Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni?

Pam astudio'r Gwyddorau Biofeddygol?

Astudiaeth o swyddogaethau’r corff dynol yw’r Gwyddorau Biofeddygol. Mae'n sail ar gyfer pob ymchwil feddygol ac wrth galon datblygiadau gwyddonol pwysig mewn gofal iechyd - o ddefnyddio cellau nionyn i greu cyhyrau, i ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer canser.

academic-school

Hyblygrwydd

Mae ein rhaglenni gradd arloesol sy'n seiliedig ar ymchwil yn hyblyg iawn, a gallwch deilwra eich cwrs at eich diddordebau chi.

globe

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein Hysgol yn chwarae rhan arweiniol mewn sawl un o Athrofeydd Ymchwil y Brifysgol.

people

Rhagolygon o ran gyrfa

Dywedodd 93% o’n graddedigion eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (2016/17).

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Gwyddorau biofeddygol (BSc)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Archwiliwch y wyddoniaeth fiolegol sy'n sail i'r holl feddyginiaeth ac ymchwil feddygol gyda'n gradd Gwyddorau Biofeddygol a arweinir gan ymchwil.

Gwyddorau Biofeddygol (MBiomed)

Amser llawn, 4 blwyddyn

Archwiliwch y wyddoniaeth fiolegol sy'n sail i'r holl feddyginiaeth ac ymchwil feddygol gyda'n gradd Gwyddorau Biofeddygol a arweinir gan ymchwil.

Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 4 blwyddyn

Gradd dan arweiniad ymchwil yw BSc Gwyddoniaeth Fiofeddygol Caerdydd. Byddwch yn astudio’r wyddoniaeth fiolegol sy'n sail i bob ymchwil feddygol a meddygaeth.

Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiomed)

Llawn amser gyda blwyddyn ryngosodr, 5 blwyddyn

Archwiliwch y wyddoniaeth fiolegol sy'n sail i'r holl feddyginiaeth ac ymchwil feddygol gyda'n gradd Gwyddorau Biofeddygol a arweinir gan ymchwil.

"Oherwydd y technegau rwyf wedi eu dysgu a’r cyfleusterau rwyf wedi gallu eu defnyddio, mae fy amser yng Nghaerdydd wedi fy mharatoi ar gyfer fy newis gyrfa ar ôl y brifysgol. Pe bawn yn gwneud cais i’r brifysgol eto, byddwn yn sicr yn dewis Caerdydd – rwyf wedi cael y cyfle i wneud ffrindiau newydd, bod yn rhan o ymchwil o’r safon uchaf a byw mewn dinas ryfeddol.”
Beth Mansfield Myfyriwr Ysgol y Biowyddorau

Cyflwyno Ysgol y Biowyddorau i chi

Chi fydd y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr arloesol drwy fod yn fyfyriwr yn Ysgol y Biowyddorau. I roi’r cyfle i chi weld sut beth fyddai astudio gyda ni, rydym yn cyflwyno ein Hysgol i chi drwy gyfres o sgyrsiau gan ein darlithwyr a thaith 360, hefyd.

Mae Dr Emma Yhnell yn ateb rhai o’r cwestiynau cyffredin a ofynnir am ein cyrsiau.

Mae Dr Andrew Shore, darlithydd ac Uwch-diwtor Derbyn yn Ysgol y Biowyddorau yn trafod mwy o’r cwestiynau cyffredin.

Student trekking in dolomite mountains

Blwyddyn hyfforddi proffesiynol

Cewch brofiad ymchwil ymarferol gwerthfawr drwy gwblhau blwyddyn hyfforddi proffesiynol, a gall fod o fantais i chi ar gyfer gweddill eich gradd a'ch gyrfa ar ôl gadael y brifysgol.

Female on boat looking through binoculars

Gyrfaoedd

Rydym yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth wyddonol, profiad ymarferol, a sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen gan gyflogwyr yn y farchnad swyddi byd-eang.

Female student looking at skeleton

Graddau Meistr Integredig

Mae ein graddau meistr integredig yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn ymchwil neu sy'n gobeithio cael gyrfa ym maes gwyddoniaeth.

Lleoliadau

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Sesiynau galw heibio sgwrsio byw

certificate

Edrychwch ar ein holl gyrsiau yn Ysgol y Biowyddorau

Edrychwch ar ein cyrsiau israddedig.

Download icon

Lawrlwythwch lyfryn Ysgol y Biowyddorau

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

O ddiddordeb i chi

Students travelling in a boat

Gwyddorau Biolegol

Mae ecoleg gyfoethog Cymru yn cynnig amgylchedd delfrydol ar gyfer datblygu a hogi eich sgiliau fel biolegydd. Mae'r pwnc cyfareddol hwn yn cyfuno damcaniaeth wyddonol a gwaith ymarferol mewn labordy ac yn y maes, ac o'i astudio, byddwch yn meddu ar well dealltwriaeth o'r byd o'ch cwmpas a'r modd y mae'n gweithio.

Close up of students' faces

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.