Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Mewn byd sy’n gynyddol fyd-eang ac yn newid yn gyflym, nid yw erioed wedi bod yn bwysicach deall ymddygiad, agweddau a chymhelliant pobl a sut y caiff cyfle a llwyddiant eu llywio gan ein rhyngweithiadau â’r sefydliadau a’r strwythurau sy’n ein hamgylchynu.

briefcase

Lleoliadau ac astudio dramor

Estynnwch eich astudiaeth i bedair blynedd, gan dreulio blwyddyn ar leoliad proffesiynol neu’n astudio dramor.

tick

Ymchwil ragorol

Gosodwyd ni yn y 3ydd safle yn y DU am ein hymchwil mewn Addysg, ac yn y 10fed safle yn y DU am ein ymchwil mewn Cymdeithaseg (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021).

rosette

Cyflogadwyedd

Roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu astudiaethau pellach, i fod i ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill megis teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (HESA data)

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Addysg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae addysg yn bwnc cyffrous ym maes y gwyddorau cymdeithasol sy’n cael ei gyflwyno fwyfwy fel y prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

Troseddeg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae ein gradd Troseddeg, a gyflwynir gan ysgolheigion gwyddorau cymdeithasol enwog, yn seiliedig ar ystod o safbwyntiau gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys cymdeithaseg, y gyfraith a hanes. Byddwch yn dysgu sut i fynd i'r afael â phroblemau trosedd,

Troseddeg a Chymdeithaseg (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Troseddeg a Chymdeithaseg yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o droseddu, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymdeithas ehangach a'r prosesau cymdeithasol sydd ynddi.

Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o droseddu, gwyriant ac erledigaeth wrth astudio cymdeithas yn ehangach a'r polisïau cymdeithasol a llywodraethol y tu fewn iddi.

Ein sgyrsiau a'n fideos

Astudio'r gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig cipolwg ar ein cyrsiau israddedig yn y Gwyddorau Cymdeithasol, sut rydym ni'n addysgu, a’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn rhan o’ch gradd.

Gallwch hefyd wylio ein fideos am y gwyddorau cymdeithasol ar ein rhestr chwarae YouTube.

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mwy o wybodaeth am astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Un agwedd ar fy ngradd yr wyf wedi'i mwynhau'n fawr yw'r gallu i fyfyrwyr roi theori ar waith drwy brosiectau ymchwil. Rwyf wedi bod wrth fy modd pa mor angerddol y mae'r darlithwyr a'r arweinwyr seminarau wedi bod, sydd yn bendant wedi sbarduno fy angerdd am fy ngradd.
Poppy Dall'Occo BSc Addysg

Mwy amdanom ni

Social connections. 3D illustration

Astudio mewn amgylchedd ymchwil gweithredol

Rydym yn falch iawn o'n cymuned myfyrwyr ac yn ymrwymo i'ch helpu i fwynhau eich amser yng Nghaerdydd.

Student hub

Lleoliadau gwaith

Cewch droi damcaniaeth yn ymarfer gyda lleoliad gwaith. Gall y mwyafrif o'n myfyrwyr ymgymryd â lleoliad gwaith byr yn ystod yr ail flwyddyn, neu estyn eu hastudiaethau i bedair blynedd, gan dreulio'r drydedd ar leoliad proffesiynol.