Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

certificate

Ysgol Peirianneg flaenllaw

Mae ein cyrsiau israddedig wedi'u hachredu gan y sefydliadau proffesiynol perthnasol ac felly maent yn rhan o'r gofynion addysgol ffurfiol ar gyfer ymarfer proffesiynol fel peiriannydd.

star

Cyrsiau gradd wedi'u hachredu'n llawn

Rydym yn paratoi ein graddedigion ar gyfer heriau ymarfer proffesiynol. Mae pob un o'n cyrsiau gradd israddedig wedi cael eu hachredu gan y sefydliad peirianneg proffesiynol perthnasol.

globe

Cael effaith

Rydym yn cael effaith gadarnhaol ar y byd o'n cwmpas, er enghraifft mae ein myfyrwyr yn dysgu am greu ynni adnewyddadwy a hyrwyddo cynaliadwyedd i liniaru newid yn yr hinsawdd.

Mae Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd yn un o'r goreuon yn y DU ar gyfer cyfleusterau, addysgu ac ymchwil. Mae fy narlithwyr yn weithwyr proffesiynol uchel eu parch yn y diwydiant. Cwblheais flwyddyn leoliad yn gweithio yn Arup, cwmni peirianneg gorau, yn ystod fy ngradd.
Cordelia Overland, graddio mewn peirianneg sifil

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Peirianneg Bensaernïol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein rhaglen peirianneg bensaernïol yn rhoi sylfaen gadarn i chi mewn peirianneg sifil gan eich galluogi i ddilyn diddordeb mewn pensaernïaeth a dylunio.

Peirianneg Bensaernïol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd ein gradd mewn peirianneg bensaernïol yn rhoi sylfaen gadarn i chi mewn peirianneg sifil gan eich galluogi i ddilyn eich diddordebau creadigol mewn pensaernïaeth a dylunio.

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd ein rhaglen peirianneg bensaernïol yn rhoi sylfaen gadarn i chi mewn peirianneg sifil gan eich galluogi i ddilyn diddordeb mewn pensaernïaeth a dylunio, a threulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn diwydiant (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein rhaglen peirianneg bensaernïol yn rhoi sylfaen gadarn i chi mewn peirianneg sifil gan eich galluogi i ddilyn diddordeb mewn pensaernïaeth a dylunio, a threulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae peirianneg electronig a thrydanol yn archwilio gwyddoniaeth a chymwysiadau trydan ar raddfa fach a mawr.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen peirianneg electronig a thrydanol yn archwilio gwyddoniaeth a chymwysiadau trydan ar raddfa fach a mawr.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen peirianneg electronig a thrydanol yn archwilio gwyddoniaeth a chymwysiadau trydan ar raddfa fach a mawr. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys treulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant,

Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae ein rhaglen peirianneg electronig a thrydanol yn archwilio gwyddoniaeth a chymwysiadau trydan ar raddfa fach a mawr. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cyfle i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg Fecanyddol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau.

Peirianneg Fecanyddol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau.

Peirianneg Fecanyddol (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cyfle i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cyfle i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg Feddygol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen peirianneg feddygol yn gwbl addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol â chais meddygol.

Peirianneg Feddygol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r rhaglen peirianneg feddygol yn gwbl addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol â chais meddygol.

Peirianneg Feddygol (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen peirianneg feddygol yn gwbl addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol â chais meddygol. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cyfle i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae'r rhaglen peirianneg feddygol yn gwbl addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol â chais meddygol. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cyfle i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg gyda Blwyddyn Sylfaen (BEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs Blwyddyn Sylfaen Peirianneg wedi'i chynllunio i roi'r ddealltwriaeth arbennig sydd ei hangen arnoch ar gyfer gradd peirianneg BEng neu MEng.

Peirianneg Gyfannol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gradd amlddisgyblaethol yw Peirianneg Integredig, sydd wedi'i llunio o amgylch peirianneg drydanol, electronig a mecanyddol, sy'n ceisio datblygu myfyrwyr ym meysydd gweithgynhyrchu, mecatroneg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur ac ynni adnewyddadwy.

