Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg

Mae ymchwil wedi’i grwpio yn bum thema gysylltiedig gwahanol: cemeg biolegol, gwyddoniaeth catalysis a rhyngwynebol, deunyddiau ac ynni, synthesis moleciwlaidd a sbectrosgopeg a deinameg.

Cynhelir ymchwil amrywiol yn yr Ysgol Cemeg ac mae’n cynnwys themâu sylfaenol a chymhwysol. Mae'r pynciau ymchwil sydd ar gael yn adlewyrchu diddordebau ymchwil aelodau staff unigol. Yn gyffredinol, mae’r rhain yn ymwneud â chemegau Biolegol ac Organig, Anorganig, Ffisegol, Damcaniaethol a Chyfrifiadurol.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y diwydiant fferyllol a sectorau cemegol pur, addysgu, meysydd ymchwil biofeddygol, rolau ymchwil a rheoli yn y diwydiant gweithgynhyrchu cyffredinol (e.e. bwyd, colur, petrogemegol, ac ati).

Nodweddion unigryw

  • Mae’r Ysgol wedi cael adfywiad helaeth yn y blynyddoedd diwethaf ac mae ganddi labordai newydd wedi’u hailwampio gyda chyfleusterau gwych ar gyfer ymchwil ac addysgu
  • Mae cemeg yn parhau i ddenu tîm cynyddol o ymchwilwyr, yn ogystal â chynnal rhwydwaith eang o gysylltiadau diwydiannol
  • Mae cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol cryf yn cefnogi prosiectau ar draws adrannau pwnc traddodiadol; mae’r ôl-raddedigion yn rhyngweithio ar draws y grwpiau hyn
  • Cyfleusterau newydd ar gyfer cemeg synthetig a chatalytig, gan gynnwys ystafell adwaith pwysau uwch ar gyfer datblygu ymchwiliad catalydd ac agor labordai’r Ganolfan Cemeg Organig Ffisegol newydd a ariennir gan EPSRC
  • Cyfleoedd cydweithio rhyngwladol helaeth; mae nifer o raglenni ymchwil yn caniatáu lleoliadau dramor, gan gynnwys yn Ewrop ac America.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser Trafodwch gyda'r Ysgol
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Fel myfyriwr PhD/MPhil mewn Cemeg, byddwch yn ymgymryd ag ymchwil arloesol yn un o themâu amrywiol ein gwaith ymchwil.

Mae'r Ysgol yn arbenigo yn y meysydd ymchwil canlynol:

Meysydd ymchwil

Catalysis yn Sefydliad Catalysis Caerdydd

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Catalysis Heterogenaidd a Gwyddoniaeth Arwynebau, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Bioleg Gemegol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Catalysis Heterogenaidd a Gwyddoniaeth Arwynebau, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Cemeg Anorganig

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Anorganig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Synthesis Organig

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Synthesis Organig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Cemeg Organig Ffisegol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Organig Ffisegol, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Deunyddiau Cyflwr Solid

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Deunyddiau a Chyflwr Solid, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Cemeg Ddamcaniaethaol a Chyfrifiadurol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Ddamcaniaethol a Chyfrifiadurol, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Prosiectau ymchwil

Bob blwyddyn mae’r Ysgol Cemeg yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi sicrhau arian gan noddwyr allanol, neu sy'n ariannu eu hunain.

Mae gennym restr helaeth o brosiectau sydd ar gael. Gellir cael manylion am bob prosiect drwy gysylltu â’r aelod o staff academaidd yn uniongyrchol.  Nodwch y prosiect(au) yr hoffech gael eu hystyried ar eu cyfer ar eich ffurflen gais.

Yn y lle cyntaf dylech gyflwyno CV a Llythyr Eglurhaol i oruchwyliwr y prosiect yn nodi manylion y prosiect yr hoffech gael eich ystyried amdano.

Yna dylid cyflwyno ceisiadau ffurfiol drwy Wasanaeth Ceisiadau Ar-lein Prifysgol Caerdydd. Yn yr adran cynnig ymchwil  yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect.

Wrth ateb y cwestiwn ‘Sut ydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau?’, nodwch y manylion ac uwchlwytho unrhyw ddogfennau sy’n darparu’r dystiolaeth (er enghraifft: llythyr cadarnhau ysgoloriaeth).

Sbectrosgopeg a dynameg

Mae gennym restr helaeth o brosiectau sydd ar gael yn y modiwl sbectrosgopeg a dynameg.

Deunyddiau ac ynni

Mae gennym restr helaeth o brosiectau sydd ar gael yn y modiwl deunyddiau ac ynni.

Cemeg Fiolegol

Mae gennym restr helaeth o brosiectau sydd ar gael yn y modiwl cemeg fiolegol.

Synthesis moleciwlaidd

Mae gennym restr helaeth o’r prosiectau sydd ar gael o fewn synthesis moleciwlaidd.

