Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch ag un o'n sgyrsiau neu wyliwch ein gweminar.

Pam astudio gyda ni?

Mewn byd sy’n gynyddol fyd-eang ac yn newid yn gyflym, nid yw erioed wedi bod yn bwysicach deall ymddygiad, agweddau a chymhelliant pobl a sut y caiff cyfle a llwyddiant eu llywio gan ein rhyngweithiadau â’r sefydliadau a’r strwythurau sy’n ein hamgylchynu.

briefcase

Lleoliadau ac astudio dramor

Estynnwch eich astudiaeth i bedair blynedd, gan dreulio blwyddyn ar leoliad proffesiynol neu’n astudio dramor.

tick

Ymchwil ragorol

Gosodwyd ni yn y 3ydd safle yn y DU ar gyfer ein hymchwil mewn Cymdeithaseg (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

rosette

Cyflogadwyedd

Roedd 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio. (DLHE 2016/17)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Addysg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae addysg yn bwnc cyffrous y gwyddorau cymdeithasol sy’n gynyddol cael ei gyflwyno fel prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

Cymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Astudiwch ein BSc Cymdeithaseg a byddwch yn dilyn un o’r disgyblaethau gwyddorau cymdeithasol mwyaf nodedig yn un o ganolfannau blaenllaw o ran maint a llwyddiant y gwyddorau cymdeithasol.

Cymdeithaseg ac Addysg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae’r BSc Cymdeithaseg ac Addysg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio cyfuniad o ddwy ddisgyblaeth gyffrous y gwyddorau cymdeithasol.

Cymraeg ac Addysg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae gradd BA Cyd-anrhydedd Addysg a'r Gymraeg yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o’r Gymraeg gyda pholisi addysgiadol a theori datblygiad - sy'n gallu arwain at nifer o wahanol yrfaoedd o fewn y system addysg yng Nghymru.

Dadansoddi Cymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein BSc mewn Dadansoddeg Gymdeithasol yn gyfle unigryw i gyfuno modiwlau Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol gan gynnwys cymdeithaseg, troseddeg, polisi cymdeithasol, addysg neu wleidyddiaeth gyda hyfforddiant o safon gyda methodolegau ymchwil

Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae cyfuno Gwleidyddiaeth gyda Chymdeithaseg yn eich galluogi i gael dealltwriaeth eang o gymdeithas.

Gwyddor Gymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein BSc mewn Gwyddor Gymdeithasol yn ffordd arbennig i gael y budd mwyaf o’ch amser yn astudio yn un o ganolfannau gwyddorau cymdeithasol mwyaf y DU.

Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Wrth astudio ar gyfer ein BSc Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol, byddwch yn manteisio ar gyfle unigryw i gyfuno seicoleg gyda disgyblaeth gwyddor gymdeithasol arall yn un o ganolfannau gwyddorau cymdeithasol mwyaf a mwyaf llwyddiannus y DU.

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chymdeithaseg (BA)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Cymdeithaseg a’r Cyfryngau yn effeithio ar bawb, sy’n gwneud y cyswllt rhwng Newyddiaduraeth a Chymdeithaseg yn ddiymwad.

PolisI Cymdeithasol a Chymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae BSc Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio’r gymdeithas ehangach, gan gyfuno elfen o bolisi cymdeithasol a llywodraethol.

Troseddeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein BSc mewn Troseddeg yn cael ei gyflwyno gan ysgolheigion gwyddonol cymdeithasol mewn ymchwil o safon fyd-eang, ac yn cael ei addysgu yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Troseddeg a Chymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Troseddeg a Chymdeithaseg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth o drosedd, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymuned ehangach a'r prosesau cymdeithasol ynddi.

Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth o drosedd, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymuned ehangach a’r polisïau cymdeithasol a llywodraethol ynddi.

Y Gyfraith a Chymdeithaseg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae rhaglen y Gyfraith a Chymdeithaseg yn cael ei dysgu mewn cydweithrediad gydag Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn ganolfan sefydledig ar gyfer dysgu ac ymchwil yn y maes.

Y Gyfraith a Throseddeg (LLB)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Astudiwch y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn ennill profiad o’r pwnc yn y byd go iawn.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio'r gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau israddedig yn y Gwyddorau Cymdeithasol, sut rydym ni'n addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Gallwch hefyd wylio ein fideos am y gwyddorau cymdeithasol ar ein rhestr chwarae YouTube.

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mwy o wybodaeth am astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.
Un agwedd ar fy ngradd yr wyf wedi'i mwynhau'n fawr yw'r gallu i fyfyrwyr roi theori ar waith drwy brosiectau ymchwil. Rwyf wedi bod wrth fy modd pa mor angerddol y mae'r darlithwyr a'r arweinwyr seminarau wedi bod, sydd yn bendant wedi sbarduno fy angerdd am fy ngradd.
Poppy Dall'Occo BSc Addysg

Mwy amdanom ni

Social connections. 3D illustration

Astudio mewn amgylchedd ymchwil gweithredol

Rydym yn falch iawn o'n cymuned myfyrwyr ac yn ymrwymo i'ch helpu i fwynhau eich amser yng Nghaerdydd.

Student hub

Lleoliadau gwaith

Cewch droi damcaniaeth yn ymarfer gyda lleoliad gwaith. Gall y mwyafrif o'n myfyrwyr ymgymryd â lleoliad gwaith byr yn ystod yr ail flwyddyn, neu estyn eu hastudiaethau i bedair blynedd, gan dreulio'r drydedd ar leoliad proffesiynol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Student in halls bedroom

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Student getting advice

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Two male students and one female student walking on the pavement carrying books

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein holl gyrsiau y Gwyddorau Cymdeithasol

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau israddedig ar gyfer 2021.

Lawrlwytho ein prosbectws i israddedigion

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Cyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.