Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Yn yr Ysgol, yn ogystal â darganfod gwyddoniaeth gyffrous a blaengar, byddwch hefyd yn rhan o Ysgol gyfeillgar ac agos atoch, lle y bydd y staff yn gwneud eu gorau glas i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r galluoedd a fydd yn caniatáu i chi lwyddo yn eich gyrfa yn y dyfodol.

rosette

Ymhlith y 10 uchaf

Prifysgol i Ffiseg ( Prifysgolion gorau'r DU gan y Guardian 2024).

star

Gwerthfawrogir gan ein myfyrwyr

Rydym yn cael sgorau boddhad uchel gan ein myfyrwyr yn gyson yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (gan gyflawni cyfartaledd o fwy na 90% am y pum mlynedd diwethaf).

briefcase

Cyfleoedd gyrfa gwych

Mae 94% o'n graddedigion yn cael eu cyflogi, mewn astudiaeth bellach, neu'r ddau 15 mis ar ôl cwblhau eu cwrs. (Arolwg Canlyniadau Graddedigion 2021/22)

telescope

Achredir gan y IOP

Mae’r rhaglen hon yn bodloni’r safonau uchel eu hansawdd ar gyfer addysg a amlinellir gan Sefydliad Ffiseg (IOP).

location

Profiad proffesiynol

Daw ein graddau Ffiseg a Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda'r opsiwn o flwyddyn lleoliad proffesiynol, a gallwch wneud lleoliad haf ar unrhyw un o'n cyrsiau.

tick

Mae ymchwilwyr o fri rhyngwladol yn cyfrannu at ddylunio'r cwrs a'i gyflwyno

Mae 99% o'n hymchwil yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (REF 2021). Byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr sydd ar flaen eu meysydd.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astroffiseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r BSc mewn Astroffiseg yn radd israddedig tair blynedd sy’n cwmpasu cysyniadau mathemategol a ffisegol craidd gyda ffocws clir ar ein dehongliad o’r Bydysawd.

Astroffiseg (MPhys)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r MPhys mewn Astroffiseg yn radd israddedig pedair blynedd lle gallwch archwilio meysydd seryddiaeth ac astroffiseg yn fanwl wrth ddatblygu sylfaen gadarn mewn ffiseg a mathemateg a fydd yn rhoi cyfleoedd gyrfa ardderchog i chi.

Ffiseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Dyluniwyd y radd BSc Ffiseg i roi addysg ffiseg eang i chi, yn ogystal â rhoi amrywiaeth eang o sgiliau cyfrifiadurol a mathemategol i chi.

Ffiseg (MPhys)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae hwn yn gwrs delfrydol i'r rhai sydd ag angerdd am ffiseg ac sy'n dymuno archwilio'r pwnc yn fanylach, tra'n datblygu sgiliau mathemategol, cyfrifiadura a datrys problemau uwch.

Ffiseg gyda Ffiseg Feddygol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i roi'r sgiliau craidd sydd eu hangen arnoch mewn ffiseg, mathemateg a chyfrifiadureg, yn ogystal â dealltwriaeth o sut y cânt eu cymhwyso i'r meysydd arbenigol niferus o ffiseg feddygol.

Ffiseg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae'r cwrs pedair blynedd hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb gwirioneddol yn y byd o'u cwmpas ac sydd â meddyliau, ond sydd hefyd am gaffael y sgiliau craidd a werthfawrogir fwyaf gan gyflogwyr.

Ffiseg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (MPhys)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Byddwch yn archwilio'r ffiseg sy'n ein helpu i ddeall y Bydysawd, meithrin sgiliau uwch mewn ffiseg, mathemateg a chyfrifiadureg, a chael cyfle i dreulio blwyddyn ar leoliad mewn diwydiant, busnes neu'r sector cyhoeddus.

Ffiseg gyda Seryddiaeth (MPhys)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Bydd ein gradd israddedig pedair blynedd mewn Ffiseg gyda Seryddiaeth yn eich galluogi i ddilyn eich angerdd am seryddiaeth wrth ddatblygu eich sgiliau yn y disgyblaethau craidd, a fydd yn eich helpu i gyflawni eich gyrfa ddelfrydol.

