Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth Arwahanrwydd: Corff / Cyfryngau / Gofod

AoA

Mae hanner canrif wedi mynd heibio ers i syniadau amaralloldeb ac anghyfnewidioldeb dreiddio i drafodaethau pensaernïol. Wedi'i drafod fel ffyrdd newydd a chreadigol o fodoli yn hytrach nag adlewyrchiadau gwyrgam o'r hunan, roedd patrymau o'r fath yn herio canfyddiadau deuol o ddiwylliannau a hegemonïau pensaernïol.

Mae'r berthynas rhwng arwahanrwydd a disgyblaeth pensaernïaeth, fodd bynnag, yn llawer mwy cymhleth a pharhaus. Gan roi trwydded i ddiffiniadau lluosog o'r canonaidd a'r priodol, mae pensaernïaeth wedi'i beirniadu am ei diddordeb parhaus mewn gorchmynion diwylliannol, esthetig a mathemategol. Drwy ei hymarfer, ei theori a'i chyfryngau, fodd bynnag, mae pensaernïaeth wedi cadarnhau, herio ac ailddyfeisio'r gorchmynion hyn, gan ddiffinio a chwestiynu’r normadol ar yr un pryd.

I'r perwyl hwn, dadleuwn y gall holi hanesyddiaethau, daearyddiaethau, cymdeithasegau, a seicolegau pensaernïaeth ddangos hydrinedd a gallu’r ddisgyblaeth i gynnig llwybr, cysgod, neu gywiro’r hyn a ystyriwyd fel 'arall' yn flaenorol.

Sefydlwyd y gymuned ymchwil Pensaernïaeth Arwahanrwydd i astudio arwahanrwydd fel arfer gofodol, tacteg drefol, eiconograffeg, cyflwr hylifedd, troseddiad yn erbyn gorchmynion cymdeithasol, diwylliannol a hanesyddol ac ati.

Er mwyn ysgogi trafodaeth bellach a rhannu rhagor o wybodaeth, mae’r Gymuned yn cynnal Symposiwm ac yn sefydlu Ystorfa Ddigidol i gefnogi’r gwaith o archwilio pensaernïaeth hanesyddol a chyfoes o arwahanrwydd yn rhyngddisgyblaethol ac yn cychwyn trafodaethau ar sut y gall dyluniad herio trefn ddiwylliannol a chefnogi anheddau mwy amrywiol a chynhwysol o’r gorffennol i’r presennol.

Ystorfa ar-lein

Ein nod yw sefydlu ystorfa ar-lein a rhad ac am ddim o gyfeiriadau clywedol, gweledol a chwmpasog perthnasol a all gefnogi ymgysylltiad academyddion, dylunwyr ac addysgwyr yn well â phrosiectau arwahanrwydd yn yr amgylchedd adeiledig.

Bydd gwybodaeth a meini prawf ar gyfer cyflwyno cynnwys i'r ystorfa hon ar gael ar ôl y symposiwm.

Cydweithwyr sy'n rhan o'r prosiect

Dr Dimitra Ntzani, Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Dr Nick Mols, Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Dr Sophia Banou, Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste

Dr Yue Zhuang, Prifysgol Caerwysg