Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Yn Ysgol aml-ddisgyblaeth sy’n gwerthfawrogi manwl gywirdeb critigol, meddwl yn feirniadol a chwilfrydedd deallusol.

Nodwch fod y cyrsiau isod yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Athroniaeth MA Amser llawn, rhan-amser
Iaith ac Ieithyddiaeth MA Amser llawn, rhan-amser
Ieithyddiaeth Fforensig MA Amser llawn, rhan-amser
Ieithyddiaeth Gymhwysol MA Amser llawn, rhan-amser
Llenyddiaeth Saesneg MA Amser llawn, rhan-amser
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu MA Amser llawn, rhan-amser
Ysgrifennu Creadigol MA Amser llawn