Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yw un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r DU ac mae wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod y myfyrwyr yn cael y sgiliau sydd eu hangen i greu pensaernïaeth gynaliadwy a dinasoedd sy'n gwella bywydau pobl heb ddinistrio'r blaned. Gan roi pwyslais ar greu a harneisio creadigrwydd, rydym ni'n annog myfyrwyr i herio eu ffiniau a symud ymlaen gyda'u syniadau.

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Dewch i astudio yn un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r deyrnas.

notepad

Arweinir gan ddylunio

Mae’n rhaglen yn canolbwyntio ar ymarfer, ac mae dau draean o'n cwrs gradd BSc yn ymwneud â phrosiectau yn y stiwdio ar hyn o bryd.

star

Cwrs achrededig

Cwrs achrededig RIBA ac ARB mewn pensaernïaeth.

Rydw i wrth fy modd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru gan ei bod yn teimlo fel teulu. Y wers bwysicaf rydw i wedi’i dysgu oedd deall sut mae ein dyluniadau’n gallu effeithio ar y gymdeithas. Fy nghyngor i fyfyrwyr pensaernïaeth newydd fyddai mwynhewch y broses ddylunio. Peidiwch ag ofni pethau newydd, byddwch feiddgar! Wedi’r cwbl, mae gan fyfyrwyr y rhyddid i ystyried syniadau newydd ac estyn eu creadigrwydd. Dyma’r adeg i arbrofi.
Dolunay Dogahan, BSc Astudiaethau Pensaernïol

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Pensaernïaeth (BSc/MArch)

Full time with Work-based Learning, 5 blwyddyn

Mae'r BSc/MArch yn gynllun gradd unigryw, oherwydd ar ôl i chi orffen eich blwyddyn olaf yn astudio'r radd BSc, rydych yn treulio blwyddyn gyntaf eich gradd MArch yn gwneud ymarfer pensaernïol.

Ein sgyrsiau

BSc Astudiaethau Pensaernïol

Bydd y Dr Wassim Jabi, yn sôn am ddysgu ac addysgu yn rhaglen BSc Ysgol Pensaernïaeth Cymru a’r cyfleoedd y gall yr ysgol eu cynnig i chi.

Gradd Meistr Pensaernïaeth (MArch)

Bydd Caroline Almond, Cadeirydd Blwyddyn 1 MArch, a’r Dr Mhairi McVicar, Cadeirydd Blwyddyn 2 MArch, yn rhoi crynodeb o raglen Meistr Pensaernïaeth a’r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl ym mlynyddoedd 4 a 5.

Ein Hysgol a’n myfyrwyr

Gweld ein cyfleusterau a gwylio fideos am ein myfyrwyr i ddysgu rhagor am fod yn rhan o ysgol bensaernïaeth fywiog a chydweithredol sy’n rhoi pwyslais cryf ar waith stiwdio.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru ydyn ni

Cewch wybod am Ysgol Pensaernïaeth Cymru, dysgu am ein gwerthoedd craidd a gweld sut brofiad yw bod yn rhan o'r Ysgol.

Astudio yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Bydd myfyriwr BSc Astudiaethau Pensaernïol Zizy yn sôn am yr ysgol, bywyd myfyriwr ac awgrymiadau i ymgeiswyr cwrs pensaernïaeth.

Taith rithwir Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Gweld ein taith ffotograffig newydd o'r lleoedd a'r offer sydd ar gael i chi yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Adeiladau a lleoliadau

Roedd Stiwdio Fertigol yn un o’r rhesymau y dewisais Brifysgol Caerdydd. Wrth edrych ar yr unedau blaenorol oedd wedi’u cynnig, penderfynais ei fod yn gyfle unigryw na fyddai ar gael mewn prifysgolion eraill.
Angeline Yee, BSc Astudiaethau Pensaernïol
Student Association

Cymdeithas y Myfyrwyr

Cewch chi fod yn aelod o Gymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru pan ymunwch chi â’r ysgol.

Student work, WSA

Gwaith ein myfyrwyr 2021

Archwiliwch waith ein myfyrwyr ar draws y gwahanol ddisgyblaethau trwy ymweld â'n rhith-arddangosfa.

Engagement opportunities

Ymgysylltu ar gyfer myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am ein cyfleoedd i fyfyrwyr ymgysylltu yn y deyrnas hon a thramor.

WSA robot arm

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n bwysig o hyd ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag y coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cynghorion diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Camau nesaf

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig a’n meini prawf derbyn.

Download icon

Lawrlwytho’r llyfryn

Dysgwch ragor am ein Hysgol yn ein llyfryn pwnc.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.