Ewch i’r prif gynnwys

Ffisiotherapi (MSc)

 • Hyd: 18 mis
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Fel ffisiotherapydd cymwysedig, bydd yr MSc hwn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau gwerthfawr a fydd yn eich helpu i symud ymlaen yn eich proffesiwn p'un a ydych yn chwilio am ddyrchafiad o fewn ymarfer clinigol neu'n symud i'r byd academaidd neu ymchwil.

rosette

Ymhlith y tair Ysgol orau yn y DU

Ar gyfer Ffisiotherapi (BSc), yn ôl Complete University Guide yn 2020

globe

Ymchwilwyr rhyngwladol eu bri

Yr Athro Robert van Deursen, yr Athro Nicola Phillips (OBE) a’r Athro Val Sparkes, yn ogystal â chlinigwyr sy’n Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi yn eu maes.

people

Ymgysylltu â phartneriaid allanol

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau, partneriaid clinigol, cyrff proffesiynol a’r diwydiant lleol a chenedlaethol.

book

Cymorth iaith Saesneg

Rydym yn cynnig cwrs Saesneg pwrpasol am ddim i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio gofal iechyd (nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael).

screen

Ail-chwarae sesiynau addysgu

Lle bo'n briodol, mae ein holl sesiynau’n cael eu recordio, a bydd y recordiadau ar gael ar-lein.

Join us and study at a School that is ranked in the top 3 in the UK for Physiotherapy (BSc) by The Times and Sunday Times Good University Guide 2019.

Our postgraduate programme is designed for qualified physiotherapists, across the UK and internationally at any stage of their career (including newly qualified physiotherapists).

It gives you the chance to take your learning to the next level, enhancing your skills and knowledge in order to challenge and critically evaluate your own professional practice and inform physiotherapy healthcare in your country.  The programme will help inform the way you practice, supporting the knowledge and skills required for change management, and service improvement to improve patient care. We strive to make sure you are ready for the next step in your career.

You will learn in a supportive environment with an opportunity to tailor your optional module choices in a way that best fits your needs. Our modules cover a range of speciality areas including, musculoskeletal, neuro-rehabilitation and cardiovascular respiratory. We also cover research methods to support your learning at masters level. The programme aims to develop your critical thinking to support you to become an expert in your practice and enhance your employability in your future career.

Your learning will be supported by experienced researchers and academics who are experts in their field. You will be designated a personal tutor who will support you throughout your studies. You may also be involved in group personal tutoring which will help you develop mentoring skills with your peers. In addition, you will be learning alongside a globally diverse group who are studying at various points in their career, sharing knowledge and gaining understanding of physiotherapy practice across the world.

Your learning environments include our bespoke physiotherapy laboratory and simulation suites. Our School benefits from a range of equipment, such as an anti-gravity treadmill and a motion capture centre, along with other equipment used to analyse human movement.

 

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Admissions Criteria

A degree in Physiotherapy (UK diploma or equivalent in Physiotherapy). Only qualified physiotherapists are eligible to apply.

Clinical experience is not a requirement for entry to the programme. However the optional module HCT023 requires 2 years clinical experience as a pre requisite to entry.

Applications are considered on a personal statement where a judgement is made on your suitability for the programme.

You must address the following points in your personal statement, this list is not exhaustive: 

 • Why have you selected this programme? 
 • What interests you about this programme? 
 • Any relevant experience related to the programme or module content. 
 • How you plan to use the qualification in your career. 
 • How you and your profession will benefit from your studies. 
 • Why you feel you should be given a place on the programme. 

Application deadline: 

This programme has closed to applications except to those classed as Home fee-payers who are funded by their employer - these applicants will be considered subject to places being available and in the date order they are received. Applications will re-open in October 2022 for September 2023 entry.

English Language Requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 and 5.5 in all subskills.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The MSc Physiotherapy programme is modular, and students must complete 120 credits in the taught component of the programme and a further 60 credits in the dissertation component. 60 credits are core modules and must be undertaken, and 60 credits are optional. Taught modules are arranged in block format and run throughout the semester.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn Un byddwch yn cwblhau 60 credyd a dau fodiwl dewisol (60 credyd) sy'n cyfateb i 120 credyd yn elfen a addysgir y rhaglen:

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is mainly through workshops, tutorials and seminars. There are also lectures, and these are followed up by appropriate opportunity to discuss and evaluate the ideas presented. Content is supported by online resources.

