Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Rydym yn cydweithio â chymunedau, diwydiant, cyrff proffesiynol, y proffesiwn, ysgolion, a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol eraill drwy gyfrwng ein mentrau ymgysylltu sy'n cwmpasu ystod eang o weithgareddau.

Gweithgareddau ymgysylltu

Ymhlith ein gweithgareddau mae gweithdai ysgolion cynradd, prosiectau dylunio ac adeiladu yn ystod yr haf yn Indonesia ac adeiladu cyfleusterau newydd yn Sambia.

Adnoddau dysgu ar gyfer ysgolion a cholegau

Rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau dysgu ac addysgu rhad ac am ddim i gyflwyno pensaernïaeth drwy gyfrwng y cwricwlwm Cynradd a Chymraeg.

Galwad unedau

Rydym yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb yn rheolaidd gan Diwtoriaid Stiwdio, Ymwelwyr Cysylltiadau â’r Gweithle ac Arweinwyr Unedau Dylunio i gymryd rhan mewn rhaglenni dylunio.

Boy on bike

Porth Cymunedol

Rydym wedi ymrwymo i feithrin partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Grangetown i wneud yr ardal yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddi.