Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae peirianwyr yn dod â syniadau yn fyw. Mae'r dyfeisiau rydyn ni'n eu defnyddio i gyfathrebu, ein hamgylchedd adeiledig a'n seilwaith, a'r cynhyrchion a'r prosesau mecanyddol rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw i gyd wedi'u cynllunio a'u hadeiladu gan beirianwyr. Mae peirianwyr yn dod o hyd i atebion i rai o heriau mwyaf cymhleth y byd. Maen nhw'n datblygu prostheteg uwch, yn cynhyrchu deunyddiau cynaliadwy, yn ymchwilio i danwydd amgen ac yn creu systemau dŵr glân.

certificate

Ysgol Peirianneg flaenllaw

Rydym yn ysgol peirianneg flaenllaw, ac yn cynnal ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ac addysg sy’n gosod myfyrwyr wrth wraidd y profiad dysgu hefyd." to "We prepare our graduates for the challenges of professional practice. All of our undergraduate degree courses are accredited by the relevant professional engineering institution.

star

Cyrsiau gradd wedi'u hachredu'n llawn

Rydym yn paratoi ein graddedigion ar gyfer heriau ymarfer proffesiynol. Mae pob un o'n cyrsiau gradd israddedig wedi cael eu hachredu gan y sefydliad peirianneg proffesiynol perthnasol.

globe

Cael effaith

Rydym yn cael effaith gadarnhaol ar y byd o'n cwmpas, er enghraifft mae ein myfyrwyr yn dysgu am greu ynni adnewyddadwy a hyrwyddo cynaliadwyedd i liniaru newid yn yr hinsawdd.

Mae Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd yn un o'r goreuon yn y DU ar gyfer cyfleusterau, addysgu ac ymchwil. Mae fy narlithwyr yn weithwyr proffesiynol uchel eu parch yn y diwydiant. Cwblheais flwyddyn leoliad yn gweithio yn Arup, cwmni peirianneg gorau, yn ystod fy ngradd.
Cordelia Overland, graddio mewn peirianneg sifil
Choosing engineering

Dewis eich disgyblaeth peirianneg

Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ystod eang o raglenni peirianneg i chi ddewis ohonynt. Darganfod beth mae gyrfaoedd ac astudio yn y gwahanol ddisgyblaethau peirianneg yn ei olygu.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Peirianneg Bensaernïol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r cwrs Peirianneg Pensaernïol mewn Ysgol Beirianneg Sifil o safon yn cynnig cyfleoedd i chi ar gyfer gyrfa gyffrous a heriol.

Peirianneg Bensaernïol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

Peirianneg Bensaernïol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein graddau mewn Peirianneg Bensaernïol yn arwain at yrfaoedd perthnasol i’ch gradd, ac mae Prifysgol Caerdydd yn un o’r unig ysgolion i gynnig cynlluniau gradd MEng a BEng llawn amser a rhyng-gwrs yn y pwnc yma.

Peirianneg Bensaernïol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae ein graddau Peirianneg Bensaernïol yn arwain tuag at gyrfaoedd creadigol, heriol a boddhaol a Chaerdydd yw un o’r ysgolion prin I gynnig cynllun gradd rhyngosod a MEng a BEng amser llawn yn y pwnc hwn.

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn diwydiant (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Sbaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau peirianneg damcaniaethol ac ymarferol a sgiliau dadansoddi, ynghyd â nifer o sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr iawn, gan sicrhau y byddwch chi fel unigolyn graddedig yn ased gwerthfawr i gwmnïau a

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn yn Ewrop (yr Almaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae astudio Peirianneg Drydanol ac Electronig yn golygu byddwch yng nghanol ddisgyblaeth Beirianneg fywiog.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd y radd yma sy’n cael ei arwain gan ymchwil, yn darparu llwybr cyflym tuag at gyrraedd statws Peiriannydd Siartredig gyda Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae astudio Peirianneg Drydanol ac Electronig yn golygu y byddwch yng nghanol disgyblaeth Peirianneg fywiog.

Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd y radd yma sy’n cael ei arwain gan ymchwil, yn darparu llwybr cyflym tuag at gyrraedd statws Peiriannydd Siartredig gyda Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y cwrs gradd hwn sydd dan arweiniad ymchwil yn darparu llwybr carlam tuag at ennill statws Peiriannydd Siartredig â’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Peirianneg Fecanyddol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau.

