Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Rydym ni'n dod â gweithwyr gofal iechyd clinigol proffesiynol, defnyddwyr gwasanaeth ac ymchwilwyr at ei gilydd i geisio ymchwil rhagorol â'r nod o optimeiddio gofal iechyd a chymdeithasol nawr ac yn y dyfodol. Dangosir hyn gyda'n safle yn bedwerydd yn y DU am ymchwil a aseswyd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, yn ogystal â bod ar y brig am amgylchedd ymchwil.

Caiff ein hymchwil ei gyllido gan gyrff cyllido cenedlaethol uchel eu parch fel y Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol, (NIHR) yr Adran Iechyd, yn ogystal â chyrff trydydd sector (fel Tenovus a Macmillan) a Llywodraeth Cymru.

Rydym ni wedi sefydlu enw da rhyngwladol am ragoriaeth ac effaith ymchwil drwy ein hymchwil iechyd a gofal cymdeithasol arloesol a'n partneriaethau gydag ymchwilwyr yn fyd-eang.

Mae ein hymchwil wedi'i strwythuro ar draws tair thema:

Nurse and patient holding hands

Optimeiddio llesiant mewn Iechyd a salwch

We are working to optimise well-being in health and illness of people affected by long-term and life limiting conditions in Wales and beyond.

Woman at whiteboard

Optimeiddio darparu a threfnu gwasanaethau

Our research provides evidence about current and new ways of organising and delivering services to meet complex health and social care demands.

Physiotherapist works with patient on cardiorespiratory equipment

Optimeiddio iechyd trwy weithgarwch, ffyrdd o fyw a thechnoleg

We carry out applied research that seeks to enable and promote healthy living for those experiencing a range of acute and chronic conditions, illnesses and injuries.