Ewch i’r prif gynnwys

Gwerthusiad tymor hir o gartrefi Cyngor Abertawe a adeiladwyd o’r newydd

Mae Cyngor Abertawe wedi cychwyn ar raglen o adeiladu cartrefi newydd carbon isel, ac maent am werthuso perfformiad y cartrefi hyn i lywio dyluniad datblygiadau yn y dyfodol sy'n seiliedig ar gysyniad Tŷ Solcer.

Mae Cyngor Abertawe am ddeall sut mae dyluniad ei gartrefi newydd yn helpu i leihau allyriadau carbon, gwella bywydau trigolion a sicrhau stoc dai gynaliadwy o ansawdd da. Bydd y gwaith monitro sy'n cael ei wneud gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru hyd at fis Rhagfyr 2024 yn rhoi tystiolaeth i Gyngor Abertawe o fanteision cynnwys atebion carbon isel yn rhan o’i gartrefi newydd, a bydd yn helpu i nodi heriau y bydd angen eu goresgyn yng nghyd-destun datblygiadau yn y dyfodol.

Bydd hyn yn ein helpu i ddeall sut y gallwn agosáu at dargedau carbon sero-net erbyn 2050.

Manylion cyswllt

Yr Athro Jo Patterson

Yr Athro Jo Patterson

Professorial Research Fellow

Email
patterson@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4754
Emmanouil (Manos) Perisoglou

Emmanouil (Manos) Perisoglou

Lecturer

Email
perisogloue@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0177