Yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer, yn gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod a siapio'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi; mae ein hymchwilwyr yn gwneud gwir wahaniaeth. Rydym yn dod yn ail yn genedlaethol ar gyfer effaith ein gwaith ymchwil ac ymhlith y pum prifysgol gorau yn y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil.

Uchafbwyntiau

Risso's dolphin entangled in a fishing line and plastic bag.

Troi'r llanw ar lygredd plastig

Sut mae plastig yn cyrraedd y môr, a beth allwn ni ei wneud i'w atal.

Plastic Bags

Siopwyr yn Lloegr yn cefnu ar fagiau plastig

Astudiaeth newydd yn dangos newid sylweddol mewn agweddau ac ymddygiad siopwyr ers dechrau codi tâl am fagiau plastig yn Lloegr flwyddyn yn ôl

Coffee cup and coffee beans

Lleihau’r defnydd o gwpanau coffi

Mae ymchwil gan Bewley’s a Phrifysgol Caerdydd yn nodi mesurau a all helpu i annog pobl sy’n yfed coffi i ddefnyddio cwpanau amldro

Archwilio

Hadyn Ellis Building

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

Bees in hive

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Male and female PG students talking in the study hub

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi’r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy’n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol.

Cydweithio

About

Gweithio gyda ni

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector.

The ARCCA Machine Room

Cyfleusterau ymchwil

Mae ein cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ar gael i sefydliadau i'w llogi.

Ein hamgylchedd ymchwil

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Rydym wedi ennill y 5ed safle yn y DU am ansawdd ein hymchwil ac yr 2il safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil.

Dr Haley Gomez, School of Physics and Astronomy

Cynorthwyo ymchwilwyr

Mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu, cyfleusterau safonol, ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol.

Scientist checking blood samples

Uniondeb a Moeseg

Mae ein fframwaith llywodraethu yn ein helpu i sicrhau ymchwil o’r ansawdd uchaf a safonau moesegol.