Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd dysgu ôl-raddedig

Mae ffioedd Ôl-raddedig yn dibynnu ar y cwrs, modd a lefel o astudio.

Mynediad 2024

Ffioedd cyrsiau a addysgir

Gwybodaeth am ffioedd ar gyfer cyrsiau llawn amser, rhan amser a pharhaus yn 2023, a'n modiwlau annibynnol.

Ffioedd ymchwil

Dewch o hyd i'r ffioedd ar gyfer rhaglenni ymchwil ôl-raddedig 2024.

Talu ffioedd dysgu

Gallwch dalu eich ffioedd dysgu mewn un o'r ffyrdd canlynol:

  • Talu'n llawn cyn neu ar ôl cofrestru
  • Talu trwy ddebyd uniongyrchol mewn tri rhandaliad (fel arfer yn daladwy ym mis Tachwedd, Ionawr ac Ebrill), neu mewn un rhandaliad os yw'r swm yn £300 neu lai.
  • Os nad ydyw debyd uniongyrchol yn ddewis, gallwch dalu un rhan o dair cyn neu ar ôl cofrestru, ac wedyn talu un rhan o dair o'r ffi ym mis Ionawr ac Ebrill.

Am ragor o wybodaeth am dalu ffioedd, gweler ein tudalennau myfyrwyr newydd.

Staws ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Mae statws ffioedd dysgu'n cael eu penderfynu yn ystod cyfnod prosesu ceisiadau, felly nid ydym yn gallu cadarnhau hyn o flaen llaw na chynghori am benderfyniadau statws ffioedd.

Os ydych yn ansicr o statws eich ffioedd, dylech gyfeirio at ein Egwyddorion arweiniol o asesu ffioedd. (Nodwch, mae'r ddogfen ar gael yn Saesneg yn unig)

Blaendaliadau

A oes angen i chi dalu blaendal tuag at eich ffioedd dysgu er mwyn sicrhau eich lle astudio?

Blynyddoedd blaenorol

Ffioedd dysgu ôl-raddedig ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Postgraduate fee information for UK, EU and international students for 2023/24.

Ffioedd dysgu ôl-raddedig ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Postgraduate fee information for UK, EU and international students for 2022/23.

Ffioedd dysgu ôl-raddedig ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Gwybodaeth ffioedd ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr y DU, UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2021/22.