Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

certificate

Ysgol Peirianneg flaenllaw

Mae ein cyrsiau israddedig wedi'u hachredu gan y sefydliadau proffesiynol perthnasol ac felly maent yn rhan o'r gofynion addysgol ffurfiol ar gyfer ymarfer proffesiynol fel peiriannydd.

star

Cyrsiau wedi'u hachredu'n llawn

Mae pob un o'n cyrsiau wedi'u hachredu gan y sefydliadau peirianneg proffesiynol perthnasol ac yn cynnig y sylfeini sydd eu hangen arnoch i ddod yn beiriannydd siartredig.

car

Heriau peirianneg go iawn

Ewch i'r afael â heriau peirianneg dilys drwy ystod o brosiectau dylunio amserol, fel argae trydan dŵr, clinig iechyd dros dro, neu gar trydan.

briefcase

Rhagolygon cryf i raddedigion

Roedd 92% o'n graddedigion mewn swydd, yn astudio ymhellach, i fod i ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n ymgymryd â gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (HESA, 2022)*

rosette

10 uchaf yn y DU

Rydym yn y 10 Uchaf yn y DU am Beirianneg Gyffredinol (Times Good University Guide, 2023)

microchip

1af yn y DU

Mae ein cyrsiau Peirianneg Drydanol ac Electronig yn 1af yn y DU yn ôl ein myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr, 2022)

Mae’n hawdd mynd o le i le yng Nghaerdydd. Mae’n ddiogel, yn rhesymol, ac mae bywyd nos gwych yma. Mae'r Ysgol Peirianneg wedi'i threfnu'n dda, ac mae'r staff sy'n gweithio yno’n barod eu cymwynas ac yn ystyriol. Roeddwn i'n ddigon ffodus i gael Ysgoloriaeth Academi Bŵer y DU drwy fy nghwrs, sy'n werth ymgeisio amdano yn eich blwyddyn gyntaf. Gallwch wneud lleoliadau gyda llwythi o wahanol gwmnïau - fe wnes i fy un fi gyda Siemens. Roedd yn brofiad gwych a ddatblygodd fy sgiliau cyfathrebu a fy helpu i weithio mewn tîm.
Isabelle Mahoney, Peirianneg Drydanol ac Electronig

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Peirianneg Bensaernïol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ein gradd baglor tair blynedd achrededig yw'r llwybr byrraf i yrfa foddhaus a chyffrous mewn peirianneg bensaernïol.

Peirianneg Bensaernïol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gall ein gradd meistr integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg bensaernïol eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer taith gyrfa greadigol a chyffrous.

Peirianneg Bensaernïol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ennill sylfaen gadarn mewn peirianneg sifil a’ch galluogi i ddilyn eich diddordeb mewn dylunio a phensaernïaeth. Byddwch hefyd yn treulio semester yn astudio dramor gydag un o'n partneriaid rhyngwladol.

Peirianneg Bensaernïol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae ein rhaglen peirianneg bensaernïol yn eich galluogi i ddilyn eich diddordebau mewn pensaernïaeth a dylunio tra hefyd yn rhoi cyfle i chi dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant a semester yn astudio dramor.

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn diwydiant (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd baglor pedair blynedd achrededig gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg bensaernïol.

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd ein gradd meistr integredig pum mlynedd achrededig hon gyda blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau gyrfa gyffrous ym maes peirianneg bensaernïol.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae peirianneg electronig a thrydanol yn archwilio gwyddoniaeth a chymwysiadau trydan ar raddfa fach a mawr.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gall ein gradd meistr integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg electronig a thrydanol eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa gyffrous.

Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd baglor pedair blynedd achrededig gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg trydanol ac electronig.

Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd ein gradd meistr integredig pum mlynedd achrededig gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg trydanol ac electronig.

Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen peirianneg electronig a thrydanol yn archwilio gwyddoniaeth a chymwysiadau trydan ar raddfa fach a mawr. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys treulio un semester yn astudio dramor.

Peirianneg Fecanyddol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ein gradd baglor tair blynedd achrededig yw'r llwybr byrraf i yrfa foddhaus a chyffrous mewn peirianneg fecanyddol.

Peirianneg Fecanyddol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gall y radd meistr integredig achrededig hon mewn peirianneg sy’n para pedair blynedd eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer taith gyrfa greadigol a chyffrous ym maes peirianneg fecanyddol.

Peirianneg Fecanyddol (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd baglor pedair blynedd achrededig gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg fecanyddol.

Peirianneg Fecanyddol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cyfle i dreulio semester yn astudio dramor.

Peirianneg Fecanyddol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynhyrchion a phrosesau. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cyfle i astudio dramor am un semester a threulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant

Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd ein gradd meistr integredig pum mlynedd achrededig hon gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg fecanyddol.

