Gwneud Cais

Rydym yn croesawu myfyrwyr gydag amryw o gymwysterau a chyflawniadau sy'n dangos potensial i elwa o'n haddysgu a dysgu a arweinir gan ymchwil.

O’r broses gwneud cais ymlaen bu cefnogaeth gyson ar gael ar gyfer unrhyw gwestiwn a phryderon, ac mae’r un gefnogaeth wedi bodoli ar gyfer cofrestru a’r cwrs hefyd.

Cerys, MA Llenyddiaeth Saesneg
Male student hands holding pen, completing postgraduate application form

Sut i wneud cais

Canllaw cam wrth gam i’r broses gwneud cais i astudio cwrs ôl-raddedig.

Close up of a student sitting in a lecture hall

Meini Prawf Derbyn

Dysgwch mwy am ein hanghenion angenrheidiol i chi astudio yma ynghyd â gwybodaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth a mynediad gohiriedig.

Male and female student working at table in library

Ysgrifennu Cynnig Ymchwil

Gwnewch yn siŵr bod eich cynnig ymchwil yn cael ei groesawu drwy ddarllen ein canllaw.

Laptop

Ffurflenni gwneud cais

Gwell gwneud cais drwy’r post? Llwythwch y ffurflen i lawr, argraffwch a chwblhewch y ffurflenni angenrheidiol.

Woman writing on paper

Adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus

Darganfyddwch sut i gyflwyno cais am adborth ynghylch ymgais aflwyddiannus.

Hand on a computer mouse

Dychwelyd i gwblhau eich cais?

Gwybodaeth am sut i ddychwelyd a chwblhau eich cais ar gyfer astudio ôl-raddedig.

EU flag

EU applicants

Find out how the UK's decision to leave the European Union will affect applicants and prospective students from the EU.

Two male PG students walking out of a building

Ceisiadau ansafonol

Mae yna brosesau ymgeisio gwahanol ar gyfer ein cyrsiau Gwaith Cymdeithasol, Ymarfer Cyfreithiol (amser llawn), y Diploma Graddedig yn y Gyfraith (amser llawn), a Chwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar. Dyma wybodaeth i'ch helpu i wneud cais ar eu cyfer.

English language requirements

If you are an overseas applicant and your first language is not English, then you must have a proven level of English to study on our courses.

Visit out International pages to find out more.