Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol am ymchwil ac addysgu o ansawdd uchel.

Cyrsiau

Cynigiwn raddau israddedig a graddau meistr a addysgir, rhaglenni ymchwil, rhaglenni proffesiynol a chyrsiau byr.

Ymchwil

Our research is interdisciplinary, innovative and has impact. We are committed to theoretically informed research with a clear policy focus.

Dr Tom Hall, Pennaeth yr Ysgol, yn trafod beth sy’n gwneud ein Hysgol yn le gwych i astudio. Nodwch, mae’r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.
Adeilad Morgannwg

Amdanom ni

Rydym yn trin a thrafod y Gwyddorau Cymdeithasol mewn modd rhyngddisgyblaethol, gan greu amgylchedd addysgu ac ymchwil deinameg ac ymgysylltiol.

I.SOCSI Students

Myfyrwyr rhyngwladol

Rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth arbenigol rydym yn darparu i fyfyrwyr rhyngwladol yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

World social work day

Effaith

Rydym yn falch o'n record o gael effaith ar ddadl gyhoeddus, datblygu polisi ac arloesiadau sydd yn seiliedig ar ymarfer.


Sicrhau diogelwch a lles ein staff a’n myfyrwyr yw ein blaenoriaeth.