Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym wedi ymrwymo i wneud gwaith ymchwil sy'n bwysig.

Newyddion diweddaraf

Ein hamgylchedd ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu, cyfleusterau safonol, ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy’n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol.

Drwy weithio â'r byd diwydiannol ledled y DU, rydym yn annog, cefnogi ac yn datblygu arloesedd.

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector.

Mae ein cyfleusterau ymchwil ar gael i sefydliadau i'w llogi.

Effaith ein hymchwil

Mae cydweithrediad rhwng yr Athro Pete Burnap ac Airbus wedi arwain at ffordd hollol newydd o ganfod ac atal meddalwedd maleisus.

Mae ymchwil gan academyddion yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi arwain at wella amodau gweithio miloedd o bobl.

Mae ein hymchwil wedi llywio'r penderfyniadau i warchod ein treftadaeth fetel, o ystorfeydd archeolegol sy'n cynnwys miliynau o arteffactau sy'n olrhain hanes dynol i longau eiconig gan gynnwys y Mary Rose, SS Great Britain Brunel a’r Armada Sbaenaidd.