Ewch i’r prif gynnwys

Cadwraeth

Wedi eich lleoli yn Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, byddwch yn ymuno â chymuned ymchwil ac academaidd fywiog, sy’n falch o’n enw da am hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr.

O dan oruchwyliaeth arbenigwyr, mae’n myfyrwyr ôl-raddedig yn dod ar draws cyfleoedd cyffrous i ddadlau a chyfnewid syniadau, boed hynny drwy ein Canolfannau Ymchwil sy’n gysylltiedig yn rhyngwladol neu gyfresi seminar niferus.

Mae ein prosiectau ar draws disgyblaethau yn parhau i hyrwyddo ymchwil, wedi’u cefnogi gan bartneriaid sy'n amrywio o’r Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i Ymddiriedolaeth Wellcome.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn ymchwil, y byd academaidd, treftadaeth, amgueddfeydd, gwaith contract ac ymgynghoriaeth.

Nodweddion unigryw

  • Amrywiaeth eang o ddulliau dadansoddol i wyddoniaeth archeolegol a chadwraeth.
  • Gwybodaeth arbenigol am fetelau, pigmentau a gwydr mewn grwpiau ymchwil cadwraeth.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5 mlynedd, MPhil 2 flynedd

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigeddau, ond mae’r meysydd canlynol yn arbennig o gryf:

  • Astudio technolegau hynafol, dadansoddi deunyddiau, eu strwythur a’u pydredd, gwyddoniaeth cadwraeth a thriniaethau cadwraeth.
  • Gofal Casgliadau Amgueddfa
  • Cadwraeth Archeolegol
  • Gwyddoniaeth Archeolegol.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Rydym yn falch o fod yn rhan o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr, sydd wedi’i ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae’n addas ar gyfer unigolion sydd wedi graddio mewn archaeoleg, hanes, hanes yr henfyd, cemeg a gwyddorau cadwraeth, a disgyblaethau eraill cysylltiedig a pherthnasol yn y dyniaethau a’r gwyddorau ffisegol.

Fel arfer dylai ymgeiswyr feddu ar radd meistr mewn pwnc sy’n ymwneud â’u diddordebau ymchwil.

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of History, Archaeology and Religion Postgraduate Research Administrative Officer

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig