Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn yr 2il safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil, ac rydym ymhlith y 5 prifysgol orau yn y DU am ragoriaeth ymchwil.

Rydym ni’n cynnal ymchwil ar draws amrywiaeth o themâu. Gallwch edrych drwy’r ymchwil yn ein canolfannau a’n grwpiau, cyhoeddiadau a Sefydliadau Ymchwil.

Rydym ni’n mynd i’r afael â heriau mawr ein hoes er mwyn sicrhau bod effaith fyd-eang i’n hymchwil.

Bydd ein diwylliant o arloesi, cymuned gref a chyfleusterau rhagorol yn eich helpu chi i gyflawni eich uchelgais o ran ymchwil.

Dan sylw

“Mae eich bodolaeth, eich personoliaeth, popeth rydych yn ei wneud, popeth rydych yn ei feddwl, popeth rydych wedi’i wneud - mae’r cyfan yna mewn ychydig litrau yn eich pen.”

Mae ymchwil newydd yn awgrymu na fyddai unigolion Du ac Ysbaenaidd yn y grwpiau incwm ac addysg isaf yn gallu fforddio deiet iachusach

Straeon o ymadawiad y Parisiaid i gyrraedd cynulleidfa ehangach drwy ffilm ddogfen wedi’i chyllido gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol

Archwilio

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy’n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol.

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector.

Mae ein cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ar gael i sefydliadau i'w llogi.

Ein hamgylchedd ymchwil

Ein nod yw bod ymhlith y 12 uchaf yn REF 2021 ar sail Grym Ymchwil.

Mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu, cyfleusterau safonol, ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol.

Mae ein fframwaith llywodraethu yn ein helpu i sicrhau ymchwil o’r ansawdd uchaf a safonau moesegol.