Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Yn yr Ysgol, yn ogystal â darganfod gwyddoniaeth gyffrous a blaengar, byddwch hefyd yn rhan o Ysgol gyfeillgar ac agos atoch, lle y bydd y staff yn gwneud eu gorau glas i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r galluoedd a fydd yn caniatáu i chi lwyddo yn eich gyrfa yn y dyfodol.

briefcase

Sgiliau ar gyfer bywyd

Byddwch yn dysgu ymchwilio i gyfrinachau'r bydysawd wrth gaffael sgiliau dadansoddol a mathemategol a fydd yn eich rhoi gam ar y blaen yn eich gyrfa o ddewis.

star

Gwerthfawrogir gan ein myfyrwyr

Rydym yn cael sgorau boddhad uchel gan ein myfyrwyr yn gyson yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (gan gyflawni cyfartaledd o fwy na 90% am y pum mlynedd diwethaf).

mortarboard

Cyfleoedd gyrfa gwych

Byddwch chi'n cael cyfleoedd gyrfa rhagorol. Yn ôl yr arolwg diwethaf o gyflogaeth graddedigion, mae 93% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaeth bellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Bydd astudio ffiseg a seryddiaeth yng Nghaerdydd yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi a fydd o werth i chi am weddill ei bywyd. Rydym yn adran fach a chyfeillgar ac rydym wir yn gwerthfawrogi ein myfyrwyr ac yn cynnig y cymorth sydd ei angen arnynt i wireddu eu potensial llawn, a chyflawni eu gyrfa o ddewis.
Dr Chris North Undergraduate Admissions Tutor, Ogden Science Lecturer, STFC Public Engagement Fellow

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Astroffiseg (MPhys)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae'r MPhys mewn Astroffiseg yn eich galluogi i archwilio’r pwnc mewn mwy o ddyfnder na sy’n bosib ar gwrs tair blynedd.

Astroffiseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r BSc mewn Astroffiseg yn gwrs israddedig tair blynedd sy’n trafod cysyniadau craidd ffisegol a mathemategol gyda ffocws clir ar ein dehongliad o’r bydysawd.

Ffiseg (MPhys)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Mae MPhys mewn Ffiseg yng Nghaerdydd yn eich galluogi i archwilio'r maes mewn mwy o ddyfnder na sy bosib ar gwrs tair blynedd.

Ffiseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r radd BSc mewn ffiseg wedi’i dylunio i roi addysg ffiseg eang i chi, ac, yn ychwanegol, eich cyflenwi gydag ystod eang o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol.

Ffiseg gyda Ffiseg Feddygol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i roi sylfaen drylwyr mewn ffiseg a chyflwyniad eang i nifer o bynciau arbenigol o ffiseg feddygol.

Ffiseg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (MPhys)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Mae’r MPhys mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich galluogi i archwilio'r pwnc mewn manylder dyfnach na sy’n bosib ar gwrs tair blynedd.

Ffiseg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Mae Ffiseg ar gyfer pobl sy’n cymryd gwir ddiddordeb yn y byd o’u cwmpas, pobl ymholgar a rheini sydd eisiau deall pam bod pethau fel y maen nhw.

Ffiseg gyda Seryddiaeth (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Wrth astudio ar gyfer BSc Ffiseg a Seryddiaeth, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr sydd ar flaen y gad o ran ymchwil seryddol.

Ffiseg gyda Seryddiaeth (MPhys)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Wrth astudio ar gyfer MPhys Ffiseg a Seryddiaeth, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr sydd ar flaen y gad o ran ymchwil seryddol.

Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Drwy astudio BSc o Ffiseg gyda Seryddiaeth byddwch yn cydweithio gyda gwyddonwyr blaenllaw ym myd ymchwil Seryddol.

Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (MPhys)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Astudiwch y BSc Ffiseg â Seryddiaeth a byddwch yn gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr sydd ar flaen y gad o ran ymchwil seryddol.

Ein hadeiladau a'n cyfleusterau

Cyflwyniadau defnyddiol gan ein staff

Gwrandewch ar Dr Chris North, ein Cyfarwyddwr Derbyn a Recriwtio, wrth iddo eich tywys drwy ein cyrsiau mewn ffiseg a seryddiaeth, ac mae'n amlinellu'r cymorth rydym yn ei roi i chi.

Yr Athro Haley Gomez yn cloi TEDxCaerdydd 2015 gyda sgwrs anhygoel am y lle pwysig sydd gan lwch yn ein dealltwriaeth o’r bydysawd.

Yr Athro Haley Gomez yn TEDxCaerdydd - Llwch Sêr ydyn ni i Gyd

Yr Athro Haley Gomez yn cloi TEDxCaerdydd 2015 gyda sgwrs anhygoel am y lle pwysig sydd gan lwch yn ein dealltwriaeth o’r bydysawd.

Yr Athro Jane Greaves o Brifysgol Caerdydd a Dr David Clements o Goleg Imperial Llundain sy’n disgrifio eu darganfyddiad o ffosffin ar y Blaned Gwener, sy’n awgrymu posibilrwydd o fywyd yn y cymylau uwch ben y blaned

Ydyn ni wedi darganfod arwyddion o fywyd ar y Blaned Gwener?

