Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltwch â ni

Dod o hyd i wybodaeth gyswllt ar gyfer amrywiaeth o ymholiadau.

Ymholiadau cyffredinol

Os oes gennych gwestiynau nad ydynt yn gysylltiedig ag astudio yn y Brifysgol, ffoniwch ein switsfwrdd ar +44 (0)29 2087 4000.

Enw Cyswllt Mewn Argyfwng

Am unrhyw faterion brys neu heb fod o frys, cysylltwch â'n Swyddfa Ddiogelwch 24 awr y dydd ar +44 (0)29 2087 4444.

Ymholiadau gan fyfyrwyr

Ymholiadau am y cwrs

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am ein cyrsiau neu os oes gennych ymholiad cyffredinol am astudio gyda ni.

Ymgeiswyr

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio gyda ni a bod gennych gwestiwn am eich cais presennol.

Myfyrwyr newydd a phresennol

Os ydych chi'n astudio gyda ni ar hyn o bryd, neu os byddwch chi'n ymuno â ni fel myfyriwr newydd yn fuan.

A group of young people sat on benches listening to a story

Cynfyfyrwyr

Os ydych chi'n gynfyfyriwr sy'n edrych i gysylltu â ni neu wirio eich cymwysterau.

Parent with student

Rhieni a chefnogwyr

Os ydych chi'n ceisio darparu cymorth a chefnogaeth i fyfyriwr presennol.

Cymorth TG

Cymorth TG

Manylion cyswllt er mwyn cael cymorth a chyngor ynglŷn â defnyddio ein gwasanaethau TG.

Rhannwch eich adborth

Cwynion

Rhowch wybod i ni os ydym wedi methu â bodloni eich disgwyliadau fel y gallwn wella.

Adborth am y wefan

Rydym yn croesawu unrhyw adborth a all fod gennych i wella ein gwasanaeth.