Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn ganolfan addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Cyrsiau

Cynigiwn raddau israddedig a graddau meistr a addysgir, rhaglenni ymchwil, rhaglenni proffesiynol a chyrsiau byr.

Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Our research is interdisciplinary, innovative and has impact. We are committed to theoretically informed research with a clear policy focus.

Porfessor Tom Hall, Pennaeth yr Ysgol, yn trafod beth sy’n gwneud ein Hysgol yn le gwych i astudio. Nodwch, mae’r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.
Adeilad Morgannwg

Amdanom ni

Rydym yn trin a thrafod y Gwyddorau Cymdeithasol mewn modd rhyngddisgyblaethol, gan greu amgylchedd addysgu ac ymchwil deinameg ac ymgysylltiol.

I.SOCSI Students

Myfyrwyr rhyngwladol

Rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth arbenigol rydym yn darparu i fyfyrwyr rhyngwladol yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

World social work day

Effaith ymchwil Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn falch o'n record o gael effaith ar ddadl gyhoeddus, datblygu polisi ac arloesiadau sydd yn seiliedig ar ymarfer.


Newyddion

Muslim mother and her son embrace and enjoy time in the city together.

Mae astudiaeth yn amlygu’r niwed y mae mamau a’u plant yn ei wynebu yn system loches y DU

6 Mehefin 2022

A PhD research student at Cardiff University’s School of Social Sciences has found that relationships between mothers and children are strained by the UK’s asylum system, with little support available for mothers.

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yw’r system a ddefnyddir i asesu ansawdd ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU.