Ewch i’r prif gynnwys

Cwrdd â’n harloeswyr

Dewch i gwrdd â rhai o’r bobl sy’n gweithio ar brosiectau sy’n cael effaith go iawn.

Nicole Ayiomamitou

Nicole Ayiomamitou

Cafodd Nicole Ayiomamitou gyfle i symud rhwng academia a byd busnes yn sgil partneriaeth gyda Panalpina. Mae'n trafod datblygiad offeryn rhagweld arloesol.

Gail Boniface

Gail Boniface

Mae Dr Gail Boniface yn esbonio pam yr oedd ymgysylltu ag ymarferwyr Therapi Galwedigaethol yn dyngedfennol wrth ddatblygu ei gyrfa a sut y gwnaeth hyn wella ansawdd ei hymchwil.

Jenna Bowen

Jenna Bowen

Ar ôl bwrlwm o arloesedd, aeth Dr Jenna Bowen ati i gyd-sefydlu cwmni newydd. O fewn blwyddyn, cafodd Jenna a'i phartneriaid busnes y gefnogaeth ariannol i sefydlu Cotton Mouton Diagnostics Ltd, sy'n manteisio ar fagneteg i ganfod arwyddion o glefydau.

Molly Courtenay

Molly Courtenay

Yr Athro Molly Courtenay sy'n esbonio pa mor werthfawr yw gweithio gyda byd diwydiant.

Rachel Errington

Rachel Errington

Yr Athro Rachel Errington sy'n sôn am ei hymdrechion i droi ymchwil yn driniaethau canser gwell.

Keith Harding

Keith Harding

Mae ei yrfa unigryw ym maes gwella clwyfau wedi arwain yr Athro Keith Harding i flaen y gad o ran arloesi clinigol.

Paul Harper

Paul Harper

Wrth wylio cleifion yn ciwio ar ward ysbyty ym Mumbai, death i’r amlwg i’r Athro Paul Harper sut gallai rhifau ddatrys problemau.

Graham Hutchings

Graham Hutchings

Newidiodd darganfyddiad gwyddonol gan yr Athro Graham Hutchings ei fywyd am byth.

Arwyn Tomos Jones

Arwyn Tomos Jones

Mae’r Athro Arwyn Tomos Jones yn egluro gwerth rhannu ei waith gyda’r cyhoedd yng Nghymru.

Jenny Kidd

Jenny Kidd

Mae ymchwil Dr Jenny Kidd wedi arwain at gyfleoedd i gydweithio’n greadigol â’r cyfryngau digidol.

Jenny Kitzinger

Jenny Kitzinger

Mae gwaith arloesol yr Athro Jenny Kitzinger yn ymchwilio i'r driniaeth ar gyfer cleifion sydd ag anafiadau trychinebus i'r ymennydd.

Dawn Mannay

Dawn Mannay

Dr Dawn Mannay explains how creative engagement allowed her research findings to make a bigger impact.

Christopher Marshall

Christopher Marshall

Mae gweithio ar draws sectorau wedi helpu’r Athro Christopher Marshall i gael effaith go iawn gyda’i waith ym maes meddygaeth niwclear.

Simon Moore

Simon Moore

Daeth yr Athro Simon Moore â diwydiant, academia, yr heddlu, Llywodraeth Cymru a chynghorau at ei gilydd i leihau troseddau ar y stryd.

Jacqui Mulville

Jacqui Mulville

Mae Dr Jacqui Mulville yn esbonio sut mae cynnwys y cyhoedd yn dwyn amrywiaeth eang o fuddiannau ar gyfer ei gwaith ym maes archeoleg.

Simon Murphy

Simon Murphy

Mae’r Athro Simon Murphy wedi sefydlu rhwydweithiau ar gyfer arloesedd ym maes gwella iechyd y cyhoedd.

George Pearce

George Pearce

Mae George Pearce, Rheolwr Gyfarwyddwr IAMP Media, yn egluro sut roedd bod yn un o raddedigion Prifysgol Caerdydd yn allweddol yn ei lwyddiant.

Katherine Shelton

Katherine Shelton

Bu i alwad ffôn gan elusen ar gyfer pobl ifanc ddigartref arwain at waith ar y cyd gyda Dr Katherine Shelton.

Ian Weeks

Ian Weeks

Yr Athro Ian Weeks sy’n edrych yn ôl ar sut y bu i’w arloesedd mewn diagnostig wella gofal cleifion, yn ogystal â chael effaith byd-eang a lansio busnesau llwyddiannus.

David Wyatt

David Wyatt

Mae Dr David Wyatt yn dangos sut mae prifysgolion yn gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol ac yn gwella bywydau pobl ifanc.

Emma Yhnell

Emma Yhnell

Mae Dr Emma Yhnell wedi cyflwyno ei hymchwil ynglŷn â chlefyd Huntington i gynulleidfaoedd newydd.