Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Sefydlwyd Ysgol Pensaernïaeth Cymru ym 1920 ac mae'n cyfuno traddodiad cryf o addysg bensaernïol gydag enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth ymchwil mewn agweddau allweddol o'r amgylchedd adeiledig.

Rydym yn darparu amgylchedd cydweithredol bywiog sy'n cynnwys staff a myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol o safbwynt proffesiynol, cenedlaethol a diwylliannol, ac rydym yn cynnig diwylliant stiwdio cryf. Rydym wedi ein lleoli ym mhrifddinas gosmopolitan Cymru ac yn ystyried bod ein cyfraniad i fywyd diwylliannol Caerdydd a Chymru yn rhan sylweddol o'n hunaniaeth.

Drwy ein hymchwil a’n haddysgu, rydym yn ceisio creu amgylchedd adeiledig sy'n gwella bywydau pobl heb ddinistrio'r blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Yr Athro Chris Tweed Pennaeth yr Ysgol, Cadair Dylunio Cynaliadwy

Addysgu

Ni yw un o brif ysgolion pensaernïaeth y DU, ffaith a amlygir gan ein safle mewn tablau cynghrair a rhestrau proffesiynol allweddol. Rydym yn un o’r 40 o ysgolion gorau yn y byd sy’n arbenigo mewn pensaernïaeth a’r amgylchedd adeiledig (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2019).

Rydym yn uchel ar restri o ran boddhad myfyrwyr, ac ar frig prifysgolion Grŵp Russell, grŵp o 24 o brifysgolion blaenllaw yn y DU, ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2017 (NSS). Yn ogystal, yn 2017, cawsom ein gosod gyda'r tair ysgol orau yn y wlad gan y 100 cwmni pensaernïol mwyaf yn y DU.

Mae ein hanes hir-sefydlog o ragoriaeth addysgu'n golygu bod ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn boblogaidd, a bod galw mawr am ein graddedigion.

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn cynnwys y gwyddorau ffisegol, y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a dylunio er rhagoriaeth mewn meysydd allweddol sy'n perthyn i bensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig.

Mae ein hacademyddion, sy'n cael eu cydnabod ledled y byd, yn gweithio'n agos gyda'n cymuned ymchwil ôl-raddedig ar nifer o brosiectau ymchwil sy'n cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd adeiledig a'r proffesiwn, gan ddatblygu arferion adeiladu arloesol, newid ymddygiad a chreu atebion cynaliadwy o ran dyluniad.

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cynhyrchiol gydag ymarfer, diwydiant a phrifysgolion mewn gwledydd eraill. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda chymunedau lleol i alluogi rhannu ein harbenigedd er mwyn cyflawni nodau cyffredin.