Ewch i’r prif gynnwys

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU

Yn ôl tablau’r Complete University Guide 2021 ein rhaglen Bydwreigiaeth yw’r un orau yng Nghymru ac yn 3ydd yn y DU.

people

Canolfan Gydweithio Sefydliad Iechyd y Byd

Rydym yn un o Ganolfannau Cydweithio Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar gyfer Datblygu Bydwreigiaeth. Ni yw'r unig ganolfan yn y rhanbarth Ewropeaidd.

globe

Rydym yn rhyngwladol

Rydym wedi ymrwymo i alluogi ein myfyrwyr i gael profiad dysgu rhyngwladol.

location

Ein lleoliad

Mae prif adeilad ein Hysgol yng nghalon ysbyty mwyaf Cymru – felly byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gofal iechyd go iawn o'r diwrnod cyntaf un.

tick

Caiff ein rhaglen ei hariannu

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer ein rhaglenni, os ydych yn bodloni ein gofynion cymhwysedd. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw.

building

Ein cyfleusterau

Mae ein hystafelloedd efelychu a’n cyfarpar blaengar yn adlewyrchu’r amgylcheddau gofal iechyd lle byddwch yn ymgymryd â lleoliadau gwaith, ac yn y pen draw, yn mynd yn eich blaen i fod yn weithwyr proffesiynol cymwys.

Ein sgwrs

Mae'r Tiwtor Derbyn Bydwreigiaeth (BMid), Janet Israel, yn rhoi trosolwg o'r cwrs - o'r ffordd y caiff ei strwythuro, i roi cyngor ar sut i wneud cais.

Cyrsiau

Blwyddyn mynediad

Bydwreigiaeth (BMid)

Amser llawn, 3 blwyddyn

Bydd ein rhaglen bydwreigiaeth yn rhoi i chi’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn fydwraig hyderus a thosturiol, fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fenywod ym mhob cyfnod o’u beichiogrwydd, wrth eni eu plant, ac yn y cyfnod cynnar

Rwyf wrth fy modd fy mod yno i fenywod ac yn eiriolwr drostynt.
Jamie Myfyriwr Bydwreigiaeth (BMid)

Cewch glywed gan un o'n myfyrwyr

Mae Holly, sy'n fyfyriwr Bydwreigiaeth yn y drydedd flwyddyn (BMid), yn sôn am ei phrofiad o astudio gyda ni.

Mae’r cyfle i weithio o fewn dau Fwrdd Iechyd Prifysgol yn cyfoethogi eich addysg ac mae’r mentoriaid pwrpasol yn eich helpu i ddatblygu’n ymarferydd hyderus a medrus.
Lily Myfyriwr Bydwreigiaeth (BMid)

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

LT1

Darlithfa

Mae ein darlithfa wedi'i hadnewyddu yn cynnal sesiynau addysgu mawr.

Flat 189

Fflat 189

Mae fflat 189 yn galluogi myfyrwyr i ymarfer sgiliau asesu a thrin mewn amgylchedd cartref.

Theatr llawdriniaethau

Mae ein theatr yn gyflawn gyda'r holl offer sydd mewn theatr ysbyty.

Ystafell Sgiliau

Ein cyfleuster lle mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau fel Cynnal Bywyd Sylfaenol.

Lolfa IV

Mae ein man hamdden a chaffeteria hefyd yn gartref i Undeb Myfyrwyr ar Gampws y Mynydd Bychan.

Llyfrgell Campws y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Ystafell ymarferol

Mae gennym lawer o ystafelloedd ymarferol lle y gall myfyrwyr ymarfer a datblygu eu sgiliau clinigol.

Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig

Ydych chi am ddewis cwrs sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn? Gyda chyrsiau hygyrch, darlithwyr ysbrydoledig, a gwneud ffrindiau oes, rhyddhewch eich potensial gyda ni a dechrau gyrfa y byddwch chi'n ymfalchïo ynddo.

Mwy i wylio

Crewyd y fideos canlynol gan staff a myfyrwyr er mwyn dathlu Blwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig 2020.

Dyma ein carfan Medi '19 i esbonio pam eu bod nhw wrth ei bodd eu bod yn fyfyrwyr bydwragedd.

Pam ein bod wrth ein bodd ein bod yn Fyfyrwyr Bydwragedd

Dyma ein carfan Medi '19 i esbonio pam eu bod nhw wrth ei bodd eu bod yn fyfyrwyr bydwragedd.

Dyma ein Myfyrwyr Bydwragedd Medi '18 yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig 2020.

Myfyrwyr Bydwragedd Medi '18

Dyma ein Myfyrwyr Bydwragedd Medi '18 yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig 2020.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi dynodi mai 2020 yw Blwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig.

Blwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig 2020

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi dynodi mai 2020 yw Blwyddyn y Nyrs a'r Fydwraig.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Female customer service assistant smiling at a customer. She is standing behind a desk. Two people are just in shot.

Gwarant o lety

Os dewch chi ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Swimmer at Varsity in pool competing

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr.

A student shopping in a mini mart

Costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Ein rhaglen Bydwreigiaeth (BSc)

Ewch i'n tudalen rhaglen i gael gwybod am ofynion mynediad, ffioedd dysgu a mwy.

Download icon

Lawrlwythwch lyfryn ein Hysgol

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

Gallai fod diddordeb gennych hefyd yn