Ewch i’r prif gynnwys

UA 21 Cymdeithaseg

Rydym yn 10fed yn y DU, gyda GPA o 3.29. Pennir bod 100% o'n hamgylchedd ymchwil yn ffafriol i gynhyrchu ymchwil sy'n arwain y byd neu sy'n rhagorol yn rhyngwladol, sy'n ein gosod yn 5ed yn y DU am amgylchedd ymchwil.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar bum thema eang: anghydraddoldebau, rhaniadau ac amrywiaeth, diwylliant, rhyngweithio a bywyd bob dydd; trosedd, diogelwch a chyfiawnder; gwyddoniaeth, technoleg a risg; ac addysg, sgiliau a'r farchnad lafur.

Rydym yn meithrin cymuned ymchwil gynhwysol, amrywiol a chydweithredol. Mae cyflwyno gwaith 100% o'n staff cymwys i'r Uned Asesu hon yn adlewyrchu hynny.

Ein canlyniadau

Lefel ansawdd% 4 seren% 3 seren% 2 seren% 1 seren%Diddosbarth
Cyfanswm43.044.012.01.00.0
Allbynnau37.940.320.21.60.0
Effaith37.562.50.00.00.0
Amgylchedd75.025.00.00.00.0

Ein hamgylchedd ymchwil

Mae Cymdeithaseg yng Nghaerdydd yn elwa ar ei lleoliad yn rhan o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol ryngddisgyblaethol. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cymdeithaseg gyhoeddus a pholisïau yn seiliedig ar gydweithio ac ymgysylltu allanol helaeth. Rydym yn cynnal ymchwil arloesol ac effeithiol sy'n mynd i'r afael â 5 maes eang sy'n gorgyffwrdd: anghydraddoldebau, rhaniadau ac amrywiaeth, diwylliant, rhyngweithio a bywyd bob dydd, trosedd, diogelwch a chyfiawnder, gwyddoniaeth, technoleg a risg, ac addysg, sgiliau a'r farchnad lafur.

Rydym yn enwog am gynhyrchu ymchwil o safon uchel sydd o fudd i ystod eang o randdeiliaid allanol. Rydym yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr anacademaidd a werthfawrogir i gyd-gynhyrchu ymchwil ystyrlon ac rydym yn defnyddio ein canfyddiadau i lywio'r cyngor a'r hyfforddiant a roddwn i sefydliadau amrywiol.

Fe wnaethom sicrhau £27.7 miliwn mewn grantiau ymchwil yn ystod cyfnod y REF, gan bron ddyblu ein hincwm ymchwil ers 2014. Fe wnaethom oruchwylio dros 90 o raddau doethuriaeth a gwblhawyd f;e gafodd dros hanner y rhain eu hariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Fe wnaethom recriwtio 21 o gydweithwyr academaidd newydd yn y cyfnod REF hwn, gan hybu meysydd rhagoriaeth sydd wedi ennill eu plwyf. Mae'r penodiadau hyn, ochr yn ochr â sefydlu SPARC, parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol cyntaf y byd (buddsoddiad o £300 miliwn), yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gynnal bywiogrwydd ymchwil empirig a damcaniaethol wybodus mewn cymdeithaseg.

Dewch i gael gwybod am ein hymchwil

Rydym wedi ymrwymo i ymchwil sy'n seiliedig ar ddamcaniaethau gyda ffocws polisi clir sy'n rhyngddisgyblaethol, yn arloesol ac yn cael effaith.

getty stock

Beth yw camfanteisio’n rhywiol ar blant

Mae ymchwil arloesol Dr Sophie Hallett wedi gwneud barn pobl ifanc yn rhan annatod o benderfyniadau ynghylch eu gofal.

A woman taking a photo on her mobile phone in a crowded street.

Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae ein hymchwil yn rhyngddisgyblaethol, yn arloesol ac yn cael effaith. Rydym wedi ymrwymo i ymchwil ddamcaniaethol wybodus gyda ffocws polisi clir.

Three people sat on seats in a hallway

Effaith ymchwil Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn falch o'n record o gael effaith ar ddadl gyhoeddus, datblygu polisi ac arloesiadau sydd yn seiliedig ar ymarfer.