Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

star

1af yng Nghymru

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen Ffisiotherapi yw’r un orau yng Nghymru.

rosette

3ydd yn y DU

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 mae ein rhaglen Ffisiotherapi yn 3ydd yn y DU.

globe

Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

location

Ein lleoliad

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru – felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

building

Ein cyfleusterau

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Ffisiotherapi (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Mae astudio ffisiotherapi gyda ni yn golygu y byddwch chi'n astudio un o'r 3 chwrs ffisiotherapi gorau yn y DU yn ôl <i>The Complete University Guide 2021</i>.

Ein sgwrs

Mae Tiwtor Derbyn Ffisiotherapi (BSc), Steven Dandol, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Roeddwn am fod yn ffisiotherapydd er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, ac rwy’n credu y byddaf yn tyfu i fod y gweithiwr iechyd proffesiynol gorau posibl, o astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.
Chloe myfyriwr Ffisiotherapi (BSc)

Cewch glywed gan un o'n myfyrwyr

Mae Emma, myfyrwraig Ffisiotherapi (BSc) yn y drydedd flwyddyn, yn sôn am ei phrofiad o astudio gyda ni.

Mae’n bleser cael gradd mewn Ffisiotherapi o Brifysgol Caerdydd. Mae'n rhaglen hollol anhygoel sy'n rhoi sail gref i raddedigion am oes ym myd ffisio!
Joe cyn-fyfyriwr Ffisiotherapi

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Ystafell ymarferol 1

Mae gennym lawer o ystafelloedd ymarferol lle y gall myfyrwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau clinigol.

Physiotherapist with patient

Labordy Ffisiotherapi

Gall myfyrwyr ddefnyddio'r cyfleuster hwn ar gyfer casglu data ac ymchwil.

Girl on MOTEK treadmill

Canolfan Ymchwil Cinaesioleg Clinigol (RCCK)

Mae’r Ganolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol (RCCK) yn cynnwys offer mesur biomecanyddol a ffisiolegol o’r radd flaenaf.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Ystafell ymarferol 2

Mae gennym lawer o ystafelloedd ymarferol lle y gall myfyrwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau clinigol.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

icon-pen

Gweld ein cyrsiau ffisiotherapi

Archwilio ein cyrsiau.

Download icon

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn

Student assisting a patient

Therapi Galwedigaethol

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen yw’r un orau yn y DU.