Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu Creadigol (MA)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Wedi'i haddysgu gan awduron proffesiynol, dyluniwyd y rhaglen hon ar gyfer awduron creadigol sy’n dymuno datblygu eu talentau.

Ehangwch eich galluoedd ysgrifennu a’ch syniadau creadigol gyda’n MA mewn Ysgrifennu Creadigol; rhaglen sydd wedi’i dylunio i ddatblygu eich gwybodaeth a pherffeithio eich siliau ysgrifennu mewn un neu fwy o genres llenyddol.

Wrth feistroli’r gallu i gynhyrchu gweithiau llenyddol coeth a medrus, fe gewch chi eich annog i gyflwyno gwaith i’w gyhoeddi a’i arddangos fel awdur proffesiynol sy’n datblygu.

Mae ein Diwrnod Diwydiannau Creadigol a’n Cyfresi Awduron Gwadd Ysgrifennu Creadigol wedi’u rhaglennu gyda chi mewn golwg. Fel myfyriwr gyda ni, byddwch yn mynd i weithdai, yn cael dosbarthiadau mewn pynciau amrywiol o fewn ysgrifennu creadigol ac yn datblygu eich sgiliau ymarferol o ran golygu ac adolygu.

Fel arloeswr ar gyfer Ysgrifennu Creadigol yn y DU, rydym yn meithrin talent newydd gyda nosweithiau Meic Agored a’n rhaglen Awduron Ymweld tra bod barddoniaeth a llenyddiaeth yn fyw ar draws y ddinas mewn mentrau megis Arbrawf Barddoniaeth Caerdydd. Mae academyddion a phobl creadigol yn taflu goleuni newydd ar ein gweithiau llenyddol gorau yn ein clwb llyfrau cyhoeddus unigryw, Sgwrs Llyfrau Caerdydd.

Un o’r uchafbwyntiau o hyd yw ein hencil ysgrifennu preswyl, sy’n eich galluogi i ganolbwyntio ar ystod o dechnegau ysgrifennu ac i gyflwyno eich gwaith creadigol eich hun o fewn amgylchedd cefnogol.

Gallwch hefyd fanteisio ar gyfleoedd i gael profiad yn addysgu ysgrifennu creadigol i israddedigion.

Yng Nghaerdydd, rydym yn ymddiddori yn y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth, diwylliant poblogaidd a theori. Mae ein harbenigwyr Llenyddiaeth Saesneg yn addysgu ar draws y rhychwant cronolegol llawn, o Saesneg Canol hyd at lenyddiaeth yr unfed ganrif ar hugain, gan ddod â’r ymchwil diweddaraf i greu portffolio modiwlau amrywiol. Mae Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd ymhlith y 100 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020).

Nodweddion unigryw

 • Dedicated teaching staff of professional writers;
 • Opportunities for hands-on experience in teaching Creative Writing;
 • Workshops and readings by eminent authors, along with Open Mic nights at a city centre venue, enabling you to share your writing with an audience to enhance your skills and confidence in public presentations;
 • Small Group workshops;

You will have the opportunity to attend a residential writing retreat at Gregynog Hall, a country mansion with a distinguished artistic heritage in mid-Wales.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Wedi ein pweru gan ymchwil arloesol, rydym yn dathlu chwilfrydedd, yn ymgysylltu mewn trafodaethau gwybodus a dadansoddi beirniadol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol - ar draws a thu hwnt i'n disgyblaethau.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 9066
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

1st or 2:1 UK Honours degree, or equivalent.

Applicants are not required to have a degree in a particular subject area; emphasis is placed on the quality of the portfolio of creative writing submitted with the application.

Applicants whose first language is not English

You must obtain a British Council IELTS score of at least 7.0 (with a minimum subscore of 6.5 in each component), or an equivalent English language qualification. An IELTS score of 6.5 (with a minimum subscore of 6.0 in each component) will be considered where you successfully complete the University’s ten-week pre-sessional English course. The extra element may be waived where you can provide sufficient evidence of suitable proficiency in the use of English.

Decisions are made on a continuous basis throughout the year, on the basis of written application and references received.

In addition to the application form and supporting documents you should also provide:

 • Copies of recent creative work (undergraduate work is welcome).
 • Around 3000 words of prose or 10 to 15 poems.  Obviously, the number of pages will vary according to the genre or work you are submitting.  Something you have previously submitted as part of your BA degree is acceptable.

We strongly advise that you have your application finalised by the end of July prior to starting in September.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The degree programme consists of four modules which are assessed at separate stages of the academic year. Overall, the degree is worth 180 credits. This is split by a portfolio of writing (60 credits),  two essays (60 credits) and a second portfolio (60 credits).

From May to September, you will devote your time to completing your second portfolio of writing, produced exclusively during the course.

You must successfully complete the second portfolio to gain your Master’s degree.

Throughout both semesters you will attend a writer’s workshop, which leads to the first portfolio of written work (approximately 6,000 words, with a critical commentary of 1,000 words). One-to-one sessions with portfolio tutors also run in your second semester.

