Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg Uwch (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd ymchwil mewn prifysgolion, asiantaethau’r llywodraeth a chwmnïau gwyddonol ledled y byd.

briefcase

Cysylltiadau â diwydiant

Mae ein partneriaid ymchwil yn amrywio o fusnesau bach a chanolig cenedlaethol i rai o gwmnïau rhyngwladol mwyaf y byd.

molecule

Cyfleusterau ymchwil

Ar ôl cael buddsoddiad o dros £20 miliwn, mae ein cyfleusterau'n cynnig amgylchedd gwych am ragoriaeth.

scroll

Symud ymlaen i astudio ar gyfer PhD

Mae'r cwrs hwn yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer dilyn gyrfa ymchwil.

certificate

9th in the UK for research output

In the REF 2014 research assessment.

structure

Modiwlau dewisol

Dewiswch o ystod o fodiwlau opsiynol mewn gemeg organig, anorganig a ffisegol.

Take your science career to the next level with our Master’s degree in Advanced Chemistry. This broad and flexible course can be tailored to fit your interests and career aspirations, helping you develop the skills you need to follow your chosen career. There is a large selection of optional modules available in organic, inorganic and physical chemistry for you to choose from, so you can focus on the topics that are interesting and important to you. You will also complete a major research project in an active research environment, where you will develop the crucial practical and professional skills that graduate employers are looking for.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cemeg

Rydym yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau gwyddonol bwysig yr 21ain ganrif drwy addysg ac ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4023
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a relevant subject area such as chemistry, chemical engineering, pharmacy, pharmacology and biochemistry, or an equivalent international degree
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

Applicants with a degree in a subject other than chemistry will be required to demonstrate knowledge and understanding of key chemical topics prior to an offer being made.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

Please include information on why you are interested in advanced chemistry in your personal statement (do not exceed 500 words). Specific details such as your future aspirations, and how your educational or professional background makes you a suitable applicant are welcomed. We do not accept generic statements.

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfleusterau labordy gan gynnwys cemegolion
 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

The MSc Advanced Chemistry is a full-time programme, which runs over one academic year.  You will study a total of 180 credits, 120 of which are taught and assessed through coursework and exams (the Diploma phase) followed by a 60 credit project (the Dissertation phase).

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2020/21 academic year. The final modules will be published by September 2020.

Semesters one and two of the programme each consist of a core module and the spring semester has a core practical module, (worth 30 credits in total). The remaining 90 credits  are chosen from a wide range of optional modules. The summer project is worth 60 credits. Students must pass the Diploma phase before being allowed to proceed to the Dissertation phase.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae semester un a semester dau o’r rhaglen yn cynnwys modiwl o waith ymarferol ac un modiwl craidd arall, (gwerth cyfanswm o 30 credyd), ynghyd â 30 credyd o ddeunydd dewisol o blith ystod eang o fodiwlau. Mae prosiect yr haf yn werth 60 credyd. Rhaid i fyfyrwyr basio cam y Diploma cyn cael symud ymlaen i gyfnod y Traethawd Hir.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
ColloquiumCHT21610 credydau
Key Skills for Postgraduate ChemistsCHT23210 credydau
Research ProjectCHT00860 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Structure and Mechanism in Organic ChemistryCHT20610 credydau
Biocatalysis I: Modern Approaches to BiocatalystsCHT21410 credydau
Catalyst Design StudyCHT21720 credydau
Catalyst Design StudyCHT21720 credydau
Catalyst Design StudyCHT21720 credydau
Catalyst Design StudyCHT21720 credydau
Preparation and Evaluation of Heterogeneous CatalystsCHT21910 credydau
Mechanism and Ligand Design in Homogeneous CatalysisCHT22110 credydau
Biocatalysis II: Industrial Applications of BiocatalysisCHT22310 credydau
Practical Catalytic ChemistryCHT22510 credydau
Bioinorganic ChemistryCHT22610 credydau
Asymmetric Synthesis of Pharmaceuticals and Natural ProductsCHT22810 credydau
Advanced Techniques in Organic and Biological ChemistryCHT22910 credydau
Advanced Magnetic Resonance Spectroscopy: Principles and ApplicationsCHT23110 credydau
Analytical and Structural Techniques in Chemical BiologyCHT23510 credydau
Bio-imaging Applications of Coordination ChemistryCHT23710 credydau
Industrial CatalysisCHT23810 credydau
Advanced MaterialsCHT23910 credydau
Molecular ModellingCHT31310 credydau
Molecular Modelling for Postgraduate ChemistsCHT31710 credydau
Engineering BiosynthesisCHT32710 credydau
Applications of Advanced Spectroscopic MethodsCHT33010 credydau
Catalytic Materials for Green ChemistryCHT34210 credydau
Drug Discovery ChemistryCHT35110 credydau
Techniques in Drug DiscoveryCHT35210 credydau
Drug TargetsCHT35310 credydau
Drug Development from Laboratory to ClinicCHT35410 credydau
Trends in Drug DiscoveryCHT35510 credydau
Practical Medicinal ChemistryCHT35610 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Students will attend lectures, participate in seminars, problem-solving workshops and tutorials, and carry out practical laboratory work. Students will also undertake self-directed literature-based research and a laboratory-based original research project that will lead to completion of a dissertation. Topics for the research project will normally be chosen from a list of options proposed by staff in areas of current research interest. The research project will consist of supervised independent study and will typically consist of laboratory or computational work.

The programme will be taught in the medium of English.
 

Sut y caf fy asesu?

Assessment

The taught modules within the programme are typically assessed through a final examination and the following in-course assessments:

 • Written reports;
 • Problem-based workshops and class tests;
 • Oral examination.

