Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau trosi

Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trosi sy'n eich galluogi i astudio mewn pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd neu yrfa israddedig, i'ch cefnogi gyda newid gyrfa.

Manteision cwrs trosi

Mae nifer o fanteision i astudio cwrs trosi ôl-raddedig, gan gynnwys:

  • parhau i astudio ar lefel ôl-raddedig
  • datblygu sgiliau newydd a dealltwriaeth o bwnc newydd
  • cyflymu newid gyrfa
  • ehangu eich sgiliau
  • cynyddu eich hyder yn eich gallu i gael swydd mewn maes penodol
  • dilyn galwedigaeth sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau ac sy'n fwy rhoi mwy o foddhad i chi.

Mae'r cwrs trosi yn wych gan ei fod yn radd Meistr ond hefyd yn faes pwnc hollol newydd. Roedd cael graddau mewn dau bwnc gwahanol yn ddefnyddiol iawn wrth ysgrifennu CVs a cheisiadau ar gyfer swyddi oherwydd mae gennych gefndir addysgol unigryw yn awtomatig. Mae cymysgedd o brofiad proffesiynol blaenorol gan y bobl ar y cwrs, felly roedd yn ddiddorol iawn cydweithio gyda grŵp amrywiol o fyfyrwyr.

Matilda, MSc Cyfrifiadura

Cyrsiau trosi sydd ar gael

Rydym yn cynnig y cyrsiau trosi canlynol ym Mhrifysgol Caerdydd lle nad oes angen gwybodaeth ymlaen llaw neu radd yn y pwnc: