Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

tick

Achredir gan y BPS

Ein rhaglenni hon yn bodloni’r safonau ansawdd uchel ar gyfer addysg a amlinellir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

rosette

Ymhlith y 10 prifysgol orau

Rydyn ni ymhlith y 10 prifysgol orau yn y DU ar gyfer Seicoleg yn Complete University Guide o Brifysgolion Gorau’r Byd 2024.

briefcase

Cewch brofiad proffesiynol yn rhan o’ch gradd

Hefyd, rydym yn un o lond dwrn o ysgolion seicoleg sy’n cynnig y cyfle i chi fagu profiad proffesiynol drwy ein cwrs Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol (BSc).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Seicoleg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Ar y rhaglen tair blynedd hon, byddwch yn astudio seicoleg o safbwynt gwyddonol gyda phwyslais ar ei hagweddau cymdeithasol, gwybyddol a biolegol.

Seicoleg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Ar y rhaglen pedair blynedd hon byddwch yn astudio seicoleg o safbwynt gwyddonol ac yn ennill profiad seicoleg proffesiynol.

Mae’r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau – gan roi cyfle i bob myfyriwr archwilio ei ddiddordebau. Yn benodol, roeddwn yn gweld bod blwyddyn y Lleoliad opsiynol o fudd; roedd wedi fy helpu i weld cynnwys y cwrs o safbwynt mwy cymhwysol, yn ogystal â rhoi’r hyder a’r sgiliau i mi ddilyn fy llwybr gyrfaol dewisol!
Chloe Ryce - BSc Seicoleg

Darlithoedd rhagflas

Gwneud penderfyniadau

Mefus neu fanila? Esgidiau arferol neu rai chwaraeon? Rydym yn gwneud rhai dewisiadau yn gyflym ac yn ddi-feddwl, tra bod penderfyniadau eraill yn cymryd llawer mwy o amser i ni ac yn aml yn ein poeni. Darganfyddwch y seicoleg y tu ôl i wneud penderfyniadau yn y ddarlith ragflas hon a draddodwyd gan yr Athro Marc Buehner, sy'n addysgu modiwl gwneud penderfyniadau ar y cwrs.

Peirianneg cwsf

Mae cwsg yn hanfodol ar gyfer iechyd a gwybyddiaeth. Mae ein hymchwilwyr yn datblygu ffyrdd o drin cwsg (peirianneg cwsg), er mwyn gwella'r cof, lleddfu emosiynau negyddol, ac ymladd yn erbyn dirywiad gwybyddol heneiddio. Dewch i ddarganfod byd hynod ddiddorol peirianneg cwsg gyda'r Athro Penny Lewis.

Seicopathi a seicoleg fforensig

Pam bod troseddwyr yn cyflawni troseddau? Beth sy'n pennu a fyddent yn troseddu eto? Pam bod pobl yn dreisgar tuag at ei gilydd? Bydd yr Athro Robert Snowden yn mynd â chi ar daith ddarganfod i'r maes tywyll, ond diddorol, hwn o seicoleg.

Lleoliadau

Mae ein gradd BSc gyda Lleoliad Proffesiynol yn un o’r rhaglenni lleoliadau hynaf yn y wlad. Mae gennym gytundebau gyda thros 100 o sefydliadau, a gallwn gynnig lleoliadau rhagorol mewn lleoliadau clinigol, fforensig, addysgol, sefydliadol, diwydiannol ac ymchwil.

Mae’r rhain ar gael yn lleol yng Nghaerdydd, ledled y DU, a thramor yn Ewrop a thu hwnt. Tra y byddwch ar leoliad, byddwch yn dal i gael eich cefnogi gan staff yr Ysgol, a fydd yn ymweld â’ch man gwaith ac yn sicrhau bod eich lleoliad yn cynnig gwerth i chi.

Cipolwg ar leoliadau

O ymchwil i wybyddiaeth primatiaid mewn gwarchodfa bywyd gwyllt i Gynorthwyydd Ymchwil yn Ysbyty Broadmoor - cewch glywed am yr hyn a wnaeth rhai o'n myfyrwyr ar eu blwyddyn ar leoliad yn rhan o'n BSc Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol.

Rhaglen gyfnewid Prifysgol Hong Kong/Prifysgol Caerdydd

Mae pedwar o'n myfyrwyr, Kathryn, Ellie, Eleanor a Tom yn siarad am eu profiadau o astudio seicoleg yn Hong Kong am semester yn rhan o'u gradd.

Ein Hysgol

Rydym yn angerddol am seicoleg ac mae ein Hysgol wedi’i hen sefydlu, mae ganddi adnoddau da, ac enw rhagorol yn rhyngwladol. Ynghyd â'n cyfleusterau ymchwil rhagorol, mae gennym hefyd gyfleusterau israddedig pwrpasol i sicrhau y cewch y profiad gorau posibl, gan gynnwys:

  • Darlithfeydd newydd eu hadnewyddu
  • Ystafell gyffredin i israddedigion gyda gofod astudio modern ac amrywiol
  • Labordy cyfrifiadura
  • Ystafelloedd ymchwil i fyfyrwyr israddedig wedi’u haddasu ar gyfer astudiaethau aml-gyfranogwyr
  • Ystafelloedd seminar rhyngweithiol ynghyd ag arddangosfeydd clyfar

Rhagor o wybodaeth

MSc Psychology

Ein cyrsiau

Mae ein rhaglenni gradd wedi’u cynllunio i fod yn ysgogol ac yn berthnasol i anghenion gyrfa ym maes seicoleg.

Brain cross section

Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lywio polisi cyhoeddus a deilliannau iechyd.

Youtube

Ein sianel YouTube

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, ein cyrsiau a'n cyfres enwog 'Seicoleg Hynod Ddiddorol' ar ein sianel YouTube.

Twitter logo

Twitter

Cewch y newyddion diweddaraf gan yr Ysgol Seicoleg trwy ein dilyn ar Twitter.

Mae astudio seicoleg yng Nghaerdydd wedi bod o fudd mawr i mi, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, gan fod popeth yr ydym ni’n ei ddysgu’n ddiddorol ac yn berthnasol; a phan mae tiwtorialau’n llawn cynnwys diddorol ac wedi’u haddysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig a gwybodus tu hwnt, mae’n anodd peidio â chael eich ysbrydoli!
Ocean O'Hara - BSc Seicoleg

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Camau nesaf

screen

Pob cwrs Seicoleg israddedig

Edrychwch ar ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwytho llyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltu

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Cyflwyno cais

Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais drwy'r broses Clirio.