Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

briefcase

Rhagolygon gyrfa ardderchog

Mae 95% o'n myfyrwyr mewn cyflogaeth hynod fedrus 15 mis ar ôl graddio. (Data HESA)

rosette

Cyfleusterau rhagorol

Mae ein myfyrwyr yn dweud yn gyson ein bod ymhlith prifysgolion gorau’r DU o ran cael mynediad at gyfarpar, ystafelloedd a chyfleusterau pan mae eu hangen arnynt.

star

Rhagoriaeth Addysgu

Maer addysgu arloesol a chydweithredol yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol wedi cael cydnabyddiaeth gyson drwy ennill nifer o wobrau uchel eu parch.

Fe gwympais i mewn cariad â natur ymarferol y cwrs. Fel rhywun sy’n dysgu drwy waith labordy ac enghreifftiau, roedd hyn yn fy ngweddu i’r dim. Mae gallu rhaglennu, adeiladu a phrofi systemau gwahanol bob amser yn bleser, yn arbennig pan mae pobl eraill o’ch cwmpas chi i roi help llaw os oes angen.
Caitlin Burns, BSc Cyfrifiadureg

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Cyfrifiadureg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

Cyfrifiadureg (MSci)

Amser llawn, 4 blwyddyn

P’un a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi i raddedigion neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein rhaglen meistr MSci integredig eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

Cyfrifiadureg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae’r byd diddorol a deinamig o gyfrifiadureg wrth galon nifer o agweddau o fywyd modern. Mae’r BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i fod yn rhan o’r byd yma.

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MSci)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol er mwyn llwyddo yn y ddisgyblaeth hon.

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MSci)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 5 blwyddyn

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci mewn Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd angen.

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd y BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol i fod yn rhan o’r byd hwnnw.

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd y rhaglen radd tair blynedd yng Nghaerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau sydd eu hangen i sicrhau bod buddsoddiad sefydliad mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn diwallu ei hanghenion mewn

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn dramo, 4 blwyddyn

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd y BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol i fod yn rhan o’r byd hwnnw.

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

Ein sgyrsiau

Mae ein staff a’n myfyrwyr wedi creu nifer o fideos gwahanol i’ch tywys drwy agweddau amrywiol ar y profiad o astudio yma yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Gobeithiwn y cewch flas go iawn ar yr hyn y gallwch ei ddisgwyl fel myfyriwr Cyfrifiadureg neu Beirianneg Meddalwedd Gymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd ac y gallwn ateb y cwestiynau niferus a allai fod gennych wrth i chi ystyried pa Brifysgol sy’n iawn i chi.

Trosolwg o’r ysgol a chroeso

Yn y fideo cyntaf hwn, mae Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Stuart Allen, yn cynnig trosolwg defnyddiol o Gyfrifiadureg a Gwybodeg yng Nghaerdydd, gan gynnwys sut rydym yn cefnogi ein myfyrwyr a rhai o’r ffyrdd ysbrydoledig maent yn cyfrannu at y gymuned ehangach.

Mae Dr Martin Chorley, y Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, yn siarad â chi am ein cyrsiau amrywiol, y gwahaniaethau rhyngddyn nhw, a chyfleoedd pellach sydd ar gael i chi, fel Blwyddyn mewn Diwydiant neu Flwyddyn o Astudio Dramor.

Graddau israddedig

Mae Dr Martin Chorley, y Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, yn siarad â chi am ein cyrsiau amrywiol, y gwahaniaethau rhyngddyn nhw, a chyfleoedd pellach sydd ar gael i chi, fel Blwyddyn mewn Diwydiant neu Flwyddyn o Astudio Dramor.

Mae’r fideo hwn yn rhoi mwy o fanylion am ein graddau Cyfrifiadureg, gan gynnwys strwythur a modiwlau’r cwrs y byddwch yn ei astudio.

Rhaglenni Cyfrifiadureg

Mae’r fideo hwn yn rhoi mwy o fanylion am ein graddau Cyfrifiadureg, gan gynnwys strwythur a modiwlau’r cwrs y byddwch yn ei astudio.

Dysgwch fwy am y cwrs BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol, ein gradd sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant a addysgir yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd.

Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Dysgwch fwy am y cwrs BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol, ein gradd sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant a addysgir yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd.

Ymunwch â’r Athro Alun Preece wrth iddo gyflwyno darlith ragflas ddiddorol yn edrych ar sut y gall DA weithio ochr yn ochr â phobl.