The Research and Process in Creative Writing module explores the creative process from a range of perspectives: including as a theoretical construct, in the work of established writers, and in relation to the student writer. Assessment is in the form of a critical essay.

On the Teaching Creative Writing module, you will have the chance to sit in on undergraduate classes and to teach a session and to visit local schools and colleges. To complete the module you will successfully pass an essay on teaching creative writing.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Semester one

 • Research and Process in Creative Writing (submitted in January)
 • Portfolio One (to be completed in late March/early April)

Semester two

 • Teaching Creative Writing (submitted in May)
 • Portfolio Two (to be completed by mid-September at the end of the MA programme)

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is by a combination of small-group seminars, workshops, tutor led one-to-ones, placements in undergraduate classes and visits to outside schools and colleges and a three-day residential at Gregynog Hall.

You will be expected to read and analyse a range of critical and literary texts, read and assess peer work and develop self-reflective skills.

The learning activities will vary from module to module, but may include writing exercises, critical reading, analysis of craft, the presentation of critical and creative work to others, micro-teaching, etc. You are expected to give focused and constructive feedback in our supportive group workshops.

Additional information

Attending the portfolio one workshop is required. These workshops take place every Monday throughout each semester, between 2 p.m. – 6 p.m.

The Visiting Writer programme and Open Mic sessions also take place on Mondays. A schedule of visiting writers is supplied at induction.

The Writers’ Retreat at Gregynog usually takes place for four days in the first two weeks of December.

Run by alumni, Cardiff Review, a literary magazine of contemporary graduate writing, publishing fiction, nonfiction and poetry accepts monthly submissions from current Cardiff University students and alumni. 

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through submission of two portfolios and two essays over the course of your degree.

The second portfolio, completed between May-September in your second semester, must be successfully completed and passed for you to gain your Master’s degree.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor for the course of your studies. You are encouraged to regularly meet with your tutors to discuss your creative and critical (essay) projects.

In addition, you will have one-to-one supervision sessions with your allocated supervisor for portfolio two in the spring semester at times arranged directly with your supervisor.

Feedback

Written formative feedback is given weekly in the writer’s workshop, and in portfolio one-to-ones. 

Detailed summative feedback for the autumn and spring semester modules is provided in a collated and detailed review from the module leader and an assigned second marker. Formative feedback for portfolio two will be given via a supervision log, following each one-to-one supervision meeting. 

Detailed summative feedback for Portfolio 2 will include two detailed reports from both markers.

You will have one-to-one supervision sessions with your allocated supervisor for Portfolio 2 in the spring semester.
 

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Many of the skills you will gain through studying this course are transferable, especially in the spheres of teaching and the Creative Industry (e.g. editing, publishing and Arts Administration).

Through engagement with your programme of study, you will have the opportunity to practise and develop a number of skills. You will:

 • Develop oral and presentation skills, and the ability to address an audience
 • Become practised at working to weekly deadlines
 • Hone editing skills and think more analytically
 • Learn to communicate effectively, both orally and in writing
 • Take responsibility for your own learning programme and professional development
 • Network informally and formally with writers, publishers and teaching organisations

You will demonstrate knowledge and understanding, skills, qualities and attributes in the following areas:

Knowledge and Understanding

 • Awareness of the writing practice and creative process of published writers, past and present
 • Awareness of the subtleties and craft of specific genres
 • Increased awareness of, and skill in handling, voice, narrative point of view, character, setting and plot
 • Understanding of, and ability to discuss, the key components of creative writing pedagogy and practice

Intellectual (analytic and cognitive) skills

 • Ability to select and organise material purposefully
 • Ability to handle complex ideas with clarity in both essay and creative work
 • Ability to evaluate the strengths and weaknesses of peer work
 • Ability to reflect on own writing and redraft effectively

Subject specific skills

 • Ability to apply high level critical skills of close analysis to published creative and critical work
 • Ability to apply the same analysis to the student’s own creative text
 • For the essays, ability to sustain a critical argument and use a critical vocabulary and terminology
 • For the essay, awareness of the bibliographic conventions of the discipline and their role in communicating information
 • In all work – especially the creative: responsive to the workings of language, and especially to the nuances and subtleties of meaning

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2021/22 ar gael eto

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Gyrfaoedd graddedigion

Postgraduate study is a gateway to many careers within and beyond academia. Many overseas postgraduates return to lectureships with much enhanced career prospects. Example employers in the UK include Cardiff University, HMRC, Mencap, Poetry Wales Magazine, Teach First, and the Welsh Government, with jobs that include Creative Writing Lecturer, Librarian, Poet, Recruitment Consultant, Teacher, and Writer.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Alumni Discount Pilot Scheme

An alumni discount scheme for all master’s programmes offered by Cardiff Business School and conversion courses in subjects including journalism, geography and planning, and creative writing.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Creative writing, English literature