Self-directed study forms an important part of the course, and you will be directed in study skills and guided in the areas for study.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a variety of written assessments and oral presentations. This enables you to demonstrate your ability at analysing and evaluating a situation but also to use a variety of ways to present your ideas and abilities. The dissertation is a culmination of the development of all these skills.

Sut y caf fy nghefnogi?

This programme gives you the opportunity to share ideas with healthcare professionals. As well as developing your own intellectual abilities, this sharing of ideas enables you to learn and benefit from the experiences of others. Opportunity is given for this sort of discussion and exchange of ideas through seminars and tutorials.

You will be given a named personal tutor following registration onto the programme, who is able to assist you with any pastoral care as well as advice on writing style, grammar and academic mentoring.

All modules within the programme make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and assessment exemplars. All lectures are recorded via Panopto and are available to you throughout your programme.

International students will be supported with a bespoke In-sessional English Language programme (10 weeks) in semester 1. This is only available to students in the School of Healthcare Sciences and attendance will be based on need as places are limited.

The University offers a wide range of services and activities designed to support you. These include a student counselling service, a student advisory service, day care facilities, sport and exercise facilities, as well as campus information, library and IT services.

Our student app allows you to access Cardiff University services and personalised information in one place in a simple and convenient way from a smartphone via the app store. 

Features include: 

·        Campus maps

·        Student library renewals, payments and available items

·        Student timetable

·        Find an available PC

·        Access to help and student support

·        Student news

·        Receive important notifications

·        Links to launch other University apps such as Outlook (for email) and Blackboard (for Learning    

         Central).

·        Links to recommended apps such as Nextbike to help make the most of their student experience.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

Demonstrate enhanced clinical knowledge and skills and apply these critically to your physiotherapy practice, to develop a holistic approach to managing complexity and improving service user outcomes.

Develop a practical understanding through evaluation of established techniques of research and enquiry, to interpret knowledge and support implementation of research findings into physiotherapy practice.

Evaluate the position of physiotherapy in healthcare practice and critically appraise advances or changes in professional practice.

Initiate change and lead in the management of change and the advancement of the physiotherapy profession.

Intellectual Skills:

Critical analysis of research.

Reflection and critical analysis of the physiotherapy profession and of your own practice.

Professional Practical Skills:

The application of physiotherapy theory to clinical practice is covered throughout the taught content and assessment process.

Transferable/ key skills

Communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech.

Work to deadlines and priorities, managing a range of tasks concurrently.

Gain research skills and their application to practice.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

No

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Nid

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

yw astudio ar lefel ôl-raddedig yn hanfodol os ydych am gynyddu i bractis uwch ac arbenigol. Bydd MSc yn eich galluogi i ennill y sgiliau i wella eich ymreolaeth o fewn eich proffesiwn, i ddatblygu eich gyrfa a manteisio ar ystod ehangach o gyfleoedd.

Mae ein modiwlau wedi'u cynllunio i ategu dilyniant mewn ymarfer clinigol, ond hefyd i hwyluso symud i'r byd academaidd neu ymchwil.

Mae ein graddedigion wedi ennill rolau gan gynnwys:

 • Arbenigwr clinigol
 • Ffisiotherapydd ymgynghorol
 • Swyddi rheoli ffisiotherapi
 • Swyddi Academaidd/Darlithydd
 • Cydymaith Ymchwil
 • Astudiaeth PhD

Lleoliadau

No

Being primarily a distance-learning course has meant that I’m able to work alongside my studies, which is beneficial to my pocket. It also provides me with structure, gives me a world outside of studies, and allows me to develop other skills which, depending on your job, supplements my studies. I’m really enjoying the course so far. At the first face-to-face teaching block in Cardiff we met a number of patients and genetic counsellors and covered lots about counselling skills. It is a demanding programme, but the assignments are interesting and serve a purpose - they’re relatable to the role of a genetic counsellor! We have weekly tutorials where we use an online platform to talk with each other and the staff in real time – this is always really helpful. It’s a chance to ask lots of questions and discuss topics / hypothetical scenarios (my favourite part as it makes studying feel more like real life) - and you can even do this in your pyjamas!
Alys, Genetic and Genomic Counselling (MSc)

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Gofal iechyd, Ffisiotherapi, Chwaraeon ac ymarfer corff


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.