Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mae ein graddau mewn cerddoriaeth yn cynnig paratoad proffesiynol rhagorol ac maent yn hyblyg iawn, gan eich galluogi i archwilio eich diddordebau cerddorol eich hunain. Rydym yn ymroddedig i waith addysgu rhagorol, sydd wedi'i lywio gan ein hymchwil gerddorol o ansawdd uchel.

microphone

Creu cerddoriaeth

Ensemble ysgol wedi'u cyfarwyddo gan gerddorion proffesiynol

certificate

Ar ôl graddio

98% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

tick

Lleoliadau gwaith

Cyfle i gyflawni lleoliad gwaith yn eich ail flwyddyn.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cerddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen Cerddoriaeth (BA) yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth gaffael addysg gadarn, helaeth mewn Cerddoriaeth.

Cerddoriaeth (BMus)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein rhaglen Cerddoriaeth (BMus) yn cynnig yr astudiaeth fwyaf manwl, sy'n eich galluogi i dreulio'ch holl amser yn arbenigo mewn Cerddoriaeth, tra hefyd yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun.

Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd Gydanrhydedd hon yn eich galluogi i astudio Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg ar y cyd.

Cerddoriaeth ac Iaith Fodern (BA)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Datblygwch eich sgiliau iaith a cherddorol i fod yn feddyliwr creadigol a beirniadol, sy'n barod ar gyfer llwyddiant proffesiynol yn y dyfodol.

Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BA)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen Cerddoriaeth (BA) yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth gaffael addysg gadarn, helaeth mewn Cerddoriaeth. Byddwch yn treulio'ch trydedd flwyddyn yn astudio dramor, yn dysgu gwahanol

Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BMus)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae’r rhaglen Cerddoriaeth (BMus) yn cynnig yr astudiaeth fwyaf manwl, sy'n eich galluogi i dreulio'ch holl amser yn arbenigo mewn Cerddoriaeth, tra hefyd yn caniatáu ichi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun. Byddwch yn treulio

Cymraeg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd Gydanrhydedd Cerddoriaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

Mathemateg a Cherddoriaeth (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r radd Gydanrhydedd hon yn edrych ar y cysylltiad hanesyddol rhwng Mathemateg a Cherddoriaeth. Byddwch yn mwynhau ystod eang o fodiwlau Mathemateg yn ogystal ag agweddau damcaniaethol a diwylliannol ar Gerddoriaeth.

Mathemateg a Cherddoriaeth gyda Blwyddyn Dramor (BA)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae'r radd Gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio Cerddoriaeth a Mathemateg â blwyddyn sy'n llawn antur yn astudio yn un o'n prifysgolion partner dramor.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Yr Ysgol Cerddoriaeth

Eglura Dr Dan Bickerton pam fod yr Ysgol Cerddoriaeth yn lle mor wych i astudio ynddo.

Clyweliadau yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd

Bydd pob myfyriwr anrhydedd sengl sy'n gwneud cais i astudio yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd yn cael ei wahodd i fynd i glyweliad. Mae'r tiwtor Dr Carlo Cenciarelli a rhai o'n myfyrwyr yn trafod yr hyn y gallwch ei ddisgwyl, a sut i baratoi ar gyfer eich clyweliad.

Rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod YsgolMae cerddoriaeth yn eitha bach, pawbyn adnabod pawb ac mae'n teimlo felun rhwydwaith cymorth mawr. CaerdyddMae'r Brifysgol wedi rhoi i mirhai o fy ffrindiau agosaf aatgofion melysaf. Dywedwch ie ipob cyfle a ddaw eichffordd ac ni fyddwch yn difaru!
Florence Waddington Cerddoriaeth (BMus)

Mwy amdanom ni

Violin in orchestra

Ensembles cerddorol

Rydym yn cynnig ystod gyfoethog ac amrywiol o weithgareddau cerddorol yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Mae ein ensembles, a gyfarwyddir gan gerddorion proffesiynol, yn cynnwys cerddorfeydd, corau, grŵp cerddoriaeth gyfoes, ensemble drymio Affricanaidd, yn ogystal â’r Popular Music Collective sydd newydd ei greu.

Pianist

Treuliwch flwyddyn yn astudio dramor

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i roi cynnig ar brofiadau newydd yn ystod eich astudiaethau, gan gynnwys treulio blwyddyn yn astudio dramor. Mae'r opsiwn hwn ar gael ar bob un o'n rhaglenni anrhydedd sengl, a rhai rhaglenni cydanrhydedd.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

academic-school
Download icon

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.