Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Isod mae detholiad o brosiectau ymchwil WSA o'r blynyddoedd diwethaf. Ar gyfer prosiectau ymchwil cyfredol, parhaus gweler ein Ymchwil Flynyddol.

The Nagara Tradition of Temple Architecture: Continuity, Transformation, Renewal

An examination of the transformations and renewals of an architectural tradition across a millennium and a half in India to see how past and present can be studied both for their own sakes and for their mutual illumination.

AHRC funded project: Shelf-Life; Re-imagining the future of Carnegie Public Libraries

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Care for the City: Rethinking urbanism and ethics

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Correlating maintenance, energy efficiency and fuel poverty for traditional buildings in the UK

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Datblygu allbynnau gwell o offer efelychu thermol adeiladau i wella penderfyniadau wrth ddylunio adeiladau ynni isel (EPSRC)

Roedd yr ymchwil yn canolbwyntio ar y bwlch rhwng yr wybodaeth allbwn o offer efelychu perfformiad adeiladau (BPS) a'r hyn sydd ei angen mewn gwirionedd ar ddylunwyr adeiladau i wneud penderfyniadau dylunio gwybodus wrth ddylunio adeiladau carbon isel ynni-effeithlon.

Euro-Mediterranean Urban Voids Ecology (EMUVE)

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

harmonAC

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

iSERV CMB

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

The Low Carbon Built Environment (LCBE)

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

SMART-er

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy

Mae’r prosiect Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy’n cael ei arwain gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â Tata Steel.

Smart Operation for a Low Carbon Energy Region (SOLCER)

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Solcer House

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

Temples of Ashapuri

Shelf-Life asks if the uniquely controlled procurement of over 2600 public buildings across Britain and America around 100 years ago by the Carnegie Library Programme could benefit from some systematic thinking for their re-vitalisation at a time of crisis.

CircuBED – Cymhwyso’r economi gylchol i gynllun tai cymdeithasol

Ymchwil i roi economi gylchol ar waith mewn dinasoedd.

Eco-hammam: Low carbon technologies for lighting, heating and water recycling

Engaging key stakeholders with bespoke low-carbon technologies for lighting, heating and water recycling to sustain a Moroccan heritage

Trefi Temlau Tamil: Cadwraeth a Chynnen

Nod y prosiect yw darparu corff ymchwil awdurdodol i gyfeirio canllawiau cynhwysol a chynaliadwy ar gyfer cadwraeth a rheolaeth treftadaeth yn y dinasoedd temlau.

Ymarfer ymgysylltu: gwerth pensaer wrth drosglwyddo asedau cymunedol

The redevelopment of the Grange Pavilion by Grangetown communities, partners and Cardiff University’s Community Gateway.

Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni: EnergyREV

The EnergyREV Consortium will demonstrate how to deliver an equitable move to a zero-carbon future whilst enhancing the UK economy.

Rhaglen Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) SPECIFIC 2

Nod tîm ymchwil LCBE SPECIFIC 2 yw optimeiddio ‘dull seiliedig ar systemau cyfan’ i greu amgylchedd adeiledig carbon isel fforddiadwy, y gellir ei efelychu.

Defnyddio storio a chynhyrchu trydan adnewyddadwy er mwyn lleihau allyriadau carbon domestig a thrafnidiaeth

Mae’r prosiect yn ymchwilio i ynni bywyd cyflawn, carbon a chost system cynhyrchu ynni adnewyddadwy integredig.

Tyfu Bwyd Trefol - Beth yw ein hopsiynau?

Sut gall pobl leihau effaith eu bwyd?

Ansawdd Aer Dan Do ac Awyr Agored De Cymru

Cymharu ansawdd aer dan do ac awyr agored ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Harbourview

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd porthladdoedd fel treftadaeth arfordirol.

Ymchwil Tai Cymdeithasol ar Ynni o Ddata Cymru (SHREWD)

An energy database for social housing in Wales to inform housing and energy efficiency policies.

Creu’r Dychymyg Trefol: Ffotograffiaeth, Dirywiad a Dadeni

Trafod creu tri “dychymyg trefol” gwahanol yn ystod dau gylch o ailddatblygu trefol.

Gwaith adnewyddu betws Palas El Partal rhwng 2013 a 2017

Mae’r ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ddeilliannau arloesol y gwaith adnewyddu diweddaraf i Fetws Palas El Partal (2013-2017).

Gwneud Penderfyniadau ym maes Dylunio a Datblygu Adfywiol

Focusing on pushing the built environment beyond net-zero towards regenerating and restoring it.

Rôl ganolog cynsail pensaernïol mewn dylunio pensaernïol cynaliadwy

Hyrwyddo esblygiad critigol drwy integreiddio iaith cynaliadwyedd ac ansawdd dylunio.

Addysgeg wedi'i ymgorffori: cyflwyno 'arwahanrwydd' mewn addysg bensaernïol

Mae'r ymchwil yn archwilio gwerth addysgol a moesegol addysgeg wedi'i ymgorffori ac addysgeg arwahanrwydd i addysg bensaernïol.

Topologic: gwella cynrychiolaeth gofod mewn amgylcheddau modelu 3D

Defnyddio topoleg gyfrifiadurol i gynorthwyo gyda chreu a dadansoddi'r modelau gwybodaeth adeiladu cysyniadol ysgafnaf, mwyaf dealladwy.