Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Mae gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru ethos o 'greadigrwydd ar sail gadarn' yn ategu'r holl ymchwil ac addysg ac sy'n dangos ein hymrwymiad parhaus i ymgysylltu â phroblemau byd go iawn.

Cyflawnir ein heffaith drwy waith tîm mewnol a chydweithio â'r llywodraeth, diwydiant a chyrff anllywodraethol. Drwy'r cydweithrediadau hyn, nod ein hymchwil yw trawsnewid bywyd bob dydd mewn pedwar prif faes effaith: cynaliadwyedd ac ynni, perfformiad diwydiant, treftadaeth, lles cymunedau a chyfiawnder cymdeithasol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein hymchwilwyr wedi datblygu: dulliau fforddiadwy o ôl-osod tai yn gynaliadwy, meddalwedd i wella perfformiad y diwydiant, ymgysylltu â chymunedau i gryfhau eu rhagolygon, rhwydweithio gyda chymunedau yn ymgyrchu i achub adeiladau hanesyddol rhag cael eu dymchwel a'u datblygu, ynghyd â Chronfa Henebion y Byd a Llywodraeth Madhya Pradesh, strategaeth gadwraeth, canolfan ymwelwyr, a theithiau cerdded treftadaeth gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol India.

Mae tri phrosiect wedi aeddfedu yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddod yn Astudiaethau Achos Effaith:

Solcer House

Sbarduno buddsoddiad i dai fforddiadwy, carbon isel ledled Cymru

Mae ein hymchwilwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi dylunio ac wedi adeiladu'r tŷ carbon isel fforddiadwy cyntaf yn y DU gan ddefnyddio technolegau sydd ar gael yn y farchnad.

Rhoi sylw i dlodi tanwydd

Mae ein hymchwilwyr wedi datblygu adnodd newydd sy'n nodi'r aelwydydd sydd fwyaf angen cymorth i gynhesu eu cartrefi.

Changing EU directives

Gwella effeithlonrwydd ynni gwasanaethau adeiladu yn y DU ac yn Ewrop

Mae ein hymchwilwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi treialu a gweithredu ffordd fwy effeithiol o fonitro adeiladau a’u gwasanaethau i nodi perfformiad ynni gwael, cynyddu effeithlonrwydd a lleihau allyriadau carbon. performance, increase efficiency and reduce carbon emissions.