Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau ymchwil strategol

Mae datblygu cysylltiadau gyda chyrff academaidd eraill, diwydiant a'r llywodraeth yn hanfodol i ni wireddu ein huchelgais ymchwil.

Mae'r cysylltiadau hyn yn caniatáu i ni gyfuno arbenigedd ategol, cynyddu ein gallu ymchwil a'n helpu ni i ddefnyddio syniadau gwreiddiol i greu effaith yn y byd real. Maen nhw hefyd yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar draws sefydliadau a ffrydiau cyllid amgen i academyddion.

Grŵp Russell

Russell Group logo

Rydym yn rhan o Grŵp Russell, sy'n cynrychioli 24 o brif brifysgolion ymchwil y DU.

Yn 2012/13, roedd prifysgolion Grŵp Russell yn cyfrif am 74% (dros £3.5 biliwn) o grantiau ymchwil ac incwm contract prifysgolion y DU a 75% (dros £1.1 biliwn) o gyfanswm yr incwm gan y Cynghorau Ymchwil.

GW4

GW4 logo

Rydym ni'n aelod o GW4, sy'n dod â phedair prif brifysgol ymchwil De Orllewin Lloegr a Chymru at ei gilydd.

Gyda throsiant cyfunol sydd dros £1 biliwn, mae graddfa pŵer ymchwil GW4 yn sylweddol.

Llywodraeth Cymru

Welsh Government logo

Mae gennym ni gyswllt agos â Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys bod yn rhan o raglen Sêr Cymru. O fewn y rhaglen hon, ni sy'n arwain Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru.

Nod y rhwydwaith yw datblygu gwyddoniaeth sy'n arwain at driniaethau newydd mewn meysydd o angen meddygol sydd heb eu diwallu. Rydym ni hefyd yn ymwneud â gweithgareddau'n gysylltiedig â'r rhaglen Cydgyfeiriant newydd a gyllidir gan yr UE.

Prifysgolion Cymru

Universities Wales logo 16:9 -  (small)

Rydym ni'n cydweithio'n agos gydag Prifysgolion Cymru sy'n cynrychioli buddiannau prifysgolion yng Nghymru. Mae hefyd yn Gyngor Cenedlaethol i Brifysgolion y DU.

Academia Europaea

The logo for Academia Europaea

Mae Hyb Gwybodaeth Academia Europaea a leolir ym Mhrifysgol Caerdydd yn un o saith a gynhelir ledled Ewrop.

Nod yr Hyb yw cyfeirio at ragoriaeth academaidd ledled y DU a Gweriniaeth Iwerddon ac annog cydweithredu ar draws yr Academi. Mae hefyd yn chwarae rhan fawr wrth ddarparu tystiolaeth wyddonol ar gyfer llunio polisïau yn Ewrop, yn ogystal â hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol mewn ymchwil ac arloesedd.