Ffiseg gyda Seryddiaeth (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd Ffiseg a Seryddiaeth yn cynnig cyfle i chi astudio'r wyddoniaeth y tu ôl i esblygiad ein Bydysawd tra'n ennill sgiliau cadarn mewn ffiseg, mathemateg a chyfrifiadureg, a gofynnir am bob un ohonynt mewn llawer o broffesiynau.

Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Byddwch yn gallu dilyn eich diddordeb mewn Ffiseg a Seryddiaeth, wrth ddatblygu sgiliau mewn mathemateg a chyfrifiadureg, a chymryd blwyddyn lleoliad a fydd yn gwella eich sgiliau cyflogadwyedd.

Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (MPhys)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae'r cwrs gradd hwn gyda chyfle lleoliad yn eich galluogi i ddilyn eich diddordeb mewn Seryddiaeth a Ffiseg, gan roi'r sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen arnoch i gael eich gyrfa ddelfrydol.

Bydd astudio ffiseg a seryddiaeth yng Nghaerdydd yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi a fydd o werth i chi am weddill ei bywyd. Rydym yn adran fach a chyfeillgar ac rydym wir yn gwerthfawrogi ein myfyrwyr ac yn cynnig y cymorth sydd ei angen arnynt i wireddu eu potensial llawn, a chyflawni eu gyrfa o ddewis.
Dr Chris North Undergraduate Admissions Tutor, Ogden Science Lecturer, STFC Public Engagement Fellow

Cyflwyniadau defnyddiol gan ein staff

Gwrandewch ar Dr Chris North, ein Cyfarwyddwr Derbyn a Recriwtio, wrth iddo eich tywys drwy ein cyrsiau mewn ffiseg a seryddiaeth, ac mae'n amlinellu'r cymorth rydym yn ei roi i chi.

Yr Athro Haley Gomez yn cloi TEDxCaerdydd 2015 gyda sgwrs anhygoel am y lle pwysig sydd gan lwch yn ein dealltwriaeth o’r bydysawd.

Yr Athro Haley Gomez yn TEDxCaerdydd - Llwch Sêr ydyn ni i Gyd

Yr Athro Haley Gomez yn cloi TEDxCaerdydd 2015 gyda sgwrs anhygoel am y lle pwysig sydd gan lwch yn ein dealltwriaeth o’r bydysawd.

Yr Athro Jane Greaves o Brifysgol Caerdydd a Dr David Clements o Goleg Imperial Llundain sy’n disgrifio eu darganfyddiad o ffosffin ar y Blaned Gwener, sy’n awgrymu posibilrwydd o fywyd yn y cymylau uwch ben y blaned

Ydyn ni wedi darganfod arwyddion o fywyd ar y Blaned Gwener?

Yr Athro Jane Greaves o Brifysgol Caerdydd a Dr David Clements o Goleg Imperial Llundain sy’n disgrifio eu darganfyddiad o ffosffin ar y Blaned Gwener, sy’n awgrymu posibilrwydd o fywyd yn y cymylau uwch ben y blaned

Rhagor o wybodaeth am y modiwlau newydd a chyffrous y byddwch yn eu hastudio yn 2021

Ein modiwlau newydd ar gyfer 2021

Rhagor o wybodaeth am y modiwlau newydd a chyffrous y byddwch yn eu hastudio yn 2021

Gadewch i Dr Chris North eich cymryd ar daith i'r wyddoniaeth y tu ôl i dyllau duon.

Darlith Ragflas: Tyllau Duon

Gadewch i Dr Chris North eich cymryd ar daith i'r wyddoniaeth y tu ôl i dyllau duon.

Mae gradd mewn ffiseg yn agor drysau at gymaint o wahanol yrfaoedd. Rydyn ni’n adeiladu sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o’n cwricwlwm, ac mae gennym wasanaeth gyrfaoedd pwrpasol i’ch helpu chi bob cam o’r ffordd.

Gyrfaoedd ym maes Ffiseg

Mae gradd mewn ffiseg yn agor drysau at gymaint o wahanol yrfaoedd. Rydyn ni’n adeiladu sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o’n cwricwlwm, ac mae gennym wasanaeth gyrfaoedd pwrpasol i’ch helpu chi bob cam o’r ffordd.

