Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg

Mae ymchwil wedi’i grwpio yn bum thema gysylltiedig gwahanol: cemeg biolegol, gwyddoniaeth catalysis a rhyngwynebol, deunyddiau ac ynni, synthesis moleciwlaidd a sbectrosgopeg a deinameg.

Cynhelir ymchwil amrywiol yn yr Ysgol Cemeg ac mae’n cynnwys themâu sylfaenol a chymhwysol. Mae'r pynciau ymchwil sydd ar gael yn adlewyrchu diddordebau ymchwil aelodau staff unigol. Yn gyffredinol, mae’r rhain yn ymwneud â chemegau Biolegol ac Organig, Anorganig, Ffisegol, Damcaniaethol a Chyfrifiadurol.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa yn y diwydiant fferyllol a sectorau cemegol pur, addysgu, meysydd ymchwil biofeddygol, rolau ymchwil a rheoli yn y diwydiant gweithgynhyrchu cyffredinol (e.e. bwyd, colur, petrogemegol, ac ati).

Nodweddion unigryw

  • Mae’r Ysgol wedi cael adfywiad helaeth yn y blynyddoedd diwethaf ac mae ganddi labordai newydd wedi’u hailwampio gyda chyfleusterau gwych ar gyfer ymchwil ac addysgu
  • Mae cemeg yn parhau i ddenu tîm cynyddol o ymchwilwyr, yn ogystal â chynnal rhwydwaith eang o gysylltiadau diwydiannol
  • Mae cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol cryf yn cefnogi prosiectau ar draws adrannau pwnc traddodiadol; mae’r ôl-raddedigion yn rhyngweithio ar draws y grwpiau hyn
  • Cyfleusterau newydd ar gyfer cemeg synthetig a chatalytig, gan gynnwys ystafell adwaith pwysau uwch ar gyfer datblygu ymchwiliad catalydd ac agor labordai’r Ganolfan Cemeg Organig Ffisegol newydd a ariennir gan EPSRC
  • Cyfleoedd cydweithio rhyngwladol helaeth; mae nifer o raglenni ymchwil yn caniatáu lleoliadau dramor, gan gynnwys yn Ewrop ac America.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser Trafodwch gyda'r Ysgol
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Fel myfyriwr PhD/MPhil mewn Cemeg, byddwch yn ymgymryd ag ymchwil arloesol yn un o themâu amrywiol ein gwaith ymchwil.

Mae'r Ysgol yn arbenigo yn y meysydd ymchwil canlynol:

Meysydd ymchwil

Catalysis yn Sefydliad Catalysis Caerdydd

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Catalysis Heterogenaidd a Gwyddoniaeth Arwynebau, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Bioleg Gemegol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Catalysis Heterogenaidd a Gwyddoniaeth Arwynebau, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Cemeg Anorganig

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Anorganig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

Synthesis Organig

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Synthesis Organig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Cemeg Organig Ffisegol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Organig Ffisegol, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Deunyddiau Cyflwr Solid

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Deunyddiau a Chyflwr Solid, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Cemeg Ddamcaniaethaol a Chyfrifiadurol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Ddamcaniaethol a Chyfrifiadurol, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Prosiectau ymchwil

Bob blwyddyn mae’r Ysgol Cemeg yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi sicrhau arian gan noddwyr allanol, neu sy'n ariannu eu hunain.

Mae gennym restr helaeth o brosiectau sydd ar gael. Gellir cael manylion am bob prosiect drwy gysylltu â’r aelod o staff academaidd yn uniongyrchol.  Nodwch y prosiect(au) yr hoffech gael eu hystyried ar eu cyfer ar eich ffurflen gais.

Yn y lle cyntaf dylech gyflwyno CV a Llythyr Eglurhaol i oruchwyliwr y prosiect yn nodi manylion y prosiect yr hoffech gael eich ystyried amdano.

Yna dylid cyflwyno ceisiadau ffurfiol drwy Wasanaeth Ceisiadau Ar-lein Prifysgol Caerdydd. Yn yr adran cynnig ymchwil  yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect.

Wrth ateb y cwestiwn ‘Sut ydych chi’n bwriadu ariannu eich astudiaethau?’, nodwch y manylion ac uwchlwytho unrhyw ddogfennau sy’n darparu’r dystiolaeth (er enghraifft: llythyr cadarnhau ysgoloriaeth).

Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i amrywiaeth eang o yrfaoedd, mae rhai yn parhau ar hyd y llwybr academaidd gyda swyddi ôl-ddoethurol mewn grwpiau yng Nghaerdydd a ledled y byd, mae eraill wedi ymuno â’r proffesiwn addysgu tra bod nifer wedi ymuno â chwmnïau diwydiannol mawr mewn swyddi sy’n amrywio o ymchwil i reoli.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae gofyn i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dda, neu gyfwerth, mewn Cemeg neu mewn pwnc cysylltiedig.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Dr Ben Ward

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig