn hyfforddi proffesiynol, a gall fod o fantais i chi ar gyfer gweddill eich gradd a'ch gyrfa ar ôl gadael y brifysgol.

Female on boat looking through binoculars

Gyrfaoedd

Rydym yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth wyddonol, profiad ymarferol, a sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen gan gyflogwyr yn y farchnad swyddi byd-eang.

Female student looking at skeleton

Graddau Meistr Integredig

Mae ein graddau meistr integredig yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn ymchwil neu sy'n gobeithio cael gyrfa ym maes gwyddoniaeth.

Lleoliadau

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

certificate

Gweld ein cyrsiau gwyddorau biolegol

Archwilio ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwythwch lyfryn Ysgol y Biowyddorau

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

O ddiddordeb i chi

Students hiking through trees

Sŵoleg

Astudiwch faes eang bioleg anifeiliaid neu ddewis i arbenigo mewn maes penodol o ddiddordeb gyda'n gradd Sŵoleg hyblyg a rhyngddisgyblaethol.