Yr Athro Jane Greaves o Brifysgol Caerdydd a Dr David Clements o Goleg Imperial Llundain sy’n disgrifio eu darganfyddiad o ffosffin ar y Blaned Gwener, sy’n awgrymu posibilrwydd o fywyd yn y cymylau uwch ben y blaned

Rhagor o wybodaeth am y modiwlau newydd a chyffrous y byddwch yn eu hastudio yn 2021

Ein modiwlau newydd ar gyfer 2021

Rhagor o wybodaeth am y modiwlau newydd a chyffrous y byddwch yn eu hastudio yn 2021

Gadewch i Dr Chris North eich cymryd ar daith i'r wyddoniaeth y tu ôl i dyllau duon.

Darlith Ragflas: Tyllau Duon

Gadewch i Dr Chris North eich cymryd ar daith i'r wyddoniaeth y tu ôl i dyllau duon.

Mae gradd mewn ffiseg yn agor drysau at gymaint o wahanol yrfaoedd. Rydyn ni’n adeiladu sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o’n cwricwlwm, ac mae gennym wasanaeth gyrfaoedd pwrpasol i’ch helpu chi bob cam o’r ffordd.

Gyrfaoedd ym maes Ffiseg

Mae gradd mewn ffiseg yn agor drysau at gymaint o wahanol yrfaoedd. Rydyn ni’n adeiladu sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o’n cwricwlwm, ac mae gennym wasanaeth gyrfaoedd pwrpasol i’ch helpu chi bob cam o’r ffordd.

Fideos gan fyfyrwyr

Ein myfyrwyr presennol sy’n rhannu eu safbwyntiau ac yn rhannu beth sy’n ein gosod ni ar wahân i’r gweddill.

Beth sy’n ein gwneud ni’n arbennig?

Ein myfyrwyr presennol sy’n rhannu eu safbwyntiau ac yn rhannu beth sy’n ein gosod ni ar wahân i’r gweddill.

Myfyrwyr sy’n rhannu eu cyngor, sy’n werthfawr i unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais ar gyfer cwrs Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Pa gyngor sydd gan ein myfyrwyr presennol?

Myfyrwyr sy’n rhannu eu cyngor, sy’n werthfawr i unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais ar gyfer cwrs Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ein myfyrwraig, Jennifer, sy’n trafod y cyfleoedd arbennig mae hi wedi’u cael yma yn ein Hysgol.

Beth yw’r peth gorau am ffiseg yng Nghaerdydd?

Ein myfyrwraig, Jennifer, sy’n trafod y cyfleoedd arbennig mae hi wedi’u cael yma yn ein Hysgol.

Joelle sy’n dweud wrthoch chi sut beth oedd astudio yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, ac yn trafod beth mae hi’n ei wneud nawr.

Ffiseg a Seryddiaeth: Barn y person graddedig

Joelle sy’n dweud wrthoch chi sut beth oedd astudio yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, ac yn trafod beth mae hi’n ei wneud nawr.

Graddiodd Joe yn 2018 gyda gradd mewn Ffiseg, ac mae bellach yn rhedeg ei gwmni awyrofod ei hun yn adeiladu rocedi. Gwrandewch ar stori Joe.

Ffiseg a Seryddiaeth: Barn y person graddedig

Graddiodd Joe yn 2018 gyda gradd mewn Ffiseg, ac mae bellach yn rhedeg ei gwmni awyrofod ei hun yn adeiladu rocedi. Gwrandewch ar stori Joe.

Mae Lille, sydd wedi graddio ag MPhys yn ddiweddar, yn rhannu ei phrofiadau ac yn rhoi cipolwg o sut beth yw astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ffiseg a Seryddiaeth: Barn y person graddedig

Mae Lille, sydd wedi graddio ag MPhys yn ddiweddar, yn rhannu ei phrofiadau ac yn rhoi cipolwg o sut beth yw astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mwy am astudio yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Telescope with the moon and Venus

Astudiaethau achos ein graddedigion

Mae gradd ffiseg yn rhoi'r pŵer i chi wneud gwahaniaeth. Mae'n eich dysgu i feddwl, datrys problemau, egluro, a thyfu eich sgiliau mathemategol a pheirianneg, gan ganiatáu ichi ddilyn llawer o wahanol lwybrau gyrfa. Edrychwch i weld ble mae graddedigion blaenorol wedi dod i ben.

Researcher working in Clean Room

Hwb i’ch CV

Anogir myfyrwyr i rannu eu hangerdd a'u brwdfrydedd dros wyddoniaeth ac i ddatblygu sgiliau ymgysylltu â'r cyhoedd os dymunant. Gallai hyn gynnwys mynychu digwyddiadau lleol, datblygu adnoddau addysgol i athrawon, gweithio gydag ysgolion, neu geisio mewnbwn cyhoeddus i ymchwil.

Two students working in the UG Physics lab.

Rydym yn gwerthfawrogi cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae'r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth wedi ymrwymo'n gadarn i gydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn gwerthfawrogi pob un o'i myfyrwyr a’i staff. Yn ddiweddar cawsom statws Hyrwyddwr Juno gan y Sefydliad Ffiseg ar gyfer ein hymrwymiad i fenywod ym myd ffiseg.

Dysgwch am Brifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd, cyfrinachol a rhad ac am ddim ynghylch anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Camau nesaf

Lawrlwythwch ein llyfryn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Rhagor o wybodaeth am yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a’r amrywiaeth gyffrous o gyrsiau sydd ar gael.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.

mobile-message

Cysylltu â ni

Defnyddiwch ein ffurflen ymholi i ofyn cwestiwn i ni, a byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl.

book

Gweld pob cwrs Ffiseg a Seryddiaeth

Porwch drwy ein cyrsiau israddedig a gofynion mynediad.