Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Rydym ni'n dod â gweithwyr gofal iechyd clinigol proffesiynol, defnyddwyr gwasanaeth ac ymchwilwyr at ei gilydd i geisio ymchwil rhagorol â'r nod o optimeiddio gofal iechyd a chymdeithasol nawr ac yn y dyfodol. Dangosir hyn gyda'n safle yn bedwerydd yn y DU am ymchwil a aseswyd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, yn ogystal â bod ar y brig am amgylchedd ymchwil.

Caiff ein hymchwil ei gyllido gan gyrff cyllido cenedlaethol uchel eu parch fel y Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol, (NIHR) yr Adran Iechyd, yn ogystal â chyrff trydydd sector (fel Tenovus a Macmillan) a Llywodraeth Cymru.

Rydym ni wedi sefydlu enw da rhyngwladol am ragoriaeth ac effaith ymchwil drwy ein hymchwil iechyd a gofal cymdeithasol arloesol a'n partneriaethau gydag ymchwilwyr yn fyd-eang.

Mae ein hymchwil wedi'i strwythuro ar draws tair thema: