Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â'r Brifysgol mewn nifer o ffyrdd.

Ymholiadau cyffredinol

Prifysgol Caerdydd
Caerdydd
Cymru
CF10 3AT
DU

Ffôn: +44 (0)29 2087 4000

Mewn argyfwng

Gallwch ffonio'r Swyddfa Diogelwch ar +44 (0)29 2087 4444.

Mae'r swyddfa ar agor 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos.

Timau a gwasanaethau eraill

Os oes gennych ymholiad penodol, cysylltwch â'r tîm perthnasol yn uniongyrchol.

Llety

Pwy i gysylltu â nhw os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am ein dewisiadau llety.

Ceisyddion

Ein manylion cyswllt wedi i chi wneud cais i astudio gyda ni.

Ysgolion Academaidd

Gwybodaeth am gysylltiadau penodol ar gyfer pob un o'n Hysgolion Academaidd.

Ymholiadau cwrs

Manyion cyswllt os oes gennych gwestiynau am ein cyrsiau.

Cynfyfyrwyr

Sut i gadw mewn cysylltiad gyda'r gwasanaeth i gynfyfyrwyr unwaith rydych chi wedi cwblhau eich astudiaethau.

Ymholiadau rhyngwladol

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol neu asiant, gallwch gysylltu â'n tîm ymroddedig.

Cefnogaeth TG

Manylion cyswllt er mwyn cael cymorth a chyngor ynglŷn â defnyddio ein gwasanaethau TG.

Ymholiadau'r cyfryngau

Manylion cyswllt ar gyfer ein staff cyfryngau a chyfathrebu.

Diogelwch a chysylltiadau brys

Manylion cyswllt os oes argyfwng neu ar gyfer unrhyw faterion diogelwch cyffredinol.

Ffioedd dysgu

Pwy i gysylltu â nhw os oes gennych gwestiynau am ffioedd dysgu.

Adborth am y wefan

Os hoffech chi roi gwybod am broblem neu os oes gennych chi adborth am ein gwefan, mae croeso i chi gysylltu.