Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Dan sylw

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o ymchwil rydym yn ei gynnal.

Mae pawb yn gwybod beth yw nyrsio yn ei hanfod - yndydyn nhw? Mae ymchwil a gynhaliwyd gan yr Athro Davina Allen wedi rhoi holl gydrannau gwaith nyrsio dan y chwyddwydr am y tro cyntaf.

Integrating well-being and behaviour change into dermatology care across the UK.

Yn bersonol, rydw i wedi magu hyder. Pe bai rhywun wedi dweud wrthyf y byddwn yn sefyll o flaen 150 o bobl yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, gan gadeirio sesiwn holi ac ateb pan ddechreuais fy PhD am y tro cyntaf, ni fyddwn wedi ei chredu!
Nicola Savory Cyswllt Ymchwil

Themâu ymchwil

Rydym yn ceisio optimeiddio llesiant mewn iechyd a salwch pobl yng Nghymru a thu hwnt y mae cyflyrau cronig a chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau yn effeithio arnynt.

Rydym yn cynnal ymchwil cymhwysol sy'n ceisio galluogi a hyrwyddo byw iach i'r rhai sy'n dioddef amrywiaeth o gyflyrau, afiechydon ac anafiadau acíwt a chronig.

Mae ein hymchwil yn cynnig tystiolaeth am ffyrdd cyfredol a newydd o drefnu a chyflenwi gwasanaethau i fodloni anghenion a galwadau iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth.

Rwy'n hoffi mynd i weithgareddau'r Academi Ddoethurol i rwydweithio â myfyrwyr eraill o wahanol ddisgyblaethau academaidd, a chymryd rhan mewn grwpiau ysgrifennu rheolaidd a mynychu gweithdai hyfforddi amrywiol.
Roaa Sroge, myfyriwr ymchwil

Chwilio

Mae ein harbenigedd ymchwil a'n partneriaethau strategol yn ein galluogi i fynd i'r afael â heriau gofal iechyd pwysig yr 21ain ganrif.

Rhagor o wybodaeth am sut y gallwch wneud cyfraniad gwerthfawr at wybodaeth ac ymarfer o fewn eich proffesiwn.

Rydym wedi sefydlu partneriaethau llwyddiannus gyda sefydliadau ac ymchwilwyr yn fyd-eang.

Porwch drwy erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau a ysgrifennwyd gan arbenigwyr y gwyddorau gofal iechyd.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio'n agos gyda nifer o ganolfannau a sefydliadau.

Research involving human participants, human material and/or human data is subject to formal ethical review and approval before such work can be started.

Mae Prifysgol Caerdydd yn darparu amrywiaeth o adnoddau a chyfleusterau addysgol sydd wedi fy helpu i fwynhau fy mywyd academaidd. Hefyd fel myfyriwr tramor sydd ag angerdd am deithio, rwyf wedi archwilio bron pob cornel o Gymru, o gopaon Eryri i draethau Dinbych-y-pysgod!
Minghao Chen, myfyriwr ymchwil