Ewch i’r prif gynnwys

Blwyddyn mynediad

A

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Addysg (BSc) 8G46 Amser llawn
Archaeoleg (BA) F400 Amser llawn
Archaeoleg (BSc) F402 Amser llawn
Archaeoleg a Hanes (BA) VV14 Amser llawn
Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA) VVC4 Amser llawn
Astroffiseg (BSc) F511 Amser llawn
Astroffiseg (MPhys) F510 Amser llawn
Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA) VV65 Amser llawn
Athro mewn Fferylliaeth (MPharm) B230 Amser llawn
Athro ym Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (MMORS) G901 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Athroniaeth (BA) V500 Amser llawn

B

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Baglor mewn Nyrsio (Gofal Iechyd) derbyniad y Gwanwyn (BN) B763 Amser llawn
Baglor mewn Nyrsio (Gofal Iechyd) derbyniad yr Hydref (BN) B762 Amser llawn
Baglor mewn Nyrsio (Oedolion) derbyniad y Gwanwyn (BN) B743 Amser llawn
Baglor mewn Nyrsio (Oedolion) Derbyniad yr Hydref (BN) B742 Amser llawn
Baglor mewn Nyrsio (Plant) (BN) B732 Amser llawn
Bancio a Chyllid (BSc Econ) N300 Amser llawn
Bancio a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ) 97K5 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Biocemeg (BSc) C700 Amser llawn
Biocemeg (MBiochem) 386N Amser llawn
Biocemeg gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C701 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Biocemeg gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiochem) 873C Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Bydwreigiaeth (BMid) B720 Amser llawn

C

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg (BSc) F482 Amser llawn
Cemeg (BSc) F100 Amser llawn
Cemeg (MChem) F103 Amser llawn
Cemeg Feddyginiaethol (BSc) F150 Amser llawn
Cemeg gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor (BSc) F106 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MChem) F104 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (BSc) F101 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

A

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Cemeg gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Dramor (MChem) F102 Llawn amser gyda blwyddyn dramor

C

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Cerddoriaeth (BA) W300 Amser llawn
Cerddoriaeth (BMus) W302 Amser llawn
Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg (BA) WQ33 Amser llawn
Cerddoriaeth ac Iaith Fodern (BA) R753 Amser llawn
Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BA) G84D Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BMus) G85D Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Crefydd a Diwinyddiaeth (BA) V6V6 Amser llawn
Cyfieithu (BA) Amser llawn
Cyfieithu gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor (BA) Q912 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Cyfrifeg (BSc) N400 Amser llawn
Cyfrifeg a Chyllid (BSc) N490 Amser llawn
Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc) 751G Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc) 64F9 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg (BSc) G400 Amser llawn
Cyfrifiadureg (MSci) G404 Amser llawn
Cyfrifiadureg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc) G401 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MSci) G402 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc) 126V Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MSci) G403 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg (BSc) G4F4 Amser llawn
Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc) GKF4 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc) 125V Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Cymdeithaseg (BSc) 8H46 Amser llawn
Cymdeithaseg ac Addysg (BSc) 8J46 Amser llawn
Cymraeg a Cherddoriaeth (BA) QW53 Amser llawn
Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA) QL52 Amser llawn
Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA) QQ53 Amser llawn
Cymraeg a Newyddiaduraeth (BA) PQ55 Amser llawn
Cymraeg ac Addysg (BA) QX53 Amser llawn
Cymraeg ac Athroniaeth (BA) QV55 Amser llawn
Cymraeg ac Iaith Saesneg (BA) QQ35 Amser llawn
Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc) K490 Amser llawn
Cynllunio a Datblygu Trefol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc) K446 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cysylltiadau rhyngwladol (BSc Econ) 305Q Amser llawn
Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (BSc Econ) L290 Amser llawn