Those modules primarily involving independent study and research are assessed through the following:

 • Written dissertation (typically 6,000 to 10,000 words);
 • Oral presentation;
 • Oral examination.

Feedback

At the commencement of the programme the opportunity to receive feedback on initial knowledge and understanding will be provided through completion of online multiple-choice diagnostic tests within Learning Central. Students will receive written feedback on written assessments and oral presentations. General feedback on performance will be provided by personal tutors after initial diagnostic testing and following the examination periods.

Sut y caf fy nghefnogi?

All students are allocated a Personal Tutor, for help and support with academic needs. Meetings are scheduled with the Personal Tutor at key points during the programme to discuss progress and provide academic guidance. Students may arrange to meet with the Personal Tutor on additional occasions, as needed. Modules will be supported through the Virtual Learning Environment where course related information and electronic documents will be located.

Students will be allocated an academic staff member as primary supervisor for the research project. A second supervisor/mentor will also be allocated to cover for periods when the primary supervisor is unavailable. Additional support may also be provided by research staff within the research group where the student is based.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Demonstrate a systematic understanding across a broad range of chemical topics;
 • Describe selected recent developments in the major branches of chemistry and recognise how they contribute to the development of chemistry;
 • Explore and critically assess the boundary of knowledge in selected areas of chemistry, both through study and discussion of research literature and by advanced teaching by active researchers;
 • Use, evaluate and apply as appropriate a variety of teaching and learning methods, including developing an ability to learn independently;
 • Appreciate and relate the impact of chemistry in the modern world;
 • Experience the process of scientific investigation by means of an research project and demonstrate how this may be applied to a chemical problem;
 • Demonstrate the ability to plan and conduct an individual scientific investigation of extended duration, and interpret, report and critically discuss the results in appropriate formats.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Propose and apply creative solutions to chemical problems;
 • Integrate and evaluate information and data from a variety of sources in order to gain a coherent understanding of theory and practice;
 • Apply professional judgement to balance risks, costs, benefits, safety, reliability, and environmental impact in relation to aspects of chemistry.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to undertake competent, safe, evaluative, reflective and effective practical work;
 • The ability to critically analyse and evaluate experimental results and determine their strength and validity;
 • The ability to act autonomously, with minimal supervision or direction, within agreed guidelines.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Communicate effectively in a variety of formats in order to present the results of research work;
 • Work effectively as part of a team;
 • Demonstrate the ability to manage time, prioritise workloads, and utilise long- and short-term planning skills;
 • Learn independently in familiar and unfamiliar situations with open-mindedness and in the spirit of critical enquiry;
 • Communicate conclusions clearly to specialist and non-specialist audiences.

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

There are no additional costs to consider.

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Yr hyn a ddylai fod gan y myfyriwr:
Disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio eu deunydd ysgrifennu eu hunain. Os bydd myfyrwyr yn dewis defnyddio cyfarpar cyfrifiadurol cludadwy (e.e. llyfrau nodiadau, llechi, ffonau clyfar) bydd angen iddynt ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain. Dylai'r myfyriwr ddod â chôt labordy ei hun. Bydd yr Ysgol Cemeg yn cynnig sbectolau diogelwch labordy di-bresgripsiwn, ond gall myfyrwyr ddewis ddod â’u sbectol diogelwch eu hunain.


Yr hyn y bydd Prifysgol Caerdydd yn ei gynnig:
Bydd y Brifysgol yn cynnig labordy, offer a nwyddau traul sydd eu hangen ar gyfer modiwlau a addysgir a'r prosiect ymchwil. Byddwch yn cael caledwedd a meddalwedd ar gyfer rheoli offeryniaeth, cyfrifiannu arbenigol a dadansoddi data. Bydd myfyrwyr yn cael mynediad i lyfrgelloedd y Brifysgol gan gynnwys llyfrau/cyfnodolion ac adnoddau electronig. Bydd cyfleusterau cyfrifiadurol cyffredinol ar gael, ac mae mynediad diwifr i rwydwaith y Brifysgol ar gael i fyfyrwyr sy’n dod â’u dyfeisiau cludadwy eu hunain yn y rhan fwyaf o leoliadau o fewn ystâd y Brifysgol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae galw mawr am ein graddedigion ar draws nifer o ddiwydiannau, ac maen nhw’n mwynhau ystod eang o opsiynau hyblyg a dynamig o ran gyrfa.

Yn y gorffennol, mae graddedigion wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd yn y diwydiannau cemegol, fferyllol a gweithgynhyrchu, yn ogystal â meysydd materion rheoleiddiol, iechyd a diogelwch, eiddo deallusol a phatentau. Llwybr gyrfa poblogaidd arall yw rôl sy’n ymwneud ag ymchwil mewn sefydliadau ymchwil cyhoeddus a phreifat, sefydliadau academaidd neu wasanaethau ymgynghori.

Efallai y byddwch yn cwrdd â’n graddedigion sy’n gweithio i gwmnïau gan gynnwys Johnson Matthey, Thales, Hexion, BAE Systems yn y DU yn ogystal â chwmnïau rhyngwladol megis Haldor Topsøe, Denmarc a’r Asiantaeth Datblygu Gwyddoniaeth a Thechnoleg Genedlaethol yng Ngwlad Thai.

Mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas i’r rhai hynny sy’n dymuno gwneud astudiaeth bellach ar lefel PhD ym Mhrifysgol Caerdydd a phrifysgolion eraill sydd ar y brig.

Lleoliadau

There are opportunities for MSc students to undertake their research project in collaboration with one of our external partners. Please enquire for further information.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cemeg


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.