Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yw un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r DU ac mae wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod y myfyrwyr yn cael y sgiliau sydd eu hangen i greu pensaernïaeth gynaliadwy a dinasoedd sy'n gwella bywydau pobl heb ddinistrio'r blaned. Gan roi pwyslais ar greu a harneisio creadigrwydd, rydym ni'n annog myfyrwyr i herio eu ffiniau a symud ymlaen gyda'u syniadau.

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Dewch i astudio yn un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r deyrnas.

notepad

Arweinir gan ddylunio

Mae’n rhaglen yn canolbwyntio ar ymarfer, ac mae dau draean o'n cwrs gradd BSc yn ymwneud â phrosiectau yn y stiwdio ar hyn o bryd.

star

Cwrs achrededig

Cwrs achrededig RIBA ac ARB mewn pensaernïaeth.

Rydw i wrth fy modd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru gan ei bod yn teimlo fel teulu. Y wers bwysicaf rydw i wedi’i dysgu oedd deall sut mae ein dyluniadau’n gallu effeithio ar y gymdeithas. Fy nghyngor i fyfyrwyr pensaernïaeth newydd fyddai mwynhewch y broses ddylunio. Peidiwch ag ofni pethau newydd, byddwch feiddgar! Wedi’r cwbl, mae gan fyfyrwyr y rhyddid i ystyried syniadau newydd ac estyn eu creadigrwydd. Dyma’r adeg i arbrofi.
Dolunay Dogahan, BSc Astudiaethau Pensaernïol

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Pensaernïaeth (BSc/MArch)

Full time with Work-based Learning, 5 blwyddyn

Mae'r BSc/MArch yn gynllun gradd unigryw, oherwydd ar ôl i chi orffen eich blwyddyn olaf yn astudio'r radd BSc, rydych yn treulio blwyddyn gyntaf eich gradd MArch yn gwneud ymarfer pensaernïol.

Ein sgyrsiau

BSc Astudiaethau Pensaernïol

Bydd y Dr Wassim Jabi, yn sôn am ddysgu ac addysgu yn rhaglen BSc Ysgol Pensaernïaeth Cymru a’r cyfleoedd y gall yr ysgol eu cynnig i chi.

Gradd Meistr Pensaernïaeth (MArch)

Bydd Caroline Almond, Cadeirydd Blwyddyn 1 MArch, a’r Dr Mhairi McVicar, Cadeirydd Blwyddyn 2 MArch, yn rhoi crynodeb o raglen Meistr Pensaernïaeth a’r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl ym mlynyddoedd 4 a 5.

Ein Hysgol a’n myfyrwyr

Gweld ein cyfleusterau a gwylio fideos am ein myfyrwyr i ddysgu rhagor am fod yn rhan o ysgol bensaernïaeth fywiog a chydweithredol sy’n rhoi pwyslais cryf ar waith stiwdio.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru ydyn ni

Cewch wybod am Ysgol Pensaernïaeth Cymru, dysgu am ein gwerthoedd craidd a gweld sut brofiad yw bod yn rhan o'r Ysgol.

Astudio yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Bydd myfyriwr BSc Astudiaethau Pensaernïol Zizy yn sôn am yr ysgol, bywyd myfyriwr ac awgrymiadau i ymgeiswyr cwrs pensaernïaeth.

Taith rithwir Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Gweld ein taith ffotograffig newydd o'r lleoedd a'r offer sydd ar gael i chi yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Adeiladau a lleoliadau

Roeddwn i wir wrth fy modd gyda fy nghyfnod yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Roedd yn saith mlynedd o waith caled a heriau ond yn daith anhygoel o ymdrwythol a gwerth chweil sydd wedi cynnig cymaint i mi. Fe wnes i ymdrwytho'n llwyr ym mhopeth roedd yr Ysgol yn ei gynnig - roedd yn dda gyda fi weld bod cymaint i’w ddysgu a rhoes yr amrywiaeth helaeth o ddysg hyder imi ddechrau fy ngyrfa.
Ross Hartland (BSc, MArch, PgDip)

Student Association

Cymdeithas y Myfyrwyr

Cewch chi fod yn aelod o Gymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru pan ymunwch chi â’r ysgol.

WSA robot arm

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

WSA engagement

Ymgysylltu ar gyfer myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am ein cyfleoedd i fyfyrwyr ymgysylltu yn y deyrnas hon a thramor.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig a’n meini prawf derbyn.

Download icon

Lawrlwytho’r llyfryn

Dysgwch ragor am ein Hysgol yn ein llyfryn pwnc.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.