Yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod a siapio'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi; mae ein hymchwilwyr yn gwneud gwir wahaniaeth. Rydym yn dod yn ail yn genedlaethol ar gyfer effaith ein gwaith ymchwil ac ymhlith y pum prifysgol gorau yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil.

Uchafbwyntiau

Y gwirionedd am dlodi mewn gwaith

Achosion tlodi mewn gwaith, a sut gall newidiadau i bolisïau wneud gwahaniaeth.

Brain image

Yr astudiaeth fwyaf datblygedig o ddelweddu’r ymennydd yng Nghymru

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer yr astudiaeth ehangach a mwyaf datblygedig o ddelweddu’r ymennydd a gynhaliwyd erioed yng Nghymru

Safety app

Mathemategwyr yn cyfrifo’r ffordd fwya diogel adre

Mae ymchwilwyr yn datblygu algorithmau i ragfynegi tebygolrwydd damweiniau ar y ffyrdd yn llwyddiannus. Mae hyn yn creu’r posibilrwydd o ddatblygu ap ffôn symudol sy’n tywys cerddwyr ar hyd y llwybr mwyaf diogel yn hytrach na’r rhai cyflymaf

Archwilio

Hadyn Ellis Building

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Bees in hive

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Male and female PG students talking in the study hub

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy’n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol.

Cydweithio

About

Gweithio gyda ni

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector.

The ARCCA Machine Room

Cyfleusterau ymchwil

Mae ein cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ar gael i sefydliadau i'w llogi.

Ein hamgylchedd ymchwil

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Rydym wedi ennill y 5ed safle yn y DU am ansawdd ein hymchwil ac yr 2il safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil.

Dr Haley Gomez, School of Physics and Astronomy

Cynorthwyo ymchwilwyr

Mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu, cyfleusterau safonol, ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol.

Scientist checking blood samples

Uniondeb a Moeseg

Mae ein fframwaith llywodraethu yn ein helpu i sicrhau ymchwil o’r ansawdd uchaf a safonau moesegol.