Peirianneg Integredig (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gradd amlddisgyblaethol yw Peirianneg Integredig, sydd wedi'i llunio o amgylch peirianneg drydanol, electronig a mecanyddol, sy'n ceisio datblygu myfyrwyr ym meysydd gweithgynhyrchu, mecatroneg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur ac ynni adnewyddadwy.

Peirianneg Integredig (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Gradd amlddisgyblaethol yw Peirianneg Integredig, sydd wedi'i llunio o amgylch peirianneg drydanol, electronig a mecanyddol, sy'n ceisio datblygu myfyrwyr ym meysydd gweithgynhyrchu, mecatroneg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur ac ynni adnewyddadwy.

Peirianneg Integredig (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Gradd amlddisgyblaethol yw Peirianneg Integredig, sydd wedi'i llunio o amgylch peirianneg drydanol, electronig a mecanyddol, sy'n ceisio datblygu myfyrwyr ym meysydd gweithgynhyrchu, mecatroneg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur ac ynni adnewyddadwy.

Peirianneg Integredig (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Gradd amlddisgyblaethol yw Peirianneg Integredig, sydd wedi'i llunio o amgylch peirianneg drydanol, electronig a mecanyddol, sy'n ceisio datblygu myfyrwyr ym meysydd gweithgynhyrchu, mecatroneg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur ac ynni adnewyddadwy.

Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Gradd amlddisgyblaethol yw Peirianneg Integredig, sydd wedi'i llunio o amgylch peirianneg drydanol, electronig a mecanyddol, sy'n ceisio datblygu myfyrwyr ym meysydd gweithgynhyrchu, mecatroneg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur ac ynni adnewyddadwy.

Peirianneg Sifil (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig a gweithio gyda nhw.

Peirianneg Sifil (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig a gweithio gyda nhw.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Datblygwch ddealltwriaeth drylwyr o beirianneg sifil gyda phwyslais ar faterion amgylcheddol fel rheoli gwastraff, adeiladu ar drin tir a dŵr wedi'i halogi.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Datblygwch ddealltwriaeth drylwyr o beirianneg sifil gyda phwyslais ar faterion amgylcheddol fel rheoli gwastraff, adeiladu ar drin tir a dŵr wedi'i halogi.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Datblygwch ddealltwriaeth drylwyr o beirianneg sifil gyda phwyslais ar faterion amgylcheddol fel rheoli gwastraff, adeiladu ar drin tir a dŵr wedi'i halogi. Mae'r rhaglen BENG yn cynnwys treulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant,

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Datblygwch ddealltwriaeth drylwyr o beirianneg sifil gyda phwyslais ar faterion amgylcheddol fel rheoli gwastraff, adeiladu ar drin tir a dŵr wedi'i halogi. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys treulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg Sifil gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig a gweithio gyda nhw.

Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig a gweithio gyda nhw.

Students working on Architectural Engineering model.

Dewis eich disgyblaeth peirianneg

Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ystod eang o raglenni peirianneg i chi ddewis ohonynt. Darganfod beth mae gyrfaoedd ac astudio yn y gwahanol ddisgyblaethau peirianneg yn ei olygu.

Cyfleusterau a lleoliad

Ein sgyrsiau

Porwch drwy ein cyrsiau gradd BEng ac MEng achrededig niferus, pob un â pherthynas ragorol gyda diwydiant a chymuned amrywiol o fyfyrwyr. Gwyliwch y fideos isod i gael trosolwg o'r cyrsiau a'r gefnogaeth sydd ar gael ichi pan fyddwch chi'n astudio gyda ni.

