Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Tai Cymdeithasol ar Ynni o Ddata Cymru (SHREWD)

In-home device
In-home device

Cronfa ddata ynni ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru er mwyn llywio polisïau tai ac effeithlonrwydd ynni, megis y Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) fydd yn galluogi gwerthusiad yr ymyriadau.

Mae'r prosiect SHREWD yn cael ei ariannu yn rhan o'r Labordy Ymchwil Ynni Deallusol (SERL) a fydd yn creu cronfa ddata ynni ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru i lywio polisïau tai ac effeithlonrwydd ynni, megis y Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS). Bydd SHREWD yn recriwtio aelwydydd o'r sector tai cymdeithasol ac yn defnyddio data a gafwyd gan landlordiaid cymdeithasol i fonitro effaith ymyriadau. Bydd arsyllfa SERL yn cael ei ddefnyddio er mwyn cymharu canlyniadau gyda stoc tai ehangach y DU.

Partneriaid

Fel partneriaid yn y Labordy Ymchwil Ynni Deallusol (SERL) ehangach:

  • Coleg Prifysgol Llundain (UCL) (sefydliad arweiniol)
  • Prifysgol Essex – Archif Data'r DU
  • Prifysgol Caeredin – Ysgol Gwybodeg
  • Prifysgol Leeds Beckett
  • Prifysgol Loughborough
  • Prifysgol Southampton
  • Ymddiriedaeth Arbed Ynni

Cyllid

EPSRC

Cyswllt

Yr Athro Chris Tweed

Yr Athro Chris Tweed

Pennaeth yr Ysgol, Cadair Dylunio Cynaliadwy

Email
tweedac@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6207
Dr Simon Lannon

Dr Simon Lannon

Research Fellow

Email
lannon@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4437