Ewch i’r prif gynnwys

Llety

Mae gennym amrywiaeth o lety sy'n addas i’r hyn sydd orau gennych a’ch cyllideb. Gallwn warantu ystafell sengl i israddedigion ac ôl-raddedigion (sy’n cyrraedd ym mis Medi) a dyrennir ystafelloedd i israddedigion newydd gyda myfyrwyr eraill sy'n eu blwyddyn gyntaf.

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Rydym yn gwarantu llety ar gyfer israddedigion sydd â chynnig cadarn, ac ôl-raddedigion sy'n cyrraedd ym mis Medi.

Right quote

Symud i neuadd breswyl yw’r peth gorau y gall myfyriwr newydd mewn dinas newydd ei wneud. Mae’n anodd disgrifio'r amser gwych ces i yn fy neuadd – rwy’n ei argymell yn gryf i bawb!

Freya, sy’n aros yn Ne Tal-y-bont
Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2019

Llawlyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol 2019

18 Ebrill 2017

Llawylyfr am fyw yn Llety'r Brifysgol ar gyfer 2019.

DownloadPDF

Mae gennym ystod o lety i ddiwallu dewisiadau a chyllidebau unigol, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr LGBT+, siaradwyr Cymraeg, teuluoedd a chyplau, a dewisiadau byw'n dawel.

Mae ein neuaddau a thai i fyfyrwyr yn cynnig cymuned gefnogol a chyfeillgar ac mae'r tîm Bywyd Preswyl yn cynnal digwyddiadau cyffrous i'ch helpu i deimlo'n gartrefol.

Mae llety hunanarlwyo'r Brifysgol ar gael yn ystod yr haf.