D

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Dadansoddi Cymdeithasol (BSc) J3G5 Amser llawn
Daeareg (MSci) F604 Amser llawn
Daeareg (BSc) F603 Amser llawn
Daeareg Fforio (BSc) F625 Amser llawn
Daeareg Fforio (MSci) F626 Amser llawn
Daeareg Fforio gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc) F627 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Daeareg gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc) F607 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol (BSc) LK74 Amser llawn
Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol gyda Blwyddyn Lleoli Proffesiynol (Achrededig) (BSc) LK75 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Daearyddiaeth Amgylcheddol (MSci) Y32N Amser llawn
Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc) K32K Amser llawn
Daearyddiaeth Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc) K32L Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Daearyddiaeth Ddynol (BSc) L700 Amser llawn
Daearyddiaeth Ddynol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc) L701 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Daearyddiaeth Ffisegol (MSci) F844 Amser llawn
Daearyddiaeth Ffisegol (BSc) F843 Amser llawn
Daearyddiaeth Ffisegol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc) F849 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Daearyddiaeth Forol (MSci) 1D78 Amser llawn
Daearyddiaeth Forol (BSc) F845 Amser llawn
Daearyddiaeth Forol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc) F848 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Dychwelwch i Ymarfer (Nyrsio) (Credyd Israddedig Sefydliadol) Mynediad uniongyrchol Part Time Blended Learning

E

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Economeg (BSc Econ) L100 Amser llawn
Economeg Busnes (BSc Econ) L114 Amser llawn
Economeg Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ) M297 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Economeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ) R643 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

F

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Ffarmacoleg Feddygol (BSc) B210 Amser llawn
Ffiseg (BSc) F300 Amser llawn
Ffiseg (MPhys) F303 Amser llawn
Ffiseg gyda Ffiseg Feddygol (BSc) F350 Amser llawn
Ffiseg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc) F302 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Ffiseg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (MPhys) F304 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Ffiseg gyda Seryddiaeth (MPhys) F3FM Amser llawn
Ffiseg gyda Seryddiaeth (BSc) F3F5 Amser llawn
Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc) F3FN Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (MPhys) F5F3 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Ffisiotherapi (BSc) B162 Amser llawn

G

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Geowyddor Amgylcheddol (MSci) F649 Amser llawn
Geowyddor Amgylcheddol (BSc) F648 Amser llawn
Geowyddorau Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Astudio Dramor (BSc) F643 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Gwleidyddiaeth (BSc Econ) L200 Amser llawn
Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ) LL32 Amser llawn
Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth (BA) LV25 Amser llawn
Gwyddor Gymdeithasol (BSc) L301 Amser llawn
Gwyddorau biofeddygol (BSc) BC97 Amser llawn
Gwyddorau Biofeddygol (MBiomed) 51T8 Amser llawn
Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) BC9R Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiomed) 52G9 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Biolegol (BSc) C100 Amser llawn
Gwyddorau Biolegol (MBiol) L9Y7 Amser llawn
Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg) (BSc) C300 Amser llawn
Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg) gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C301 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C101 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiol) 6FK9 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Cynaliadwyedd Amgylcheddol (BSc) F651 Amser llawn
Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (BSc) 58H2 Amser llawn
Gymraeg a Hanes (BA) QV51 Amser llawn

H

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Hanes (BA) V100 Amser llawn
Hanes ac Iaith Fodern (BA) R752 Amser llawn
Hanes Modern a Gwleidyddiaeth (BA) LV21 Amser llawn
Hanes yr Henfyd (BA) V110 Amser llawn
Hanes yr Henfyd a Hanes (BA) V117 Amser llawn
Hylendid Deintyddol (DipHE) B750 Amser llawn

I

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (BA) Q300 Amser llawn
Iaith Saesneg (BA) Q313 Amser llawn
Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA) 2HS6 Amser llawn
Iaith Saesneg ac Athroniaeth (BA) QV35 Amser llawn
Ieithoedd Modern (BA) R750 Amser llawn

L

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Llawfeddygaeth ddeintyddol (BDS) A200 Amser llawn
Llenyddiaeth Saesneg (BA) Q306 Amser llawn
Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA) VQ13 Amser llawn
Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth (BA) VQ53 Amser llawn
Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA) QW11 Amser llawn

