Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Rydym yn frwdfrydig ynglŷn â chreu amgylchedd adeiledig fydd yn gwella bywydau pobl heb ddinistrio'r blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Rydyn ni’n cynnig yr holl ystod o gymwysterau y bydd eu hangen i fod yn bensaer cofrestredig yn y Deyrnas Unedig.

Mae ein graddau BA Astudiaethau Pensaernïol (Rhan 1), Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch, Rhan 2) a Diploma/MA Astudiaethau Proffesiynol (Rhan 3) wedi'u cymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB).

Undergraduate students in studio

Israddedig

Nod ein rhaglenni Israddedig yw cynnig y sgiliau sydd eu hangen ar raddedigion Ysgol Pensaernïaeth Cymru i ddylunio a chreu adeiladau hyfryd sy'n ymateb i gyd-destunau technolegol, cymdeithasol, diwylliannol, economaidd a phroffesiynol sy'n newid.

Student in workshop

Ôl-raddedig a addysgir

Mae rhaglenni gradd Meistr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau sy'n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil a'n harbenigedd ym meysydd cynaliadwyedd, cadwraeth, astudiaethau proffesiynol, dylunio trefol a chynaliadwyedd.

Postgraduate research student in library

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr ymchwil weithio ac astudio ochr yn ochr ag academyddion sydd wedi'u cydnabod yn rhyngwladol.

Students on the 2018 Low Carbon Design Programme

Rhaglen Haf

Mae’r rhaglen yn dwyn ynghyd israddedigion a chyw raddedigion rhyngwladol o ysgolion pensaernïaeth a disgyblaethau amgylchedd adeiledig eraill sy’n awyddus i gael profiad o ddylunio carbon isel yn y DU.