Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau trosi

PG student studying in the park

Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trosi sy'n eich galluogi i astudio mewn pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd neu yrfa israddedig, i'ch cefnogi gyda newid gyrfa.

Manteision cwrs trosi

Mae nifer o fanteision i astudio cwrs trosi ôl-raddedig, gan gynnwys:

  • parhau i astudio ar lefel ôl-raddedig
  • datblygu sgiliau newydd a dealltwriaeth o bwnc newydd
  • cyflymu newid gyrfa
  • ehangu eich sgiliau
  • cynyddu eich hyder yn eich gallu i gael swydd mewn maes penodol
  • dilyn galwedigaeth sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau ac sy'n fwy rhoi mwy o foddhad i chi.

Mae'r cwrs trosi yn wych gan ei fod yn radd Meistr ond hefyd yn faes pwnc hollol newydd. Roedd cael graddau mewn dau bwnc gwahanol yn ddefnyddiol iawn wrth ysgrifennu CVs a cheisiadau ar gyfer swyddi oherwydd mae gennych gefndir addysgol unigryw yn awtomatig. Mae cymysgedd o brofiad proffesiynol blaenorol gan y bobl ar y cwrs, felly roedd yn ddiddorol iawn cydweithio gyda grŵp amrywiol o fyfyrwyr.

Matilda, MSc Cyfrifiadura

Cyrsiau trosi sydd ar gael

Rydym yn cynnig y cyrsiau trosi canlynol ym Mhrifysgol Caerdydd lle nad oes angen gwybodaeth ymlaen llaw neu radd yn y pwnc:

Gweinyddu Busnes (MBA)
Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Rheoli Adnoddau Dynol (MSc)
Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol (MSc)
Rheoli Rhyngwladol (MSc)
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau (MSc)
Rheoli'r Cyfryngau (MBA)

Cyfrifiadura (MSc)
Cyfrifiadura gyda Lleoliad (MSc)
Cyfrifiadura a Rheoli TG (MSc)
Cyfrifiadura a Rheoli TG gyda Lleoliad (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o bynciau STEM neu bynciau nad ydynt yn rai STEM gyda thystiolaeth o brofiad gwaith rhaglennu proffesiynol addas.

Peirianneg Meddalwedd (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Peirianneg Meinweoedd (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n addas ar gyfer deintyddion, meddygon, biolegwyr, biocemegwyr, peiriannwyr biofeddygol, cemegwyr neu fferyllwyr.

Bioleg y Geg (MSc)

Mae'r rhaglenni canlynol yn derbyn graddedigion heb unrhyw addysg cynllunio ofodol blaenorol, i dderbyn achrediad proffesiynol llawn ar gwblhau'r radd ac ar ôl nifer angenrheidiol o flynyddoedd o brofiad gwaith perthnasol:

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol (MSc)
Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol lle mae angen ychydig o addysg cynllunio ofodol i ennill achrediad proffesiynol llawn:

Ymarfer Cynllunio (PGCert)
Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol (MSc)
Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc)
Dylunio Trefol (MA)
Datblygu Trefol a Rhanbarthol (MSc)

Gofalu am Gasgliadau (MSc)
Arferion Cadwraeth (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA/PgDip)

Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) (GDip)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Yr Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol (LLM)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Bioleg Canser a Therapiwteg (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig:

Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau (MSc)

Efallai byddwch yn dymuno ystyried y rhaglenni canlynol sy'n addas i chi os ydych wedi cwblhau hyfforddiant proffesiynol mewn maes fel iechyd meddwl, gofal cymdeithasol neu gwnsela (ee nyrsio, therapi galwedigaethol, gwaith cymdeithasol, seiciatreg, seicoleg glinigol, cwnsela) a blwyddyn o brofiad ôl-gymhwyster:

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (Tystysgrif ôl-raddedig)
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol (Diploma ôl-raddedig)

Gwaith Cymdeithasol (MA)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

Plentyndod ac Ieuenctid (MSc)
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder (MSc)
Addysg, Polisïau a Chymdeithas (MSc)
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (MSc)
Gwyddorau Cymdeithasol (MSc)

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig:

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (MA)