Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae ein graddau mewn cerddoriaeth yn cynnig paratoad proffesiynol rhagorol ac maent yn hyblyg iawn, gan eich galluogi i archwilio eich diddordebau cerddorol eich hunain. Rydym yn ymroddedig i waith addysgu rhagorol, sydd wedi'i lywio gan ein hymchwil gerddorol o ansawdd uchel.

microphone

Creu cerddoriaeth

10 ensemble ysgol wedi'u cyfarwyddo gan gerddorion proffesiynol

certificate

Ar ôl graddio

Roedd 98% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

tick

Lleoliadau gwaith

Cyfle i gyflawni lleoliad gwaith yn eich ail flwyddyn.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Almaeneg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio cwrs poblogaidd ieithyddol o Almaeneg â Cherddoriaeth.

Cerddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Our undergraduate programmes allow you to specialise and develop your own musical interests

Cerddoriaeth (BMus)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r rhaglen radd cydanrhydedd yn eich galluogi i gyfuno'r astudiaeth o Gerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg.

Cerddoriaeth ac Athroniaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r rhaglen radd gyd-anrhydedd hon yn galluogi astudio Cerddoriaeth ac Athroniaeth ar y cyd.

Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BA)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglenni i israddedigion yn caniatáu i chi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun.

Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BMus)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglenni i israddedigion yn caniatáu i chi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun

Cymraeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Cydanrhydedd Cerddoriaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Eidaleg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Eidaleg a Cherddoriaeth (Gradd Cydanrhydedd) yn cynnig golwg unigryw ar y meysydd cyflenwol o Gerddoriaeth ac Ieithyddiaeth.

Ffrangeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i fanteisio o’r cyfle i ddatblygu’u sgiliau iaith ac astudio pwnc creadigol ag heriol o Cherddoriaeth.

Mathemateg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio cwrs mathemateg a cherddoriaeth

Mathemateg a Cherddoriaeth gyda Blwyddyn Dramor (BA)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen Gradd Gyd-anrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio Cerddoriaeth a Mathemateg ar y cyd.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn rhoi cipolwg ar ein cyrsiau cerddoriaeth israddedig, sut rydym yn addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Yr Ysgol Cerddoriaeth

Mae ein staff a'n myfyrwyr yn esbonio pam mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn lle mor arbennig i astudio.

Clyweliadau yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd

Bydd pob myfyriwr anrhydedd sengl sy'n gwneud cais i astudio yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd yn cael ei wahodd i fynd i glyweliad. Mae'r tiwtor Dr Carlo Cenciarelli a rhai o'n myfyrwyr yn trafod yr hyn y gallwch ei ddisgwyl, a sut i baratoi ar gyfer eich clyweliad.

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn hollol anhygoel o ran sut mae wedi cefnogi myfyrwyr a'u helpu i dyfu yn ystod eu hastudiaethau. Mae'r cyfleoedd sydd ar gael inni bob amser yn llawn brwdfrydedd a gwybodaeth. Mae buddiannau’r myfyrwyr yn agos at galon pob un o staff yr ysgol sydd wedi ymroi i gynnig y profiad gorau posibl.
Rebecca Hardy BMus Cerddoriaeth gyda Blwyddyn Astudio Dramor

Mwy amdanom ni

Violin in orchestra

Ensembles cerddorol

Rydym yn cynnig ystod gyfoethog ac amrywiol o weithgareddau cerddorol yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Mae ein ensembles, a gyfarwyddir gan gerddorion proffesiynol, yn cynnwys cerddorfeydd, corau, grŵp cerddoriaeth gyfoes, ensemble drymio Affricanaidd, yn ogystal â’r Popular Music Collective sydd newydd ei greu.

Pianist

Treuliwch flwyddyn yn astudio dramor

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i roi cynnig ar brofiadau newydd yn ystod eich astudiaethau, gan gynnwys treulio blwyddyn yn astudio dramor. Mae'r opsiwn hwn ar gael ar bob un o'n rhaglenni anrhydedd sengl, a rhai rhaglenni cydanrhydedd.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

academic-school

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.