Ewch i’r prif gynnwys

Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy

Mae’r prosiect Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy’n cael ei arwain gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â Tata Steel.

Bydd y prosiect yn dylunio, yn modelu, yn profi, yn prototeipio ac yn monitro systemau adeiladau carbon isel drwy gynnwys casglwyr solar mewn wyth ‘adeilad mewn defnydd’ yn ardaloedd cydgyfeirio Cymru. Mae’r mathau o adeiladau’n cynnwys adeiladau preswyl, masnachol (swyddfeydd neu siopau), diwydiannol a sefydliadol (ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal).

Ewch i wefan y prosiect Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy

Cysylltu

Yr Athro Phillip Jones

Yr Athro Phillip Jones

Cadeirydd Gwyddoniaeth Pensaernïol a Chadeirydd y Sefydliad Ymchwil Carbon isel (LCRI)

Email
jonesp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4078