Darlith ragflas: Deallusrwydd Artiffisial: Cyfrifiaduron v. Pobl?

Ymunwch â’r Athro Alun Preece wrth iddo gyflwyno darlith ragflas ddiddorol yn edrych ar sut y gall DA weithio ochr yn ochr â phobl.

Mae Dr Wendy Ivins, y Cyfarwyddwr Dysgu ar y Cyd gyda Diwydiant, yn siarad am sut mae’r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn ymgysylltu â diwydiant ac yn creu cyfleoedd cyflogaeth gwych i’n myfyrwyr.

Ymgysylltu â diwydiant yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol

Mae Dr Wendy Ivins, y Cyfarwyddwr Dysgu ar y Cyd gyda Diwydiant, yn siarad am sut mae’r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn ymgysylltu â diwydiant ac yn creu cyfleoedd cyflogaeth gwych i’n myfyrwyr.

Clywed gan ein myfyrwyr

Cyfle i glywed gan rai o'n myfyrwyr sy'n rhoi cipolwg uniongyrchol ar sut brofiad yw astudio naill ai Cyfrifiadureg neu Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Meg Morgan, myfyriwr BSc Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant, yn rhoi cip ar fywyd yn ein Hysgol, y Brifysgol a Chaerdydd.

Fideo bywyd myfyrwyr gan Meg Morgan

Mae Meg Morgan, myfyriwr BSc Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant, yn rhoi cip ar fywyd yn ein Hysgol, y Brifysgol a Chaerdydd.

Mae Helen Abraham, myfyriwr BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol, yn siarad am y modiwl Seibr-ddiogelwch fel rhan o'i chwrs, gan gynnwys materion yn ymwneud â diogelwch ynghylch cymwysiadau gwe, ynghyd â gweithredu ymarferol a gwrth-fesurau diogelwch ar gyfer y materion hynny.

Seibr-ddiogelwch fel rhan o BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol - persbectif myfyriwr

Mae Helen Abraham, myfyriwr BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol, yn siarad am y modiwl Seibr-ddiogelwch fel rhan o'i chwrs, gan gynnwys materion yn ymwneud â diogelwch ynghylch cymwysiadau gwe, ynghyd â gweithredu ymarferol a gwrth-fesurau diogelwch ar gyfer y materion hynny.

Mae Kiyan Somji, myfyriwr BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn yr Ail Flwyddyn, yn siarad am bob agwedd ar ei fywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys 'diwrnod arferol', yr hyn y mae'n ei fwynhau fwyaf am ei gwrs a chyngor i'r rhai sy'n ystyried cyflwyno cais i ni.

Fideo Bywyd Myfyrwyr gan Kiyan Somji

Mae Kiyan Somji, myfyriwr BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn yr Ail Flwyddyn, yn siarad am bob agwedd ar ei fywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys 'diwrnod arferol', yr hyn y mae'n ei fwynhau fwyaf am ei gwrs a chyngor i'r rhai sy'n ystyried cyflwyno cais i ni.

Dewisais i astudio Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yng Nghaerdydd gan fy mod i eisiau gwneud rhywbeth a oedd yn fwy ymarferol na’r rhan fwyaf o gyrsiau eraill. Ry’n ni’n cael aseiniadau sydd wedi’u gosod gan gwmnïau go iawn, felly ry’n ni’n cael cyfle i geisio datrys materion go iawn a chyflwyno’r datrysiadau hyn i gleientiaid go iawn.
Amina Nessa, BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Mwy o resymau dros ein dewis ni

Breakout room at the National Software Academy

Darganfyddwch yr Academi Meddalwedd Genedlaethol

Ewch ar daith 360 o’n Hacademi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd.

School pupils learning in Computer Science lab

Myfyrwyr yn y gymuned

Dysgwch sut y gall ymuno â’n tîm o fyfyrwyr sy’n Genhadon STEM agor drysau ar gyfer defnyddio eich sgiliau technegol mewn ysgolion lleol ac yn y gymuned ehangach.

Image of the proposed new Computer Science and Mathematics building

Adeilad newydd ar gyfer yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Bydd ein cyfleuster newydd sbon pwrpasol, y byddwn yn ei rannu â’r Ysgol Mathemateg, yn barod yn nhymor yr hydref flwyddyn nesaf.

Twitter logo

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Darganfyod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Next steps

certificate

Lawrlwythwch lawlyfr yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.