Ewch i’r prif gynnwys

Llety

Mae gennym amrywiaeth o lety sy'n addas i’r hyn sydd orau gennych a’ch cyllideb. Gallwn warantu ystafell sengl i israddedigion ac ôl-raddedigion (sy’n cyrraedd ym mis Medi) a dyrennir ystafelloedd i israddedigion newydd gyda myfyrwyr eraill sy'n eu blwyddyn gyntaf.

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Rydym yn gwarantu llety ar gyfer israddedigion sydd â chynnig cadarn, ac ôl-raddedigion sy'n cyrraedd ym mis Medi.

Right quote

Symud i neuadd breswyl yw’r peth gorau y gall myfyriwr newydd mewn dinas newydd ei wneud. Mae’n anodd disgrifio'r amser gwych ces i yn fy neuadd – rwy’n ei argymell yn gryf i bawb!

Freya, sy’n aros yn Ne Tal-y-bont

Welsh language Residences Guide

Llawylyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol

Mae gennym ystod o lety i ddiwallu dewisiadau a chyllidebau unigol, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr LGBT+, siaradwyr Cymraeg, teuluoedd a chyplau, a dewisiadau byw'n dawel.

Mae ein neuaddau a thai i fyfyrwyr yn cynnig cymuned gefnogol a chyfeillgar ac mae'r tîm Bywyd Preswyl yn cynnal digwyddiadau cyffrous i'ch helpu i deimlo'n gartrefol.

Mae gan y Brifysgol lety hunanarlwyo sydd ar gael yn ystod yr haf.