Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd dysgu ôl-raddedigion

Mae ffioedd Ôl-raddedig yn dibynnu ar y cwrs, modd a lefel o astudio.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2020

Gwybodaeth ffioedd ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU, UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2020/21.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2019

Gwybodaeth ffioedd ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU, UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2019/20.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2018

Gwybodaeth ffioedd ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU, UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2018/19.

Blaendaliadau rhaglenni cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Darganfod os oes angen i chi dalu blaendal tuag at ffioedd dysgu eich cwrs er mwyn sicrhau lle.

Talu ffioedd dysgu

Gallwch dalu eich ffioedd dysgu mewn un o'r ffyrdd canlynol:

  • Talu'n llawn cyn neu ar ôl cofrestru
  • Talu trwy ddebyd uniongyrchol mewn tri rhandaliad (fel arfer yn daladwy ym mis Tachwedd, Ionawr ac Ebrill), neu mewn un rhandaliad os yw'r swm yn £300 neu lai.
  • Os nad ydyw debyd uniongyrchol yn ddewis, gallwch dalu un rhan o dair cyn neu ar ôl cofrestru, ac wedyn talu un rhan o dair o'r ffi ym mis Ionawr ac Ebrill.

Am ragor o wybodaeth am dalu ffioedd, gweler ein tudalennau myfyrwyr newydd.

Staws ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Mae statws ffioedd dysgu'n cael eu penderfynu yn ystod cyfnod prosesu ceisiadau, felly nid ydym yn gallu cadarnhau hyn o flaen llaw na chynghori am benderfyniadau statws ffioedd.

Os ydych yn ansicr o statws eich ffioedd, dylech gyfeirio at ein Egwyddorion arweiniol o asesu ffioedd. (Nodwch, mae'r ddogfen ar gael yn Saesneg yn unig)