Peirianneg Feddygol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ein gradd baglor tair blynedd achrededig yw'r llwybr byrraf i yrfa foddhaus a chyffrous mewn peirianneg feddygol.

Peirianneg Feddygol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gall ein gradd meistr integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa gyffrous ym maes peirianneg feddygol.

Peirianneg Feddygol (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd baglor pedair blynedd achrededig gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg feddygol.

Peirianneg Feddygol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r rhaglen peirianneg feddygol yn gwbl addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol â chais meddygol. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y cyfle i dreulio semester yn astudio dramor.

Peirianneg Feddygol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae'r rhaglen peirianneg feddygol yn gwbl addas ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg clasurol â chais meddygol. Mae cyfle ar y cwrs hwn i astudio dramor am semester a blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant.

Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd ein gradd meistr integredig pum mlynedd achrededig hon gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg feddygol.

Peirianneg gyda Blwyddyn Sylfaen (BEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae’r cwrs Blwyddyn Sylfaen Peirianneg wedi'i chynllunio i roi'r ddealltwriaeth arbennig sydd ei hangen arnoch ar gyfer gradd peirianneg BEng neu MEng.

Peirianneg Gyfannol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gradd amlddisgyblaethol yw Peirianneg Integredig, sydd wedi'i llunio o amgylch peirianneg drydanol, electronig a mecanyddol, sy'n ceisio datblygu myfyrwyr ym meysydd gweithgynhyrchu, mecatroneg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur ac ynni adnewyddadwy.

Peirianneg Integredig (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ein gradd baglor tair blynedd arloesol ac achrededig yw'r llwybr byrraf i yrfa foddhaus a chyffrous mewn peirianneg.

Peirianneg Integredig (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gall ein gradd meistr arloesol integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa greadigol a chyffrous.

Peirianneg Integredig (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd baglor arloesol pedair blynedd achrededig gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous ym myd peirianneg.

Peirianneg Integredig (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Gradd amlddisgyblaethol yw Peirianneg Integredig, sydd wedi'i llunio o amgylch peirianneg drydanol, electronig a mecanyddol, sy'n ceisio datblygu myfyrwyr ym meysydd gweithgynhyrchu, mecatroneg, dylunio drwy gymorth cyfrifiadur ac ynni adnewyddadwy.

Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd ein gradd meistr integredig arloesol pum mlynedd achrededig hon gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg.

Peirianneg Sifil (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ein gradd baglor tair blynedd achrededig yw'r llwybr byrraf i yrfa foddhaus a chyffrous mewn peirianneg sifil.

Peirianneg Sifil (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gall ein gradd meistr integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa gyffrous ym maes peirianneg sifil.

Peirianneg Sifil (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae ein rhaglen peirianneg sifil yn cynnig gradd uchel ei barch â chyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau adeiledig, a gweithio â nhw.

Peirianneg Sifil (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae ein rhaglen Peirianneg Sifil yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig a gweithio gyda nhw. Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant a

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Y radd baglor tair blynedd achrededig hon yw'r llwybr byrraf i yrfa foddhaus a chyffrous ym maes peirianneg sifil ac amgylcheddol.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Gall ein gradd meistr integredig pedair blynedd achrededig mewn peirianneg eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa gyffrous ym maes peirianneg sifil ac amgylcheddol.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddolgyda Blwyddyn mewn diwydiant (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd baglor achrededig pedair blynedd gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau ar daith gyrfa gyffrous mewn peirianneg sifil ac amgylcheddol.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (Rhyngwladol) (MEng)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Datblygwch ddealltwriaeth drylwyr o beirianneg sifil gyda phwyslais ar faterion amgylcheddol fel rheoli gwastraff, adeiladu ar drin tir a dŵr wedi'i halogi. Mae'r rhaglen MEng hon yn cynnwys astudio un semester dramor.

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Datblygwch ddealltwriaeth drylwyr o beirianneg sifil gyda phwyslais ar faterion amgylcheddol fel rheoli gwastraff, adeiladu ar drin tir a dŵr wedi'i halogi. Mae'r rhaglen MEng hon yn cynnwys astudio un semester dramor a threulio blwyddyn yn

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd y radd meistr integredig pum mlynedd achrededig hon gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg sifil ac amgylcheddol.

Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (BEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd baglor pedair blynedd achrededig gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg sifil.

Peirianneg Sifil gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Bydd ein gradd meistr integredig pum mlynedd achrededig hon gyda blwyddyn mewn diwydiant yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau taith yrfa gyffrous mewn peirianneg sifil.

