Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Rydym yn falch o'n record o gael effaith ar ddadl gyhoeddus, datblygu polisi ac arloesiadau sydd yn seiliedig ar ymarfer.

Mae'r llwyddiant rydym wedi ei fwynhau yn agweddau gwasanaeth cyhoeddus ein cenhadaeth yn adlewyrchu ein cysylltiadau hirsefydlog gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau cyhoeddus eraill ledled y wlad.

Uchafbwyntiau

Dentist examining patient

Supporting dental practices to make best use of the whole dental team

Developing self-evaluation tools to review skill-mix in dental teams.

Students in a science class

School Health Research Network

Improving young people’s health and wellbeing in schools.

Developing measures of poverty

Developing measures of poverty

Helping governments monitor progress towards the global Sustainable Development Goals for poverty and nutrition.

Smiling children

Lace Project

LACE: Improving educational experiences and attainment of looked after children.

Vulnerable woman sitting alone

Gwella'r ymateb i ddioddefwyr trais

Mae ein gwaith ymchwil wedi cyfrannu at weddnewid y gwasanaethau a gynigir i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol.

Teenager smoking

ASSIST: Arbrawf rhoi'r gorau i ysmygu mewn ysgolion

Nod cyffredinol ein rhaglen DECIPHer ASSIST yw mynd i'r afael â'r nifer sy'n dechrau ysmygu yn ysgolion y DU.

Policewoman in the community

Gwella plismona cymunedol

Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud i'r heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.

Photo taken by Flickr user epsos.

Gwella rheolaeth dros lifau arian anghyfreithlon ac adennill elw troseddau

Mae gwaith ymchwil gan yr Athro Mike Levi, ymhlith y cyntaf i ddarparu un o’r dadansoddiadau mwyaf trwyadl ac empirig o raddfa trosedd ariannol.