Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau ôl-raddedig rhan-amser a addysgir

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ôl-raddedig rhan-amser y gallwch eu hastudio ar y campws neu ar-lein.

Mae ein cymwysterau ôl-raddedig rhan-amser yn eich galluogi i wella eich gyrfa tra ymdopi a’ch ymrwymiadau personol neu broffesiynol eraill.

Gallwch gwblhau eich cymhwyster dros gyfnod hwy o amser, gan wneud cost y cwrs a'r llwyth gwaith yn haws ymdopi â nhw, yn ogystal â manteisio yn llawn ar y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr a chyfleusterau'r campws.

Mae gennym hefyd gyfleoedd i ddatblygu sgiliau a dod i wybod am bwnc newydd trwy wneud cwrs trosi.

Edrychwch ar ein cyrsiau llawn amser a rhan-amser

Chwiliwch am gwrs i gael gwybod os yw’ch pwnc dewisol yn cynnig astudio rhan-amser.

Students in lab

Cyrsiau rhan-amser

Mae cyrsiau ôl-raddedig rhan-amser ar gael mewn amrywiaeth o bynciau.

Male and female student working at table in library

Cyrsiau dysgu cyfunol

Mae dysgu cyfunol yn gyfuniad o ddysgu ar-lein a dysgu wyneb-yn-wyneb.

Cyrsiau dysgu o bell

Ymunwch â'n cymuned e-ddysgu ac astudio ar-lein mewn unrhyw le sy'n addas i chi.

Manteision astudio rhan-amser

Mae llawer o fanteision i astudio rhan-amser. Ymhlith y rhain y mae:

  • cydbwysedd rhwng astudio ag ymrwymiadau personol neu broffesiynol
  • gallu gweithio ac ennill incwm wrth astudio
  • ymdopi â'r gost o astudio'n well
  • y llwyth gwaith yn llai dwys
  • cyfle i wella eich gyrfa
  • gallu defnyddio pob un o’n gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr a chyfleusterau’r campws
  • cyfle i ddatblygu sgiliau a dod i wybod am bwnc newydd trwy wneud cwrs trosi.

Cyllid

Yn amodol ar fodloni meini prawf cymhwyster, a all roi sylw i hyd y rhaglen, mae gwahanol fenthyciadau, ysgoloriaethau, bwrsariaethau a grantiau ar gael i’ch helpu i ariannu eich addysg ôl-raddedig ran-amser. Mae’r cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

Cymorth ar gyfer astudio’n rhan-amser

Mae’r un gwasanaethau cymorth sydd ar gael i ôl-raddedigion amser llawn ar gael i ôl-raddedigion rhan-amser.

Ymhlith y gwasanaethau sydd ar gael y mae:

Os ydych yn dychwelyd i ddysgu, rydym yn cynnal amrywiaeth eang o ddosbarthiadau i helpu i wella technegau astudio. Mae cymorth hefyd ar gael i fyfyrwyr aeddfed a myfyrwyr sy'n rhieni.

Mae astudio'n rhan amser yn wych i fi gan fod hyblygrwydd y modiwlau'n caniatáu gwell cydbwysedd rhwng y byd academaidd ac amserlen waith brysur. Mae rhannu'r cwrs dros ddwy flynedd yn golygu bod gen i amser i feddwl am fy maes ymchwil PhD a llunio cynnig cryf.

Amelia Baugh, MA Llenyddiaeth Saesneg

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am raglenni ôl-raddedig rhan-amser a addysgir, cysylltwch â’n timau ôl-raddedig.

Gallwch danysgrifio hefyd i gael ein cylchlythyr i ôl-raddedigion er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw gyllid sydd ar gael, Diwrnodau Agored a mwy.