Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Rydym yn frwdfrydig ynglŷn â chreu amgylchedd adeiledig fydd yn gwella bywydau pobl heb ddinistrio'r blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Rydyn ni’n cynnig yr holl ystod o gymwysterau y bydd eu hangen i fod yn bensaer cofrestredig yn y Deyrnas Unedig.

Mae ein graddau BA Astudiaethau Pensaernïol (Rhan 1), Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch, Rhan 2) a Diploma/MA Astudiaethau Proffesiynol (Rhan 3) wedi'u cymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB).

Israddedig

Israddedig

Nod ein rhaglenni Israddedig yw cynnig y sgiliau sydd eu hangen ar raddedigion Ysgol Pensaernïaeth Cymru i ddylunio a chreu adeiladau hyfryd sy'n ymateb i gyd-destunau technolegol, cymdeithasol, diwylliannol, economaidd a phroffesiynol sy'n newid.

Ôl-raddedig a addysgir

Ôl-raddedig a addysgir

Mae rhaglenni gradd Meistr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau sy'n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil a'n harbenigedd ym meysydd cynaliadwyedd, cadwraeth, astudiaethau proffesiynol, dylunio trefol a chynaliadwyedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr ymchwil weithio ac astudio ochr yn ochr ag academyddion sydd wedi'u cydnabod yn rhyngwladol.