Ewch i’r prif gynnwys

Deunyddiau Cyflwr Solid

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Deunyddiau a Chyflwr Solid, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Mae ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall priodweddau sylfaenol deunyddiau, datblygu a gwella agweddau newydd ar dechnegau arbrofol ar gyfer ymchwilio’r priodweddau hyn, ac archwilio’r posibilrwydd ar gyfer datblygu defnydd y deunyddiau o dan sylw.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Dr Ben Ward

Administrative contact

Mae prosiectau ymchwil cyfredol yn cynnwys:

  1. Datblygu dealltwriaeth sylfaenol o briodweddau strwythurol a deinamig solidau moleciwlaidd (gan gynnwys cyfansoddion cynhwysiant solid, solidau anghymesur, systemau wedi’u bondio â hydrogen, a deunyddiau di-drefn) a phrosesau crisialu’r deunyddiau hyn.
  2. Mesur y rhyngweithio rhwng cydrannau’r systemau ‘mater meddal’, i ddeall a rheoli eu strwythur a deinameg, gyda phwyslais benodol ar geliau ac ewynau sy’n hunan-greu, amddiffyn deunyddiau actif drwy gyfunedd, eu hymddygiad mewn biogeliau, hydoddiannau ychwanegyn/arwynebyn/polymer, a defnydd polymerau fel gyrwyr ar gyfer rhyddhau cyffuriau dan reolaeth ac wedi’u targedu.
  3. Datblygu a defnyddio agweddau newydd ar dechnegau arbrofol ar gyfer esbonio priodweddau deunyddiau - mae pynciau o ddiddordeb penodol yn cynnwys datblygiadau mewn EPR a sbectrosgopeg ENDOR mewn amrywiaeth o feysydd newydd (gan gynnwys nodweddu systemau catalytig ac arwynebau solid), datblygu a defnyddio technegau newydd ar gyfer pennu strwythur gan ddefnyddio data diffreithiant pelydr-X powdr, ag agweddau sylfaenol a chymhwysol o’r ffenomen birefringence pelydr-X.

Prosiectau

Mae gennym amrywiaeth o brosiectau ymchwil sy’n cael eu hariannu’n allanol Prosiectau, Rhaglenni ac Ysgoloriaethau PhD Cemeg Prifysgol Caerdydd i Fyfyrwyr y DU (findaphd.com) Gwiriwch eich bod yn cwrdd â meini prawf cymhwysedd penodol cyn gwneud cais am arian.

Mae'r Ysgol Cemeg hefyd yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi sicrhau arian gan noddwyr allanol, neu sy'n ariannu eu hunain.

Mae gennym restr helaeth o brosiectau ymchwil y mae goruchwylwyr yn gweithio arnynt ar hyn o bryd ac rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y prosiectau hyn -Themâu prosiect PhD - Ysgol Cemeg - Prifysgol Caerdydd

Mae croeso i chi gysylltu â'r academyddion yn uniongyrchol i gael sgwrs anffurfiol neu am ragor o wybodaeth.

Dylid cyflwyno ceisiadau drwy wasanaeth gwneud cais Prifysgol Caerdydd. Nodwch deitl a goruchwyliwr y prosiect ar eich cais.

Wrth ateb y cwestiwn ‘Sut ydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau?’, nodwch y manylion a llwythwch unrhyw ddogfennau sy’n darparu’r dystiolaeth (er enghraifft: llythyr cadarnhau ysgoloriaeth).

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Cemeg.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig