Ewch i’r prif gynnwys

Llety

Mae preswylfeydd yn darparu cymuned gefnogol, gyfeillgar gyda digwyddiadau cyffrous yn cael eu cynnal gan dîm Bywyd Preswylfeydd i’ch helpu chi ymgartrefu.

Mae gennym amrywiaeth o letyau sy'n gweddu i ddewisiadau a chyllideb yr unigolyn.  Mae gwarant o ystafell sengl i israddedigion ac ôl-raddedigion (sy’n cyrraedd ym mis Medi). Dyrennir ystafelloedd i israddedigion newydd gyda myfyrwyr eraill ym mlwyddyn gyntaf.

Cadwch eich lle mewn neuadd breswyl

Yn cynnwys archebu, dyrannu ystafell a thalu.

Mae gennym lety hunanarlwyo neu wedi’i arlwyo i israddedigion sydd â chyfleusterau en-suite neu ystafelloedd ymolchi a rennir.

O dramor? Mae gennych warant o gael lle ym mhreswylfa ôl-raddedig. O’r DU? Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i lety i rentu.

Mae hefyd gennym breswylfeydd sy'n addas i:

Dilynwch daith fideo o amgylch ein preswylfeydd

Dilyn taith fideo o'n preswylfeydd

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis?

Mae ein canllaw cymharu defnyddiol yn caniatáu i chi hidlo preswylfeydd yn ôl amrywiaeth o opsiynau. Hidlwch breswylfeydd yn ôl cynulleidfa, addasrwydd, opsiynau arlwyo, cyfnodau preswyl a math. Teithiau 360 ° ar gael ar bob tudalen Preswylfa.

Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2019

Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2019

18 Ebrill 2017

Llawylyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol ar gyfer 2019.

PDF

Ffioedd Preswylfeydd

Ffioedd Preswylfeydd

15 Mawrth 2019

Lawrlwythwch rhestr o ffioedd ar gyfer pob un o'n preswylfeydd.

PDF

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr

Rydym wedi ymrwymo i'r Côd Ymarfer Llety Myfyrwyr sy’n amddiffyn hawliau myfyrwyr i lety diogel sydd o ansawdd da.

Paying for residences

Talu am eich preswyl

Rhagor o wybodaeth am y dulliau gwahanol i dalu eich ffioedd preswyl y Brifysgol.

Student in halls bedroom

Dyrannu ystafelloedd

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn ôl trefn dau ddyddiad a nodir.

RL walking Talybont

Cyrraedd

Mae ein gwybodaeth cyrraedd yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd a beth i wneud pan fyddwch yn cyrraedd.