Peirianneg Fecanyddol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Peirianneg Fecanyddol yw'r cais yn greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau

Peirianneg Fecanyddol (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Peirianneg Fecanyddol yw defnydd creadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd wrth ddylunio, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau

Peirianneg Fecanyddol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn gais creadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i’r dyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a’r prosesau.

Peirianneg Fecanyddol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau.

Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Peirianneg Fecanyddol yw'r cais yn greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau

Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Peirianneg Fecanyddol yw'r cais yn greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau.

Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Sbaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Peirianneg Fecanyddol yw'r cais yn greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau.

Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (yr Almaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn golygu ymdriniaeth greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladwaith a gweithrediad cynnyrch a phrosesau.

Peirianneg Feddygol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae rhaglen Prifysgol Caerdydd ymhlith y mwyaf sefydledig yn y DU ac yn addas iawn i’r rheiny sy’n dymuno cyfuno hyfforddiant peiriannol clasurol gyda chymwysiad meddygol.

Peirianneg Feddygol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs gradd ym Mhrifysgol Caerdydd yn un o’r rhai mwyaf sefydledig yn y DU, ac yn addas ar gyfer unrhyw un sydd yn dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg draddodiadol â chymhwysiad meddygol.

Peirianneg Feddygol (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae rhaglen Prifysgol Caerdydd ymhlith y mwyaf sefydledig yn y DU ac yn addas iawn i’r rheiny sy’n dymuno cyfuno hyfforddiant peiriannol clasurol gyda chymwysiad meddygol.

Peirianneg Feddygol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Feddygol yn faes astudio newydd ar gyfer gradd israddedig

Peirianneg Feddygol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau.

Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae'r rhaglen Caerdydd yn un o'r rhai mwyaf a sefydlwyd yn y DU, ac mae'n berffaith ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol gyda chais meddygol

Peirianneg gyda Blwyddyn Sylfaen (BEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Ydych chi’n un o’r nifer o bobl a fyddai’n hoffi bod yn beiriannydd ond nid oes gennych y cymwysterau cywir?

Peirianneg Gyfannol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel cynyddol o ymadwaith rhwng disgyblaethau peirianneg sydd, yn draddodiadol, yn cael ei ystyried i fod yn annibynnol ar y mwyaf.

Peirianneg Integredig (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel gynyddol o ryngweithio rhwng disgyblaethau peirianneg sydd yn draddodiadol wedi cael eu hystyried i fod yn annibynnol i raddau helaeth.

Peirianneg Integredig (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r rhaglen Peirianneg Integredig yn rhoi addysg beiriannol eang i chi sy’n cynnwys amrywiaeth o egwyddorion perianneg sef y mecanyddol, cynhyrchu, peirianneg electronig a thrydanol, technoleg gywbodaeth a dylunio cyfrifiadurol.

Peirianneg Integredig (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae cymhlethdod a soffistigeidrwydd peirianneg modern yn gofyn am lefel ryngweithio uwch rhwng disgyblaethau periannol a ystyriwyd yn draddodiadol i fod yn annibynnol. Mae diwydiant felly’n chwilio am beiriannwyr gyda gwybodaeth eang am elfennau

Peirianneg Integredig (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae cymhlethdod a soffistigeiddrwydd peirianneg fodern yn gofyn am lefel gynyddol o ryngweithio rhwng disgyblaethau peirianneg sydd yn draddodiadol wedi cael eu hystyried yn bennaf yn annibynnol.

Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel gynyddol o ryngweithio rhwng disgyblaethau peirianneg sydd yn draddodiadol wedi cael eu hystyried i fod yn annibynnol i raddau helaeth

Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel gynyddol o ryngweithio rhwng disgyblaethau peirianneg sydd yn draddodiadol wedi cael eu hystyried i fod yn annibynnol i raddau helaeth.

Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn yn Ewrop (Sbaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel gynyddol o ryngweithio rhwng disgyblaethau peirianneg sydd yn draddodiadol wedi cael eu hystyried i fod yn annibynnol i raddau helaeth.

Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn yn Ewrop (yr Almaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel gynyddol o ryngweithio rhwng disgyblaethau peirianneg sydd yn draddodiadol wedi cael eu hystyried i fod yn annibynnol i raddau helaeth.

Peirianneg Sifil (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfaol diddorol mewn dylunio a gweithio gydag amgylcheddau adeiladu a naturiol.

Peirianneg Sifil (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs gradd safonol mewn Prifysgol fawr ei pharch. Bydd y radd yn, gobeithio, eich galluogi i ennill swydd ym maes Peirianneg Sifil.

