Ewch i’r prif gynnwys

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i’r afael â heriau o bwys sy’n wynebu cymdeithas, yr economi a’n hamgylchedd.

Mae ein hymchwil wedi effeithio ar feysydd mor amrywiol ag iechyd meddwl, seiberddiogelwch, ynni adnewyddadwy, y gwasanaethau brys, a pholisi’r llywodraeth.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn tynnu sylw at rai o’r meysydd sy’n cael effaith gadarnhaol ar ymchwil:

A firefighter carrying equipment walks away from a fire engine toward a building.

Gwella’r broses o wneud penderfyniadau yn y gwasanaethau brys

Mae ein hymchwil arloesol wedi gwella sut mae’r gwasanaethau brys yn meddwl, yn ymddwyn ac yn ymateb mewn sefyllfaoedd brys.

Trawsnewid perthnasoedd ac addysg rhyw yng Nghymru, Lloegr, ac yn rhyngwladol

Mae gwaith yr Athro EJ Renold wedi sicrhau bod barn pobl ifanc yn ganolog i ddeddfwriaeth a pholisïau newydd.

Image shows stylised image of a brain cell

Gwella cyfleoedd i bobl â chlefyd Huntington drwy ffisiotherapi

Mae ein hymchwil yn grymuso pobl â chlefyd Huntington i wneud ymarfer corff a chael ffisiotherapi i helpu i reoli eu symptomau.

aerial view of Cardiff showing teh castle and stadium and environs

Diwygio deddfwriaeth digartrefedd yng Nghymru

Arweiniodd ymchwil Dr Pete Mackie i ddeddfwriaeth digartrefedd Cymru at Ddeddf Tai (Cymru) 2014, ac mae wedi llywio dadleuon polisi yn yr Alban, Canada ac Awstralia.

Brain images

Past case studies

Mae ein hastudiaethau achos cynt yn tynnu sylw at rai o’r meysydd lle y gwnaethom gyflawni effaith gadarnhaol ar ymchwil.