Cyfleusterau a lleoliad

Roedd yr elfennau ymarferol wir wedi fy helpu i gael llawer o fudd o fy nghwrs. Bob blwyddyn aethom ar daith maes i leoliad gwahanol yn y DU lle cawsom brofiad ymarferol o'r hyn y mae'r diwydiant yn ei gynnig. Fe gyrhaeddon ni arolygu gwahanol adeiladau a gweld sut maen nhw'n cael eu rhoi at ei gilydd yn strwythurol. Roedd hefyd yn gyfle da i ddod i adnabod eich darlithwyr, felly rydych chi'n teimlo'n fwy cyfforddus yn gofyn cwestiynau iddyn nhw nes ymlaen yn y cwrs. Ar ben hynny, rydych chi'n cael cwrdd â mwy o bobl ar eich cwrs a gwneud ffrindiau.
Kathleen, Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol

Astudio gyda ni

Rydym wrthi'n diweddaru blwyddyn gyntaf ein cyrsiau peirianneg ar gyfer y sawl fydd yn dechrau astudio yn 2023. Byddwn yn diwygio manylion y cwrs yn ein llyfryn israddedig ac ar ein tudalennau gwe cyn bo hir. Cewch ragor o wybodaeth am flwyddyn un isod. Ar hyn o bryd, dim ond blwyddyn un fydd yn newid a bydd blynyddoedd diweddarach ein cyrsiau yn aros yr un fath. Cewch ragor o wybodaeth am gamau diweddarach y cwrs ar dudalennau cwrs ein gwefan.

Eglurwyd y flwyddyn gyntaf

Darganfyddwch beth i'w ddisgwyl o flwyddyn un fel myfyriwr peirianneg.

Myfyrwyr yn gweithio ar fodel Peirianneg Bensaernïol.

Dewis eich gradd peirianneg

Dewch i gael gwybod sut brofiad yw astudio yn y gwahanol ddisgyblaethau peirianneg a'r cyrsiau rydyn ni'n eu cynnig ym mhob maes.

Cyfleoedd allgyrsiol

Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol i ddatblygu eich sgiliau, cyfrannu at gymdeithas, a chael seibiant cynhyrchiol o astudio.

Mae ein myfyriwr blwyddyn olaf Phil yn dweud wrthych am ei amser yn astudio peirianneg sifil yng Nghaerdydd ac yn argymell ei awgrymiadau i fyfyrwyr newydd.

Barn myfyriwr am beirianneg sifil

Mae ein myfyriwr blwyddyn olaf Phil yn dweud wrthych am ei amser yn astudio peirianneg sifil yng Nghaerdydd ac yn argymell ei awgrymiadau i fyfyrwyr newydd.

Mae Juliette, myfyriwr ar y gradd peirianneg fecanyddol yng Nghaerdydd, yn dweud wrthych sut brofiad yw astudio yma ac mae'n rhoi ei hargymelliadau i chi ar gyfer profiad myfyriwr boddhaus.

Barn myfyriwr am beirianneg fecanyddol a meddygol

Mae Juliette, myfyriwr ar y gradd peirianneg fecanyddol yng Nghaerdydd, yn dweud wrthych sut brofiad yw astudio yma ac mae'n rhoi ei hargymelliadau i chi ar gyfer profiad myfyriwr boddhaus.

Mae ein cyn-fyfyriwr Jessica Jones yn dweud wrthych am ei phrofiad o astudio yng Nghaerdydd, ac yn siarad am ei gyrfa lwyddiannus ers graddio.

Barn myfyriwr graddedig am beirianneg drydanol ac electronig

Mae ein cyn-fyfyriwr Jessica Jones yn dweud wrthych am ei phrofiad o astudio yng Nghaerdydd, ac yn siarad am ei gyrfa lwyddiannus ers graddio.

Mi wnes i leoliad gwaith yn Airbus. Roedd yn gyfle gwych, a chefais weithio gyda chynhyrchion byd-enwog. Roedd fy lleoliad yn caniatáu i mi gael profiad o beirianneg ymarferol, ac roeddwn i'n gallu penderfynu beth oeddwn i eisiau ei wneud ar ôl gorffen y cwrs. Treuliais amser yn astudio dramor ym Mhrifysgol Miami hefyd. Cefais gyfle i wneud ffrindiau rhyngwladol, astudio mewn lleoliad gwych, a chael profiad anhygoel.
Fergus, Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Darganfyod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

Download icon

Lawrlwythwch ein llyfryn peirianneg

Edrychwch ar ein cyrsiau a dysgwch fwy am astudio peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd.

mobile-message

Cysylltwch â ni

Er mwyn gofyn unrhyw gwestiwn i ni cyflwynwch ein ffurflen ymholi a byddwn yn eich ateb cyn gynted ag y gallwn.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig a’n meini prawf derbyn.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.