Ewch i’r prif gynnwys

Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff (MSc)

 • Hyd: 18 mis
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Fel ymarferydd sy'n chwilio am gymhwyster arbenigol mewn ffisiotherapi chwaraeon, bydd yr MSc hwn yn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth am wyddor chwaraeon ac anafiadau, yn ogystal â'ch sgiliau meddwl yn feirniadol, er mwyn datblygu eich gyrfa o fewn eich proffesiwn arbenigol.

rosette

Ymhlith y tair Ysgol orau yn y DU

Ar gyfer Ffisiotherapi (BSc), yn ôl Complete University Guide yn 2020

globe

Ymchwilwyr rhyngwladol eu bri

Yr Athro Robert van Deursen, yr Athro Nicola Phillips (OBE) a’r Athro Val Sparkes, yn ogystal â chlinigwyr sy’n Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi yn eu maes.

people

Ymgysylltu â phartneriaid allanol

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau, partneriaid clinigol, cyrff proffesiynol a’r diwydiant lleol a chenedlaethol.

book

Cymorth iaith Saesneg

Rydym yn cynnig cwrs Saesneg pwrpasol am ddim i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio gofal iechyd (nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael).

screen

Ail-chwarae sesiynau addysgu

Lle bo'n briodol, mae ein holl sesiynau’n cael eu recordio, a bydd y recordiadau ar gael ar-lein.

Our Sport and Exercise Physiotherapy programme is designed in collaboration with the Association of Chartered Physiotherapists in Sports and Exercise Medicine (ACPSEM) and international organisations such as the International Federation of Sports Physiotherapists (IFSP).

Our established programme is suited to qualified physiotherapists, from across the UK and internationally working in a wide variety of sectors that involve managing people with sport or exercise related injuries. A minimum of two years physiotherapy clinical experience is required, whether this be experience in a high-performance sport level or in a physiotherapy clinic.

It gives you the chance to take your learning to the next level, enhancing your skills and knowledge in order to challenge and critically evaluate your own professional practice and the wider areas of sport physiotherapy such as service improvement and patient care. This will help inform the way you practice
safely and effectively and help you to inform sport and exercise physiotherapy healthcare in your country.

Our modules cover a wide range of sport and exercise physiotherapy competencies, as identified by the International Federation of Sports Physical Therapy to include Sport and Exercise Participation, Inter-Disciplinary Management and Injury Prevention.

Your learning will be supported by experienced researchers and academics who are experts in their field. You can look forward to working with our highly experienced team who between them have worked within an impressive range of contexts, such as major multi-sport Games and professional sports at international level. You will also be designated a personal tutor who will support you throughout your studies.

Your teaching can take place in our specially designed physiotherapy labs and simulation suites. Our School benefits from a range of equipment such as an anti-gravity treadmill and a motion capture centre which uses techniques to analyse human movement which could be used to support your learning.

In addition, you will be part of a wider physiotherapy cohort where you will benefit from learning alongside a globally diverse group who are studying at various points in their career. Sharing knowledge and gaining understanding of sport and exercise physiotherapy practice across the world.

Above all else we strive to make sure you are ready for your next step in your career. On completion you will have achieved the theoretical requirements of the Gold Level Association of Chartered Physiotherapists in Sports and Exercise Medicine and be working at a master’s level within your field and influencing healthcare in Wales and beyond.

Be part of something life-changing and take on a new challenge today.

 

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

The programme is suitable for qualified physiotherapists with at least two years' clinical experience.

Applications are judged on a ‘personal statement’ where a judgement is made on your suitability for the programme.

You must address the following points in your personal statement, this list is not exhaustive:

 • Why have you selected this programme?
 • What interests you about the programme?
 • Any relevant experience related to the programme or module content.
 • How you plan to use the qualification in your career.
 • How you and your profession will benefit from your studies.
 • Why you feel you should be given a place on the programme.

Application deadline: End of July of each academic year. 