Peirianneg Sifil (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei pharch yn un o’r prifysgolion gorau yn y maes. Mae yna bosibilrwydd y cewch gyfleoedd gyrfaol cyffrous hefyd ym myd dylunio a gweithio mewn amgylchoedd adeiladu a naturiol,

Peirianneg Sifil (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil yng Nghaerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei barch yn un o'r prifysgolion gorau yn y maes hwn â chyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau adeiledig, a gweithio â nhw, yn genedlaethol ac

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Yn y cwrs Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol byddwch yn datblygu dealltwriaeth drwyadl o theori peirianneg sifil, a fydd yn cael ei gefnogi gan gymhwysiad ymarferol drwy waith labordy ag ymchwil, cyrsiau maes a dosbarthiadau dylunio.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol yn medru cynnig amryw o ddewisiadau gyrfaol cyffrous mewn dylunio a gweithio gydag amgylcheddau naturiol.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei pharch yn un o’r prifysgolion gorau yn y maes hwn. Mae yna bosibilrwydd y cewch gyfleoedd gyrfaol cyffrous hefyd ym myd dylunio a gweithio mewn amgylchoedd

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol yng Nghaerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei barch yn un o'r prifysgolion gorau yn y maes hwn â chyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau adeiledig, a gweithio â nhw, yn

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei pharch yn un o’r prifysgolion gorau yn y maes hwn. Mae yna bosibilrwydd y cewch gyfleoedd gyrfaol cyffrous hefyd ym myd dylunio a gweithio mewn amgylchoedd

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth drwyadl o theory peirianneg sifil fydd yn cael ei gefnogi gyda chymhwyso ymarferol drwy waith ymchwil a labordy, cyrsiau maes a dosbarthiadau dylunio. Bydd hyn yn eich galluogi gobeithio i ddatblygu’ch gyrfa mewn

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae treulio rhan o’ch gradd dramor mewn Sefydliad Addysg Uwch yn Ffrainc yn ffordd da o ehangu eich sgiliau a rhagolygon gyrfa.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Sbaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Wrth ddilyn y cwrs Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol, y gobaith yw y byddwch yn ennill dealltwriaeth drwyadl o theori peirianneg sifil.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (yr Almaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Gyda’r cwrs Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol, byddwch yn ennill dealltwriaeth drwyadl o theori peirianneg sifil. Mae treulio rhan o’ch cwrs dramor mewn Sefydliad Addysg Uwch yn yr Almaen yn medru bod yn ffordd dda i ehangu’ch sgiliau.

Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil yng Nghaerdydd yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig a gweithio â nhw.

Peirianneg Sifil gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei pharch yn un o’r prifysgolion gorau yn y maes. Mae yna bosibilrwydd y cewch gyfleoedd gyrfaol cyffrous hefyd ym myd dylunio a gweithio mewn amgylchoedd adeiladu a naturiol,

Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae’r cwrs Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs gradd safonol mewn Prifysgol fawr ei pharch ym maes Peirianneg gydag amryw o gyfleodd gyrfaol cyffrous mewn dylunio a gweithio gydag amgylcheddau adeiladol a naturiol, yn genedlaethol ac

Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn yn Ewrop (Sbaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn medru cynnig amryw o ddewisiadau gyrfaol cyffrous mewn dylunio a gweithio gyda’r amgylcheddau naturiol.

Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn yn Ewrop (yr Almaen) (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs gradd safonol mewn Prifysgol fawr ei pharch ym maes Peirianneg gydag amryw o gyfleodd gyrfaol cyffrous mewn dylunio a gweithio gydag amgylcheddau adeiladol a naturiol, yn genedlaethol ac yn

Trydanol ac Electronig Peirianneg (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

O dan arweiniad ymchwil, bydd y rhaglen yn darparu llwybr cyflym at sicrhau statws Peirannydd Siartredig gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Cyfleusterau a lleoliad

Ein sgyrsiau

Porwch drwy ein cyrsiau gradd BEng ac MEng achrededig niferus, pob un â pherthynas ragorol gyda diwydiant a chymuned amrywiol o fyfyrwyr. Gwyliwch y fideos isod i gael trosolwg o'r cyrsiau a'r gefnogaeth sydd ar gael ichi pan fyddwch chi'n astudio gyda ni.