Bydd Dr Jay Millington yn eich tywys drwy astudio peirianneg sifil, bensaernïol a pheirianneg sifil ac amgylcheddol yng Nghaerdydd. Bydd yn rhoi trosolwg o'r Ysgol, gwybodaeth am ein cyrsiau, a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

Cyflwyniad i astudio peirianneg sifil, bensaernïol a pheirianneg sifil ac amgylcheddol

Bydd Dr Jay Millington yn eich tywys drwy astudio peirianneg sifil, bensaernïol a pheirianneg sifil ac amgylcheddol yng Nghaerdydd. Bydd yn rhoi trosolwg o'r Ysgol, gwybodaeth am ein cyrsiau, a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

Bydd Dr Mark Eaton yn rhoi'r holl sydd ei hangen arnoch am astudio peirianneg fecanyddol a meddygol yng Nghaerdydd, gan gynnwys gwybodaeth am ein cyrsiau a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

Cyflwyniad i astudio peirianneg fecanyddol a meddygol

Bydd Dr Mark Eaton yn rhoi'r holl sydd ei hangen arnoch am astudio peirianneg fecanyddol a meddygol yng Nghaerdydd, gan gynnwys gwybodaeth am ein cyrsiau a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

Mae Dr Yulia Hicks yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am astudio peirianneg drydanol, electronig ac integredig yma yng Nghaerdydd, gan gynnwys trosolwg o'r Ysgol a'n cyrsiau.

Astudio peirianneg drydanol ac electronig a pheirianneg integredig

Mae Dr Yulia Hicks yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am astudio peirianneg drydanol, electronig ac integredig yma yng Nghaerdydd, gan gynnwys trosolwg o'r Ysgol a'n cyrsiau.

Ein profiad o fod yn fyfyrwyr

Rydym ni'n ysgol peirianneg gyfeillgar a chynhwysol gydag amrywiaeth eang o fyfyrwyr a staff. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi ein myfyrwyr yn fawr ac roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu'n gwneud pethau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Ein myfyriwr sy'n vlogio

Mae Dan yn fyfyriwr blwyddyn olaf MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig. Mae wedi astudio dramor yn Arizona, UDA, a threuliodd flwyddyn mewn diwydiant yn gweithio yn yr Almaen yn ystod ei radd. Gwyliwch ei vlogiau i glywed mwy am fywyd myfyrwyr a chael cyngor cyffredinol i fyfyrwyr newydd.

Mae ein myfyriwr blwyddyn olaf Phil yn dweud wrthych am ei amser yn astudio peirianneg sifil yng Nghaerdydd ac yn argymell ei awgrymiadau i fyfyrwyr newydd.

Barn myfyriwr am beirianneg sifil

Mae ein myfyriwr blwyddyn olaf Phil yn dweud wrthych am ei amser yn astudio peirianneg sifil yng Nghaerdydd ac yn argymell ei awgrymiadau i fyfyrwyr newydd.

Mae Juliette, myfyriwr ar y gradd peirianneg fecanyddol yng Nghaerdydd, yn dweud wrthych sut brofiad yw astudio yma ac mae'n rhoi ei hargymelliadau i chi ar gyfer profiad myfyriwr boddhaus.

Barn myfyriwr am beirianneg fecanyddol a meddygol

Mae Juliette, myfyriwr ar y gradd peirianneg fecanyddol yng Nghaerdydd, yn dweud wrthych sut brofiad yw astudio yma ac mae'n rhoi ei hargymelliadau i chi ar gyfer profiad myfyriwr boddhaus.

Mae ein cyn-fyfyriwr Jessica Jones yn dweud wrthych am ei phrofiad o astudio yng Nghaerdydd, ac yn siarad am ei gyrfa lwyddiannus ers graddio.

Barn myfyriwr graddedig am beirianneg drydanol ac electronig

Mae ein cyn-fyfyriwr Jessica Jones yn dweud wrthych am ei phrofiad o astudio yng Nghaerdydd, ac yn siarad am ei gyrfa lwyddiannus ers graddio.

Darganfyod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

Download icon

Lawrlwythwch ein llyfryn peirianneg

Edrychwch ar ein cyrsiau a dysgwch fwy am astudio peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd.

mobile-message

Cysylltwch â ni

Er mwyn gofyn unrhyw gwestiwn i ni cyflwynwch ein ffurflen ymholi a byddwn yn eich ateb cyn gynted ag y gallwn.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig a’n meini prawf derbyn.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.