English Language Requirements for non-UK applicants

Students whose first language is not English will be required to pass an IELTS test (or recognised equivalent).

Requirement is IELTS overall 6.5 and no less than 5.5 in any subsection. Please see our English Language Requirements guidance for more details.
 

Please note that applicants with an IELTS score of overall 6 may be eligible for an offer based upon attendance on pre-sessional English language course offered by Cardiff University. Please be advised that places on these courses are limited so please apply early. Further information can be accessed via the following link:

http://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-and-foundation-programmes/english-language-programmes/pre-sessional-summer-courses

 

 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc Sport and Exercise Physiotherapy programme is modular, with five core taught modules and a dissertation. The dissertation module (60 credits) then leads to an MSc (180 credits total).

Three modules are specific to Sports Physiotherapy and there is also 1 core generic research module. The modules are presented in block format, with students required to attend the University for two to three-day blocks during the year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn 1 byddwch yn cwblhau 120 credyd yn elfen a addysgir y rhaglen.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through a combination of:

 • Lectures
 • Tutorials
 • Group discussions
 • Practical sessions.

All content will be supported by online material through the Virtual Learning Environment, Learning Central to facilitate self-study, which is particularly useful for you if you’re living and working away from Cardiff. Self-study contributes to approximately 75% of the notional learning hours.

At the dissertation stage of the MSc, you are also required to undertake a research project involving data collection.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a variety of written assignments and an oral presentation.

This enables you to demonstrate your ability at analysing and evaluating a situation but also to use a variety of ways to present your ideas and abilities. The dissertation is a culmination of the development of all these skills.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats.  These will include oral feedback during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic feedback on assessed coursework through GradeMark.  You can discuss your overall performance with your personal tutor.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

This programme gives you the opportunity to share ideas with health professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others. Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

You are given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist you with any pastoral care as well as advice on writing style, grammar and academic mentoring.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and assessment exemplars. All lectures are recorded via Panopto and are available to you throughout your programme.

If you are an international student whose first language is not English you can be supported with a bespoke In-sessional English Language programme (10 weeks) in semester 1. This is only available to students in the School of Healthcare Sciences and attendance will be based on need as places are limited.

The University offers a wide range of services and activities designed to support you. These include a student counselling service, a student advisory service, day care facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

Our student app allows you to access Cardiff University services and personalised information in one place in a simple and convenient way from a smartphone via the app store. 

Features include: 

 • Campus maps
 • Student library renewals, payments and available items
 • Student timetable
 • Find an available PC
 • Access to help and student support
 • Student news
 • Receive important notifications
 • Links to launch other University apps such as Outlook (for email) and Blackboard (for Learning    
 • Central).
 • Links to recommended apps such as nextbike to help make the most of their student experience.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding of:

Develop a holistic approach to the rehabilitation of an injured sportsperson or healthy active individual and be able to communicate with other health and sports related professionals to promote awareness of management and prevention of injury.

Intellectual Skills:

Evaluate practice and critically appraise advances or changes in professional practice.

Initiate change and lead in the management of change and the advancement of the profession in the sport and exercise environment through research.

Professional Practical Skills:

Practise your profession using an analytical and problem-solving approach and show advanced skills in the management of injuries within sport and exercise

Transferable/Key Skills:

Develop standards of practice based on reflective thinking and problem-solving.

 

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Mae ein cwrs wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddatblygu tuag at lefel safon Aur Cymdeithas y Ffisiotherapyddion Siartredig mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff (ACPSM), gan ddefnyddio cymwyseddau a ddiffinnir gan Ffederasiwn Rhyngwladol Ffisiotherapyddion Chwaraeon (IFSPT).

Bydd y wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau y byddwch yn eu datblygu yn ystod eich MSc yn darparu'r sylfaen ddelfrydol ar gyfer adeiladu eich gyrfa mewn ffisiotherapi chwaraeon ac ymarfer corff.

Lleoliadau

No

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Ffisiotherapi, Chwaraeon ac ymarfer


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.