Fideos gan fyfyrwyr

Ein myfyrwyr presennol sy’n rhannu eu safbwyntiau ac yn rhannu beth sy’n ein gosod ni ar wahân i’r gweddill.

Beth sy’n ein gwneud ni’n arbennig?

Ein myfyrwyr presennol sy’n rhannu eu safbwyntiau ac yn rhannu beth sy’n ein gosod ni ar wahân i’r gweddill.

Myfyrwyr sy’n rhannu eu cyngor, sy’n werthfawr i unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais ar gyfer cwrs Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Pa gyngor sydd gan ein myfyrwyr presennol?

Myfyrwyr sy’n rhannu eu cyngor, sy’n werthfawr i unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais ar gyfer cwrs Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ein myfyrwraig, Jennifer, sy’n trafod y cyfleoedd arbennig mae hi wedi’u cael yma yn ein Hysgol.

Beth yw’r peth gorau am ffiseg yng Nghaerdydd?

Ein myfyrwraig, Jennifer, sy’n trafod y cyfleoedd arbennig mae hi wedi’u cael yma yn ein Hysgol.

Joelle sy’n dweud wrthoch chi sut beth oedd astudio yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, ac yn trafod beth mae hi’n ei wneud nawr.

Ffiseg a Seryddiaeth: Barn y person graddedig

Joelle sy’n dweud wrthoch chi sut beth oedd astudio yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, ac yn trafod beth mae hi’n ei wneud nawr.

Graddiodd Joe yn 2018 gyda gradd mewn Ffiseg, ac mae bellach yn rhedeg ei gwmni awyrofod ei hun yn adeiladu rocedi. Gwrandewch ar stori Joe.

Ffiseg a Seryddiaeth: Barn y person graddedig

Graddiodd Joe yn 2018 gyda gradd mewn Ffiseg, ac mae bellach yn rhedeg ei gwmni awyrofod ei hun yn adeiladu rocedi. Gwrandewch ar stori Joe.

Mae Lille, sydd wedi graddio ag MPhys yn ddiweddar, yn rhannu ei phrofiadau ac yn rhoi cipolwg o sut beth yw astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ffiseg a Seryddiaeth: Barn y person graddedig

Mae Lille, sydd wedi graddio ag MPhys yn ddiweddar, yn rhannu ei phrofiadau ac yn rhoi cipolwg o sut beth yw astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mwy am astudio yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Ein hadeiladau a'n cyfleusterau

Telescope with the moon and Venus

Astudiaethau achos ein graddedigion

Mae gradd ffiseg yn rhoi'r pŵer i chi wneud gwahaniaeth. Mae'n eich dysgu i feddwl, datrys problemau, egluro, a thyfu eich sgiliau mathemategol a pheirianneg, gan ganiatáu ichi ddilyn llawer o wahanol lwybrau gyrfa. Edrychwch i weld ble mae graddedigion blaenorol wedi dod i ben.

Researcher working in Clean Room

Hwb i’ch CV

Anogir myfyrwyr i rannu eu hangerdd a'u brwdfrydedd dros wyddoniaeth ac i ddatblygu sgiliau ymgysylltu â'r cyhoedd os dymunant. Gallai hyn gynnwys mynychu digwyddiadau lleol, datblygu adnoddau addysgol i athrawon, gweithio gydag ysgolion, neu geisio mewnbwn cyhoeddus i ymchwil.

Two students working in the UG Physics lab.

Rydym yn gwerthfawrogi cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae'r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth wedi ymrwymo'n gadarn i gydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn gwerthfawrogi pob un o'i myfyrwyr a’i staff. Yn ddiweddar cawsom statws Hyrwyddwr Juno gan y Sefydliad Ffiseg ar gyfer ein hymrwymiad i fenywod ym myd ffiseg.

Dysgwch am Brifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

screen
mobile-message

Cysylltu â ni

Defnyddiwch ein ffurflen ymholi i ofyn cwestiwn i ni, a byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.