Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg Organig Ffisegol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Organig Ffisegol, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

Mae’r Ganolfan Cemeg Organig Ffisegol wedi’i lleoli mewn labordai o’r radd flaenaf (a adeiladwyd yn 2007) yn yr Ysgol Cemeg. Mae’r pynciau sy’n cael eu hymchwilio yn eang iawn, yn ymestyn o ddatblygu dulliau newydd ar gyfer adweithiau catalysis, i ddatblygu dealltwriaeth gwell o adweithiau organig mewn hydoddiannau dyfrllyd, i ddatblygu biosynwyryddion a gosod systemau aml-gydran swyddogaethol. Yn sail i’r ehangder hwn o ddulliau mae dealltwriaeth fanwl, meintiol o briodweddau hanfodol ac ymatebion a rhyngweithiadau moleciwlau organig.

Mae’r technegau a ddefnyddir yn yr ymchwil yr un mor amrywiol â’r pynciau sy’n cael eu hastudio. Mae dulliau damcaniaethol yn cynnwys theori adeiledd electronig, efelychiadau dynameg moleciwlaidd, integreiddio hafaliadau cinetig cymhleth, a datblygu meddalwedd dadansoddi data. Yn y labordy, gallai’r ymchwil gynnwys synthesis organig, astudiaethau bioffisegol (gan gynnwys calorimetreg titradiad, UV-gweladwy, dichroism cylchol, sbectrosgopeg isgoch ac NMR) a HPLC. Gall myfyrwyr MPhil a PhD sy’n rhan o'r gwaith hwn ddisgwyl derbyn hyfforddiant eang a rhyngddisgyblaethol sy'n werthadwy iawn mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd sy'n ymwneud â chemeg.

Sgiliau a ddatblygwyd

 • Syntheseiddio moleciwlau organig a/neu biolegol newydd.
 • Dulliau dadansoddi corfforol a bioffisegol
 • Ystod eang o dechnegau dadansoddi data a mesuriadau meintiol.
 • Technegau mathemategol, gan gynnwys mecaneg foleciwlaidd, cemeg cwantwm ac efelychiadau deinameg moleciwlaidd.

Nodweddion unigryw

 • Mae ymchwil mewn cemeg organig ffisegol yn cynnig cyfuniad unigryw o gemeg organig (synthetig) a ffisegol, wedi’i gyfuno â mathemateg cymhwysol ar gyfer dadansoddi data.
 • Mae cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol cryf yn cefnogi prosiectau ar draws adrannau pwnc traddodiadol.
 • Agorwyd labordai’r Ganolfan Cemeg Organig Ffisegol a ariennir gan EPSRC yn 2007.
 • Cydweithio helaeth yn rhyngwladol gan gynnwys gyda grwpiau yn Ewrop, Siapan a’r Unol Daleithiau; mae nifer o brosiectau yn caniatáu lleoliadau dramor.
 • Mae gan y Ganolfan Cemeg Organig Ffisegol gysylltiadau cryf gyda grwpiau Cemeg Organig Ffisegol eraill yn y DU ac yn fyd-eang.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Dr Ben Ward

Administrative contact

Mae’r Ganolfan Cemeg Organig Ffisegol wedi’i lleoli mewn labordai o’r radd flaenaf (a adeiladwyd yn 2007) yn yr Ysgol Cemeg. Mae’r pynciau sy’n cael eu hymchwilio yn eang iawn, yn ymestyn o ddatblygu dulliau newydd ar gyfer adweithiau catalysis, i ddatblygu dealltwriaeth gwell o adweithiau organig mewn hydoddiannau dyfrllyd, i ddatblygu biosynwyryddion a gosod systemau aml-gydran swyddogaethol. Yn sail i’r ehangder hwn o ddulliau mae dealltwriaeth fanwl, meintiol o briodweddau hanfodol ac ymatebion a rhyngweithiadau moleciwlau organig.

Mae’r technegau a ddefnyddir yn yr ymchwil yr un mor amrywiol â’r pynciau sy’n cael eu hastudio. Mae dulliau damcaniaethol yn cynnwys theori adeiledd electronig, efelychiadau dynameg moleciwlaidd, integreiddio hafaliadau cinetig cymhleth, a datblygu meddalwedd dadansoddi data. Yn y labordy, gallai’r ymchwil gynnwys synthesis organig, astudiaethau bioffisegol (gan gynnwys calorimetreg titradiad, UV-gweladwy, dichroism cylchol, sbectrosgopeg isgoch ac NMR) a HPLC. Gall myfyrwyr MPhil a PhD sy’n rhan o'r gwaith hwn ddisgwyl derbyn hyfforddiant eang a rhyngddisgyblaethol sy'n werthadwy iawn mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd sy'n ymwneud â chemeg.

Arbenigeddau ymchwil sydd ar gael o fewn y maes hwn:

 • Astudiaethau sylfaenol o gineteg a deinameg adweithiau organig.
 • Dylunio a synthesis biosynwyryddion DNA penodol i’r dilyniant.
 • Astudiaeth o adwaith mecanweithiau catalyddion unffurf
 • Gosod nanostrwythurau aml-gydran swyddogaethol
 • Rasemeiddiad canolfannau cirol tebyg i gyffuriau
 • Astudiaethau mecanistig o gatalysis nanoronynnau

Mae hyfforddiant mewn cemeg organig corfforol yn arfogi myfyrwyr â sgiliau sy'n croesi ffiniau traddodiadol, ac o ganlyniad, eu gwneud yn gyflogadwy iawn.  Mae myfyrwyr diweddar oedd yn gweithio gyda staff wedi mynd ymlaen i swyddi yn y byd academaidd, mewn cwmnïau fferyllol, cwmnïau cemegol, cwmnïau electroneg, ac addysgu ymhlith llawer o rai eraill.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Cemeg.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig