Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn yr 2il safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil, ac rydym ymhlith y 5 prifysgol orau yn y DU am ragoriaeth ymchwil.

Rydym ni’n cynnal ymchwil ar draws amrywiaeth o themâu. Gallwch edrych drwy’r ymchwil yn ein canolfannau a’n grwpiau, cyhoeddiadau a Sefydliadau Ymchwil.

Rydym ni’n mynd i’r afael â heriau mawr ein hoes er mwyn sicrhau bod effaith fyd-eang i’n hymchwil.

Bydd ein diwylliant o arloesi, cymuned gref a chyfleusterau rhagorol yn eich helpu chi i gyflawni eich uchelgais o ran ymchwil.

Dan sylw

Mae ein hymchwil arloesol wedi gwella sut mae’r gwasanaethau brys yn meddwl, yn ymddwyn ac yn ymateb mewn sefyllfaoedd brys.

Ymchwilwyr yng Nghaerdydd ac UDA yn nodi mecanwaith posibl y tu ôl i’r sgîl-effaith hynod anghyffredin

Gallai dysgu peirianyddol arwain at asesiadau cyflym o ddaeargrynfeydd tanddwr

Archwilio

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy’n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol.

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector.

Mae ein cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ar gael i sefydliadau i'w llogi.

Ein hamgylchedd ymchwil

Bydd ein is-strategaeth ymchwil ac arloesedd newydd yn sicrhau bod ein gwaith yn cael effaith gadarnhaol ar gymdeithas a'n bod mewn sefyllfa dda i gyfrannu at iechyd, cyfoeth, diogelwch a lles cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

Mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu, cyfleusterau safonol, ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol.

Mae ein fframwaith llywodraethu yn ein helpu i sicrhau ymchwil o’r ansawdd uchaf a safonau moesegol.