Gwyddoniaeth Ryngwynebol a Chatalysis

We have an extensive list of projects that are available within catalysis and interfacial science.

Photoresponsive metal-organic frameworks with light-dependent gas uptake

This project will exploit new photoresponsive MOFs that we make and use in our research group to control the flow of small gases of medical and industrial interest into, out of, and within single crystals using photoirradiation.

Time resolved spectroscopy for 21st century materials

This project will apply state-of-the-art time resolved transient absorption spectroscopic (TAS) methods, combined with high level computational chemistry, to investigate 21st century materials for use in these applications.

The Productive Merger of the Borrowing Hydrogen Principle with Organocatalysis

The project will involve utilizing both synthetic and mechanistic approaches to discover and investigate new organocatalytic reactions.

Identification of bacterial post-translational modifications that regulate antimicrobial resistance

This PhD project will aim to identify protein post-translational modifications that render bacteria resistant to antibiotics.

Asymmetric catalysis using environmentally benign calcium complexes

The research specifically concentrates on the Alkaline Earth metals (magnesium, calcium and strontium) and the lanthanide metals.

Investigating the use of photoactive crystalline porous materials such as metal-organic frameworks (MOFs) as a platform for nanofluidic devices

Dr Timothy Easun is looking for a PhD student to work on the research project, 'Metal-Organic Frameworks and Supramolecular Photochemistry'.

Tailoring molecular functions by boron-nitrogen doping of polycyclic aromatic hydrocarbons

This project will be centered on the development of new organic synthetic methodologies that will allow the controlled insertion of B3N3-rings into nanographene structures.

Computer simulation of metal-amyloid interaction and its role in plaque formation

This project will use modern simulation methods to describe in detail how metals bind to the peptides that cause Alzheimer’s disease, and the effect different metals have on their structure and aggregation characteristics.

Expanding the scope of powder X-ray diffraction: Development and application of next-generation methodology for structure determination

The aim of the PhD project is to fully develop and optimize this combined powder XRD/solid-state NMR/DFT-D strategy as the next-generation approach for structure determination from powder XRD data.

Large Scale Production of Antibacterial Peptides by a Synthetic Biology Approach

This PhD programme will aim to address all the challenges in using Antibacterial peptides (AMPs) as antibiotics.

Detection of reaction intermediates in catalytic reactions by microwave perturbed electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy

This project will aim to fundamentally understand how microwave (MV) specific effects lead to enhancement of photogenerated radical lifetimes, and to indirectly understand how MWs heating of liquids and solids occurs.

Computation-led materials design for heterogeneous catalytic applications

In this project we propose to investigate the properties of multi-component, earth abundant transition metal oxides (TMOs) when applied to valuable industrial processes (e.g. Hydrogen production)

Tailoring molecular functions by O-annulation of polycyclic aromatic hydrocarbons

This studentship will support an EPSRC responsive mode proposal and a H2020-EU ITN-ETN application.

A heterogeneous journey from biomass to chemicals: Modelling insights

This project focuses on the structure-activity-stability relationship of metal particles from the groups X and XI supported on cerium oxide.

Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i amrywiaeth eang o yrfaoedd, mae rhai yn parhau ar hyd y llwybr academaidd gyda swyddi ôl-ddoethurol mewn grwpiau yng Nghaerdydd a ledled y byd, mae eraill wedi ymuno â’r proffesiwn addysgu tra bod nifer wedi ymuno â chwmnïau diwydiannol mawr mewn swyddi sy’n amrywio o ymchwil i reoli.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Enw Gorffen
PhD in Chemistry: Development of Innovative Printed Irreversible Electrochromic Systems for application in sustainable low-cost smart labels 31 Hydref 2019
PhD in Chemistry: Development of materials that change their electrical conductivity at a specific temperature 31 Hydref 2019
PhD in Chemistry: Organic synthesis and study of chromogenic polymeric materials based on polythiophenes responsive electrical stimuli 31 Hydref 2019
PhD in Chemistry: Organic synthesis and study of small, O- and S-doped polycyclic aromatic hydrocarbons as chromogenic materials 31 Hydref 2019
PhD in Chemistry: Study and analysis of international intellectual property rights and business strategies for the economically and environmentally sustainable introduction of novel materials and smart labels into high volume in packaging 31 Hydref 2019
PhD KESS2 Dwyrain mewn Cemeg: Datblygu dull rheoli gwyfynod afalau a phlâu perthnasol heb blaleiddiaid, drwy ddefnyddio fferomonau rhyw gwyfynod synthetig ar gyfer diwydiant cynhyrchu bwyd ffres yn ne Cymru 30 Tachwedd 2019

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae gofyn i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dda, neu gyfwerth, mewn Cemeg neu mewn pwnc cysylltiedig.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Dr Ben Ward

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol