Ewch i’r prif gynnwys

Modiwlau unigol

Mae rhai o'n cyrsiau ôl-raddedig ar gael i'w hastudio fel modiwlau unigol.

Mae hyn yn rhoi cyfle i chi astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi. Nodwch nid yw'r modiwlau hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Physio skills session with Sue Annetts

Modiwlau ôl-raddedig yn y Gwyddorau Gofal Iechyd

Chwilio modiwlau ôl-raddedig a addysgir yn y Gwyddorau Gofal Iechyd.

eye examination

Modiwlau ôl-raddedig mewn Optometreg

Ystod o fodiwlau i helpu gweithwyr proffesiynol gofal llygaid wrth eu gwaith.

Pensaernïaeth

Mae’n bleser gennym gynnig detholiad o fodiwlau ôl-raddedig a addysgir gan yr MSc mewn Dylunio Adeiladau Amgylcheddol, rhaglen sydd wedi'i hachredu gan Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE).

Cemeg

Rydym yn falch o gynnig lleoedd ychwanegol ar ambell fodiwl arbenigol a addysgir ar lefel ôl-raddedig. Mae’r modiwlau hyn yn addas ar gyfer graddedigion cemeg neu ymarferwyr profiadol.

Rhoi Presgripsiynau’n Annibynnol gan Fferyllwyr

Rhaglen sydd wedi'i dylunio i baratoi fferyllwyr i weithio fel Rhagnodwyr Annibynnol, ac i fodloni’r safonau perthnasol a bennwyd gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC)

Compound Semiconductor Manufacturing

Dewisir y modiwlau annibynnol hyn o'r MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion (Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth) ac MSc mewn Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (Ysgol Peirianneg).

Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn y Gyfraith

Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb mewn astudio modiwlau lefel Meistr fel unedau sengl.

Addysg Weithredol

Nifer o gyrsiau byrsion am amrywiaeth o ddisgyblaethau busnes ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn falch i gynnig amrywiaeth o fodiwlau ôl-raddedig unigol.

Modiwlau unigol ôl-raddedig mewn Meddygaeth

Dewis o foldiwlau unigol sydd wedi eu cynllunio'n arbennig i gefnogi gweithwyr iechyd gofal proffesiynol gyda'u gwaith.

Ieithoedd Modern Tramor

Mae’r Ysgol Ieithoedd Modern yn falch o gynnig amrywiaeth o gyrsiau byr cyfieithu arbenigol i rai sy’n gweithio fel cyfieithwyr proffesiynol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.