Ewch i’r prif gynnwys

Gweithredu Doeth ar gyfer Rhanbarth Ynni Carbon Isel (SOLCER)

Nod y prosiect Gweithrediadau Deallus ar gyfer Rhanbarth Ynni Carbon Isel (SOLCER) oedd gweithredu cyfuniadau o dechnolegau carbon isel sy'n bodoli eisoes ac sy'n datblygu drwy ddull sy'n seiliedig ar systemau i wneud y defnydd gorau posibl o ynni wrth gynhyrchu.

Ymchwiliodd prosiect SOLCER i gyfuniadau o atebion carbon isel priodol gan gynnwys:

  • cyflenwad ynni adnewyddadwy
  • storio priodol
  • effeithlon, llai o alw.

Gwnaed ymchwiliadau ar wahanol raddfeydd o adeiladau unigol, safleoedd cymunedol, diwydiannol ac ardaloedd ar raddfa awdurdod lleol/rhanbarthol.

Gweithiodd ymchwilwyr o'r LCRI a sefydliadau diwydiannol priodol, o safbwynt cyflenwr, gosodwr a defnyddwyr gyda'i gilydd i ysgogi'r defnydd o systemau carbon isel.

Drwy gyfres o astudiaethau achos, helpodd Solcer i ddysgu gwersi priodol am y gyrwyr a'r rhwystrau sy'n atal technolegau carbon isel rhag cael eu cyflwyno ar raddfa fawr. Helpodd yr astudiaethau achos hyn hefyd i ddeall y potensial i gyfateb i'r cyflenwad ynni a'r galw mewn gwahanol sefyllfaoedd i bennu technolegau storio priodol

Ewch i wefan SOLCER.

Cysylltu

Yr Athro Jo Patterson

Yr Athro Jo Patterson

Professorial Research Fellow

Email
patterson@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4754