M

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Mathemateg (BSc) G100 Amser llawn
Mathemateg (MMath) G101 Amser llawn
Mathemateg a Cherddoriaeth (BA) GW13 Amser llawn
Mathemateg a Cherddoriaeth gyda Blwyddyn Dramor (BA) GW31 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Mathemateg Ariannol (BSc) 15R4 Amser llawn
Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc) 15R6 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc) 15R5 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Mathemateg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (MMath) G112 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Mathemateg gyda Blwyddyn dramor (BSc) G103 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Mathemateg gyda Blwyddyn Dramor (MMath) G104 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Mathemateg gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (BSc) G105 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth (BSc) G991 Amser llawn
Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc) G990 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth (MMORS) 252D Amser llawn
Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MMORS) 252F Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegau gyda Blwyddyn Dramor (BSc) GG23 Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Meddygaeth (MBBCh) A100 Amser llawn
Meddygaeth: Mynediad i raddedigion (MBBCh) A101 Amser llawn
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Ionawr) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser

N

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Newyddiaduraeth a Chyfathrebu (BA) 0N3D Amser llawn
Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA) J323 Amser llawn
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg (BA) PQ53 Amser llawn
Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) B143 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MNeuro) 4K5G Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Niwrowyddor (BSc) B142 Amser llawn
Niwrowyddorau (MNeuro) 37JL Amser llawn

O

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Optometreg (MOptom) B512 Amser llawn
Optometreg Blwyddyn Ragarweiniol (MOptom) B514 Amser llawn

P

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Peirianneg Bensaernïol (BEng) H292 Amser llawn
Peirianneg Bensaernïol (MEng) H294 Amser llawn
Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn diwydiant (BEng) H293 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng) H295 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng) H605 Amser llawn
Peirianneg Drydanol ac Electronig (MEng) H601 Amser llawn
Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng) H606 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng) H600 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Fecanyddol (BEng) H300 Amser llawn
Peirianneg Fecanyddol (MEng) H302 Amser llawn
Peirianneg Fecanyddol (BEng) H301 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng) H307 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Feddygol (BEng) H1B8 Amser llawn
Peirianneg Feddygol (MEng) H1BV Amser llawn
Peirianneg Feddygol (BEng) BH99 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng) HB99 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg gyda Blwyddyn Sylfaen (BEng) H101 Amser llawn
Peirianneg Integredig (BEng) H110 Amser llawn
Peirianneg Integredig (MEng) H113 Amser llawn
Peirianneg Integredig (BEng) H111 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Integredig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng) H114 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc) 4JVD Amser llawn
Peirianneg Sifil (BEng) H200 Amser llawn
Peirianneg Sifil (MEng) H207 Amser llawn
Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng) H221 Amser llawn
Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (MEng) H226 Amser llawn
Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda Blwyddyn mewn diwydiant (BEng) H222 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng) H224 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (BEng) H201 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Peirianneg Sifil gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng) H208 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Pensaernïaeth (BSc/MArch) K100 Full time with Work-based Learning
PolisI Cymdeithasol a Chymdeithaseg (BSc) 8K46 Amser llawn

R

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc) B823 Amser llawn
Radiotherapi ac Oncoleg (BSc) B824 Amser llawn
Rheoli Busnes (BSc) N201 Amser llawn
Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) (BSc) N291 Amser llawn
Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc) 856J Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc) NN25 Amser llawn
Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc) 8J73 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (BSc) NN26 Amser llawn
Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc) A321 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) (BSc) N202 Amser llawn
Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc) 2B68 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc) NQ28 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc) 457D Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc) NQ26 Amser llawn

S

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Seicoleg (BSc) C800 Amser llawn
Seicoleg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc) C810 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

T

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol (BSc) B752 Amser llawn
Therapi Galwedigaethol (BSc) B921 Amser llawn
Troseddeg (BSc) L370 Amser llawn
Troseddeg a Chymdeithaseg (BSc) 8F46 Amser llawn
Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol (BSc) 8D46 Amser llawn
Tsieinëeg Fodern (BA) R751 Amser llawn

Y

Cwrs Cod UCAS Ffurf
Y Cyfryngau a Chyfathrebu (BA) 3M7D Amser llawn
Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant (BA) R5V2 Amser llawn
Y Gyfraith (LLB) M100 Amser llawn
Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LLB) ML12 Amser llawn
Y Gyfraith a Throseddeg (LLB) M190 Amser llawn
Y Gyfraith a’r Gymraeg (LLB) MQ15 Amser llawn
Y Gymraeg (BA) Q560 Amser llawn
Ymarfer Cynorthwyydd Radiograffig (Delweddu Clinigol) (CertHE) Mynediad uniongyrchol Amser llawn