Bydd Dr Jay Millington yn eich tywys drwy astudio peirianneg sifil, bensaernïol a pheirianneg sifil ac amgylcheddol yng Nghaerdydd. Bydd yn rhoi trosolwg o'r Ysgol, gwybodaeth am ein cyrsiau, a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

Cyflwyniad i astudio peirianneg sifil, bensaernïol a pheirianneg sifil ac amgylcheddol

Bydd Dr Jay Millington yn eich tywys drwy astudio peirianneg sifil, bensaernïol a pheirianneg sifil ac amgylcheddol yng Nghaerdydd. Bydd yn rhoi trosolwg o'r Ysgol, gwybodaeth am ein cyrsiau, a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

Bydd Dr Mark Eaton yn rhoi'r holl sydd ei hangen arnoch am astudio peirianneg fecanyddol a meddygol yng Nghaerdydd, gan gynnwys gwybodaeth am ein cyrsiau a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

Cyflwyniad i astudio peirianneg fecanyddol a meddygol

Bydd Dr Mark Eaton yn rhoi'r holl sydd ei hangen arnoch am astudio peirianneg fecanyddol a meddygol yng Nghaerdydd, gan gynnwys gwybodaeth am ein cyrsiau a'r cymorth rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

Mae Dr Yulia Hicks yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am astudio peirianneg drydanol, electronig ac integredig yma yng Nghaerdydd, gan gynnwys trosolwg o'r Ysgol a'n cyrsiau.

Astudio peirianneg drydanol ac electronig a pheirianneg integredig

Mae Dr Yulia Hicks yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am astudio peirianneg drydanol, electronig ac integredig yma yng Nghaerdydd, gan gynnwys trosolwg o'r Ysgol a'n cyrsiau.

Ein profiad o fod yn fyfyrwyr

Rydym ni'n ysgol peirianneg gyfeillgar a chynhwysol gydag amrywiaeth eang o fyfyrwyr a staff. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi ein myfyrwyr yn fawr ac roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu'n gwneud pethau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Dan Vlogger

Ein myfyriwr sy'n vlogio

Mae Dan yn fyfyriwr blwyddyn olaf MEng Peirianneg Drydanol ac Electronig. Mae wedi astudio dramor yn Arizona, UDA, a threuliodd flwyddyn mewn diwydiant yn gweithio yn yr Almaen yn ystod ei radd. Gwyliwch ei vlogiau i glywed mwy am fywyd myfyrwyr a chael cyngor cyffredinol i fyfyrwyr newydd.

Mae ein myfyriwr blwyddyn olaf Phil yn dweud wrthych am ei amser yn astudio peirianneg sifil yng Nghaerdydd ac yn argymell ei awgrymiadau i fyfyrwyr newydd.

Barn myfyriwr am beirianneg sifil

Mae ein myfyriwr blwyddyn olaf Phil yn dweud wrthych am ei amser yn astudio peirianneg sifil yng Nghaerdydd ac yn argymell ei awgrymiadau i fyfyrwyr newydd.

Mae Juliette, myfyriwr ar y gradd peirianneg fecanyddol yng Nghaerdydd, yn dweud wrthych sut brofiad yw astudio yma ac mae'n rhoi ei hargymelliadau i chi ar gyfer profiad myfyriwr boddhaus.

Barn myfyriwr am beirianneg fecanyddol a meddygol

Mae Juliette, myfyriwr ar y gradd peirianneg fecanyddol yng Nghaerdydd, yn dweud wrthych sut brofiad yw astudio yma ac mae'n rhoi ei hargymelliadau i chi ar gyfer profiad myfyriwr boddhaus.

Mae ein cyn-fyfyriwr Jessica Jones yn dweud wrthych am ei phrofiad o astudio yng Nghaerdydd, ac yn siarad am ei gyrfa lwyddiannus ers graddio.

Barn myfyriwr graddedig am beirianneg drydanol ac electronig

Mae ein cyn-fyfyriwr Jessica Jones yn dweud wrthych am ei phrofiad o astudio yng Nghaerdydd, ac yn siarad am ei gyrfa lwyddiannus ers graddio.

Darganfyod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Camau nesaf

Lawrlwythwch ein llyfryn peirianneg

Edrychwch ar ein cyrsiau a dysgwch fwy am astudio peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd.

mobile-message

Cysylltwch â ni

Er mwyn gofyn unrhyw gwestiwn i ni cyflwynwch ein ffurflen ymholi a byddwn yn eich ateb cyn gynted ag y gallwn.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig a’n meini prawf derbyn.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.