Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym wedi ymrwymo i wneud gwaith ymchwil sy'n bwysig.

Archwilio

Mae ein sefydliadau yn dod â thalentau academaidd ynghyd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwys byd-eang.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Cadarnhawyd gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021 fod 90% o'n hymchwil yn arwain y byd neu’n rhyngwladol-ragorol.

Rydym ni’n mynd i’r afael â heriau mawr ein hoes er mwyn sicrhau bod effaith fyd-eang i’n hymchwil.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy’n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol.

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector.

Mae ein cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ar gael i sefydliadau i'w llogi.

Effaith ein hymchwil

Mae ein hacademyddion yn helpu newyddiadurwyr i wneud synnwyr o'r gwahanol reolau COVID-19 sydd mewn grym ledled y DU.

Mae gwaith yr Athro EJ Renold wedi sicrhau bod barn pobl ifanc yn ganolog i ddeddfwriaeth a pholisïau newydd.

Mae ein hymchwilwyr wedi datblygu adnodd newydd sy'n nodi'r aelwydydd sydd fwyaf angen cymorth i gynhesu eu cartrefi.

Ein hamgylchedd ymchwil

O ddatblygu ymchwilwyr i'n cyfleusterau o'r radd flaenaf, mae cefnogi arloesedd ymchwil wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu, cyfleusterau safonol, ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol.

Bydd ein is-strategaeth ymchwil ac arloesedd newydd yn sicrhau bod ein gwaith yn cael effaith gadarnhaol ar gymdeithas a'n bod mewn sefyllfa dda i gyfrannu at iechyd, cyfoeth, diogelwch a lles cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, y DU a ledled y byd.