Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Gofod Cyhoeddus ac Astudio Tiriogaethau Trefol

Public Space and the Study of Urban Territories

Mae’r grŵp ymchwil ac ysgolheictod Trefolrwydd yn cynnal darlith wadd gan yr Athro Andrea Mubi Brighenti i drafod lleoedd cyhoeddus ac astudio tiriogaethau trefol.

Dyddiad: Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023, 12:30 - 13:30

Siaradwr: Yr Athro Andrea Mubi Brighenti, Prifysgol Trento, yr Eidal

Yn y ddarlith hon, mae’r Athro Brighenti yn ceisio cyflwyno tiriogaetheg yn ddull ymchwil y gellir ei ddefnyddio mewn ffordd sensitif i astudio gofod cyhoeddus. Bydd yn ystyried y mannau cyfarfod rhwng theori gymdeithasol, ethnograffeg, daearyddiaeth ddynol a dylunio, sef offer defnyddiol er mwyn astudio’r broses o fynd ati i greu tiriogaeth. Mae pob tiriogaeth yn cael ei llunio gan rymoedd dychymyg a ffigurol bywyd cymdeithasol wrth i’r rhain gael eu hymgorffori mewn set o ddeunyddiau. Gan ddechrau o'r rhagdybiaeth hon, hoffai ddangos ychydig o achosion ac enghreifftiau posibl yn y dyfodol ym maes astudiaethau trefol.

Athro Theori Gymdeithasol a Gofod a Diwylliant yn Adran Cymdeithaseg, Prifysgol Trento, yr Eidal yw Andrea Mubi Brighenti. Mae ei bynciau ymchwil yn ymdrin yn fras â materion sy’n ymdrin â gofod, grym a’r gymdeithas. Ef yw awdur Elias Canetti and Social Theory (Bloomsbury, 2023). The Bond of Creation; (gyda Mattias Kärrholm) Animated LandsStudies in Territoriology (Gwasg Prifysgol Nebraska, 2020);Teoria Sociale. Un percorso introduttivo [Social Theory. An Introduction] (Meltemi, 2020), The Ambiguous Multiplicities: Materials, episteme and politics of some cluttered social formations (Palgrave Macmillan, 2014), Visibility in Social Theory and Social Research (Palgrave Macmillan, 2010) aTerritori migranti [Migrant Territories. Space and Control of Global Mobility] (ombre corte, 2009). Ei wefan ymchwil yw www.capacitedaffect.net

Ymunwch â’r Cyfarfod Zoom

Cyfeirnod y cyfarfod: 889 8613 4848
Cyfrinair: 624008

Cofrestru Symposiwm 2023

AoA

Pensaernïaeth Arwahanrwydd: Corff, Cyfryngau, Gofod yn cael ei gynnal ar 7 ac 8 Medi 2023, yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd.

Nod y symposiwm hwn yw galw, sefydlu ac ehangu cymuned ymchwil weithredol ar draws sefydliadau GW4 a thu hwnt, plannu hadau ar gyfer cysylltiadau hanfodol â chymunedau sydd wedi ymddieithrio’n gymdeithasol ac yn ddiwylliannol a myfyrio ar ffyrdd y gall pensaernïaeth feithrin eu grym creadigol a’u cydnerthedd. Fel y cyfryw, mae’n gwneud y canlynol:

  • gwahodd ymchwilwyr sy'n archwilio arwahanrwydd o safbwyntiau disgyblaethol amrywiol, i rannu fframweithiau damcaniaethol a methodolegol a thrafod astudiaethau achos arloesol
  • helpu i ysgogi creu ystorfa ar-lein y gellir ei chyrchu am ddim sy'n rhannu cynnwys perthnasol ac yn cefnogi ymgysylltiad academyddion, dylunwyr ac addysgwyr â phrosiectau newidiol yn yr amgylchedd adeiledig
  • creu cyfleoedd ar gyfer cynhyrchu cyfnodolyn academaidd pwrpasol ar y themâu hyn
  • cefnogi trafodaethau ar brosiectau yn y dyfodol, a ffyrdd o ariannu a chynnal gweithredu yn y dyfodol

Gallwn gadarnhau mae ein prif siaradwr fydd:

Gall cyfraniadau sy’n trafod sut y gall pensaernïaeth arwahanrwydd herio gorchmynion diwylliannol a chefnogi darnau cynhwysol a thramgwyddus ein helpu i ddamcaniaethu ar ddyfodol addawol y ddau syniad (pensaernïaeth ac arwahanrwydd), datgelu eu cyflwr presennol, ac archwilio eu gorffennol amrywiol.

Mae’r symposiwm yn gwahodd cyfoedion academaidd i drafod arwahanrwydd fel amod sydd wedi’i ymgorffori a’i wreiddio wrth ystyried a dadansoddi patrymau pensaernïol/gofodol/rhanbarthol.  O astudiaethau hanesyddiaethol, eiconograffyddol, ffurfiol ar gyfnewidioldeb rheolau sefydledig, i ddadansoddiadau’r cyfryngau cymdeithasol a digidol o gorfforaethau yr effeithiwyd arnynt gan rywedd, hiliaeth, heintiau, rhyfel, mudo ac ati, dymunwn ddod ag ystod o ysgolheigion amrywiol ynghyd ac ail-gychwyn trafodaethau ar bensaernïaeth arwahanrwydd a'u canfyddiadau o fewn diwylliannau gweledol.

Ein dymuniad a'n blaenoriaeth yw dod â phobl ynghyd yn gorfforol a chefnogi cyfranogiad mewn gweithdai a thrafodaethau ehangach yn well. Gall y pwyllgor archwilio ceisiadau eithriadol am gyfranogiad/cyflwyniadau ar-lein os yw’r rhain yn hanfodol ar gyfer cefnogi cynulliad amrywiol a chynhwysol fesul achos. Rhoddir blaenoriaeth i’r sawl a all gymryd rhan yn y ddau ddiwrnod a’r gweithdai a’r digwyddiadau dilynol.

Gweld y rhaglen lawn

Dyddiadau pwysig

DyddiadDigwyddiad
5 Mai 2023Galw am gyflwyniadau papur 15 munud
7 Gorffennaf 2023Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodebau
14 Gorffennaf 2023Hysbysiad derbyn / Cofrestru'n agor
14 Awst 2023Cyhoeddi’r rhaglen
1 Medi 2023Dyddiad cau ar gyfer cofrestru
7-8 Medi 2023Sesiynau cynhadledd a gweithdai grŵp

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn Arddangos: Arddangosfa Myfyrwyr 2022

Mae arddangosfa flynyddol myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru, sy’n cael ei lansio ar 23 Mehefin 2023, yn arddangos creadigrwydd ac arloesedd ein myfyrwyr.

Productive Disruptive AAE conference

Cynhadledd Cymdeithas Addysgwyr ym maes Pensaernïaeth 2023

Bydd cynhadledd yr AAE yn cael ei chynnal rhwng 12-15 Gorffennaf 2023 yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU.