Ewch i’r prif gynnwys
Collage of research images

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021

Cadarnhawyd gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021 fod 90% o'n hymchwil yn arwain y byd neu’n rhyngwladol-ragorol.

globe

11eg yn y DU am effaith

Mae ein hymchwil o fudd gwirioneddol i'r amgylchedd academaidd a’n cymdeithas.

people

14eg yn y DU am bŵer ein hymchwil

Mae pŵer ein hymchwil yn dangos maint ac ansawdd ein hymchwil.

academic-school

Un o 20 prifysgol orau'r DU

Rydym wedi cael ein hasesu'n annibynnol am ansawdd cyffredinol ein hymchwil, ein heffaith, a’n hamgylchedd ymchwil.

Mae’n wych gweld cynifer o feysydd rhagoriaeth, sy’n dangos cryfder ac arwyddocâd cyfraniadau Caerdydd ym meysydd ymchwil ac arloesedd yng Nghymru a’r DU. Mae’r canlyniadau hyn yn gydnabyddiaeth o greadigrwydd, arloesedd a gwaith caled ein cymuned academaidd, ar draws yr holl ddisgyblaethau. Mae hyn yn rhan o’n taith barhaus i greu diwylliant ymchwil cynhwysol a bywiog sy’n denu’r academyddion gorau. Mae hefyd yn adeiladu ar y rhagoriaeth a ddangosir gan y gyfres wych hon o ganlyniadau, gan weithio gyda’n llu o bartneriaid i gyflawni ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth.
Yr Athro Kim Graham, Rhag Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil, Arloesedd a Menter

Ein canlyniadau

Unedau asesu

Rydym wedi cyflwyno i 23 o'r 34 uned asesu, gan adlewyrchu ein hymchwil arloesol a rhyngddisgyblaethol.

Cyflwyniadau fesul ysgol academaidd

Dyma ein cyflwyniadau i'r unedau asesu fesul ysgol academaidd.

Gwybodaeth am REF

Gwybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF).

Ein hamgylchedd ymchwil

Ymchwilydd yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau

Trawsnewid diwylliant ymchwil

Rydym yn gwneud ein prifysgol yn lle mwy creadigol, cynhwysol, gonest ac agored ar gyfer cynnal ymchwil.

Nurse with a patient in a scanner

Cefnogi ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa

Rydym yn darparu cyngor hyfforddiant a gyrfaoedd ar gyfer ymchwilwyr drwy gydol eu gyrfa.

Buddsoddi mewn cyfleusterau

Rydym yn cynnal y gwaith uwchraddio mwyaf ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.

Ymchwil sydd ag effaith go iawn ar y byd

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws nifer o ddisgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu’r gymdeithas, yr economi a'r amgylchedd. Mae’r astudiaethau achos hyn yn amlygu rhai yn unig o’r meysydd lle rydyn ni’n cael effaith gadarnhaol o ran ein hymchwil.

A firefighter carrying equipment walks away from a fire engine toward a building.

Gwella’r broses o wneud penderfyniadau yn y gwasanaethau brys

Mae ein hymchwil arloesol wedi gwella sut mae’r gwasanaethau brys yn meddwl, yn ymddwyn ac yn ymateb mewn sefyllfaoedd brys.

families leave Paris

Edrych eto ar y ffordd mae pobl yn cofio’r Ail Ryfel Byd yn Ffrainc

Mae profiadau pobl unigol yn ganolog i ddealltwriaeth newydd o'r cyfnod hollbwysig hwn mewn hanes.

Professor Burnap with colleague in data lab

Canfod DNA ymosodiadau seibr

Mae cydweithrediad rhwng yr Athro Pete Burnap ac Airbus wedi arwain at ffordd hollol newydd o ganfod ac atal meddalwedd maleisus.