Ewch i’r prif gynnwys

Monitro Hygrothermol Paneli Mewnlenwi Amnewid Fframiau Pren 

small white timber-framed house behind a wall

Diben y prosiect hwn oedd asesu’r risg o anwedd interstitaidd a chynnwys lleithder uwch mewn paneli mewnlenwi amnewid ar gyfer adeiladau hanesyddol â fframiau pren, yn ogystal â’r effeithiau posibl ar y ffabrig hanesyddol o’u hamgylch.

Gwnaeth y prosiect fonitro ffug baneli corfforol, a hynny o ganlyniad i’r cyfyngiadau sydd ynghlwm wrth ddefnyddio technoleg efelychu cyfrifiadurol a monitro byd go iawn. Roedd y paneli hyn yn ffurfio wal ogleddol cell brawf fach gyda hinsawdd fewnol a reolir yn amgylcheddol yn ystod y tymor tywydd oer pan ddefnyddir gwres. Roedd yn cynnwys pedwar gwahanol banel mewnlenwi newydd a osodwyd o fewn fframiau derw a gafodd eu hadfer. Y deunyddiau mewnlenwi a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth hon oedd plethwaith a chlai, sef cyfansawdd o ffibr pren a manylion gwlân pren, bwrdd corc estynedig, a hempcrete.

Cafodd yr amodau hygrothermol o fewn y paneli eu monitro gan ddefnyddio synwyryddion wedi'u mewnosod, gan gynhyrchu data amser real ar lefelau lleithder ac amrywiadau o ran tymheredd. Ar yr un pryd, cynhaliwyd efelychiadau hygrothermol gan ddefnyddio data hinsawdd mewnol ac allanol go iawn er mwyn cymharu â'r mesuriadau ffisegol, a ganiataodd werthusiad o ddibynadwyedd y modelu rhifiadol ar gyfer y math hwn o adeiladu. Ar ben hynny, mesurwyd dargludedd thermol y paneli mewnlenwi er mwyn cael gwell ddealltwriaeth o’u perfformiad mewn amodau yn y byd go iawn.

Ar ôl dod i derfyn â 2 flynedd o fonitro, enillwyd cyllid dilynol er mwyn i’r broses fonitro fynd rhagddi. Cafodd y canlyniadau eu rhannu mewn cyhoeddiadau academaidd a chyhoeddiadau’r diwydiant, a'r gobaith yw y bydd y rhain yn llywio newidiadau i ganllawiau o ran arferion gorau.

Diben y prosiect hwn oedd asesu’r risg o anwedd interstitaidd a chynnwys lleithder uwch mewn paneli mewnlenwi amnewid ar gyfer adeiladau hanesyddol â fframiau pren.

Prif Ymchwilydd

Co-Investigator

Picture of Oriel Prizeman

Yr Athro Oriel Prizeman

Athro Cadwraeth Adeiladu Cynaliadwy

Telephone
+44 29208 75967
Email
PrizemanO@caerdydd.ac.uk

Cydweithredwyr

  • Prifysgol Caerfaddon
  • UK Hempcrete
  • Ty Mawr Lime Ltd
  • Royston Davies Conservation Builders